Advokat Andreas Messelt Ekker er en av få advokater i Norge som spesialiserer seg på idrettsjus. Foto: Henrik Skjevestad
Advokat Andreas Messelt Ekker er en av få advokater i Norge som spesialiserer seg på idrettsjus. Foto: Henrik Skjevestad

- En fordel at RBK-saken ble sendt direkte på TV

Måndedens advokat, Andreas Messelt Ekker var prosessfullmektig for den sparkede Rosenborg-treneren Erik Hoftun i hans søksmål mot RBK. Saken var den første sivile rettssaken i Norge som ble direktesendt på TV.

Publisert Sist oppdatert

Det var Adresseavisen som overfor Sør-Trøndelag tingrett anmodet om å få sende direkte fra rettssaken. Til tross for at RBK motsatte seg dette, mente tingrettsdommer Anne Marie Selvaag at det var greit å filme fra forhandlingene, og la til grunn at saken hadde betydelig offentlig interesse. Trenerne hadde selv ingen innvendinger til direktesending.

Månedens advokat

  • Navn: Andreas Messelt Ekker
  • Alder: 43
  • Tittel: Advokat/partner i Bjerkan Stav Advokatfirma
  • Bosted: Trondheim
  • Opprinnelsessted: Oslo/Trondheim
  • Sivilstatus: Samboer med Hanne, en sønn på 2,5 år, venter nytt barn i mai

Saken mellom hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun og RBK handlet om fotballtreneres stillingsvern. Ingebrigtsen og Hoftun krevde at sparkingene ble kjent ugyldige, samt erstatning for lidt inntektstap.

Etter to dagers direktesendte forhandlinger, inngikk partene et hemmelig forlik.

Andreas Messelt Ekker har, som advokat på spillersiden, vært involvert i flere store overganger til og fra Rosenborg de siste ti årene. Han har også bistått Kåre Ingebrigtsen flere ganger, men ikke ved den aktuelle arbeidsavtalen som var stridens kjerne.

Ekker er leder i Norges Skiforbunds Lov- og påtaleutvalg, leder av Antidoping Norges meldepliktkomitè og leder av Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout, oppnevnt av Kulturdepartementet. Han er tidligere mangeårig styreleder i Norsk Idrettsjuridisk Forening.

Trakk du noen lærdommer fra ditt arbeid med RBK-saken som andre advokater kan ha nytte av å vite om?

– Det spesielle med saken var den enorme media-interessen den genererte. Mitt klare råd er å gi pressen kort informasjon innledningsvis om sakens hovedtema, gjerne ved en pressemelding etter at saken er tatt inn for retten, men ellers i størst mulig grad la behandlingen av saken skje der den hører hjemme, altså i rettsalen.

– Mange advokater prosederer sakene sine i media, og gjør i mange tilfeller klientene sine en stor bjørnetjeneste. Ut fra det vi kjenner til var dette den første sivile saken som ble vist på TV i Norge. Skulle man havne i en liknende situasjon i fremtiden, er mitt råd å ikke fokusere så mye på at det er kameraer eller mye presse tilstede i salen, men å behandle saken som en helt vanlig sak. Jo bedre man klarer å blokkere ut alt det utenomrettslige, jo bedre klarer man å yte best mulig innsats for klienten.

Hva var den største utfordringen med saken, sett fra ditt ståsted?

– Dette var en profilert sak som alle i Norge hadde en mening om, også i pressen. Det kunne til tider være utfordrende - når man kjente faktum og saken så godt som vi gjorde - ikke å ta til motmæle på vegne av klientene underveis i prosessen frem mot hovedforhandlingen.

Og hvordan løste du denne utfordringen?

– Så vidt jeg kan bedømme, klarte vi det på en god måte. Vi visste at sakens kjerne og det den egentlig handlet om ville komme frem i retten, og klarte å fokusere på det.

Mange kommentatorer synes det var synd at det ble inngått et forlik, fordi spørsmålet om treneres stillingsvern da ikke fikk en rettslig avklaring. Hva er din kommentar til dette?

– Jeg har forståelse for det. Samtidig er det jo slik at det ikke er rettslig tvilsomt at trenere generelt er vernet av arbeidsmiljølovens stillingsvernregler, enten de er fast eller midlertidig ansatt. At klubber i mange tilfeller ser helt bort fra det, endrer jo ikke dette faktumet. Juristen i meg kunne for så vidt gjerne sett en dom i saken, men som advokat og rådgiver må man stille seg et bredere spørsmål: Vil et forlik på lang sikt gi min klient det samme og en bedre posisjon enn en dom på kort sikt? Da vil ofte ikke-juridiske vurderinger også spille en rolle, uten at det er noe galt i dette. Snarere tvert imot.

Et sentralt spørsmål i saken var om hovedtreneren er å anse som øverste leder i virksomheten. Synes du det er synd at dette spørsmålet ikke ble rettslig avklart?

– Spørsmålet er jo om dette strengt tatt trenger «rettslig avklaring». I Hoftuns sak hadde Rosenborg erkjent at arbeidsavtalen var ulovlig, så det var jo i Ingebrigtsens sak dette var et tema. Hans prosessfullmektig, min gode venn og særs dyktige kollega Stein Kimsås-Otterbech i Thommessen, burde slik sett besvart dette. Men min personlige vurdering er at trenere i utgangspunktet på ingen som helst måte kan sies å være «virksomhetens øverste leder» i lovens forstand.

– Da måtte trenerne på toppnivå eksempelvis gis i praksis helt utenkelige ansvarsområder i klubbene, og dette gjelder uavhengig av hvilket organisasjonskart man tegner, eller hvilken ordlyd man setter inn i kontraktene. Dette tror jeg også Rosenborg etter hvert vil erkjenne, når klubben får sett skikkelig på spørsmålet. For å si det litt enkelt og humoristisk: Jeg blir jo heller ikke hjernekirurg, selv om jeg skulle skrive det i et dokument.

Var det noe som overrasket deg, rent faglig, i ditt arbeid med saken?

– Siden spørsmålet stilles så direkte må jeg være ærlig og si at jeg var overrasket over Rosenborgs anførsler om at vilkårene for avskjed og oppsigelse etter arbeidsmiljøloven var oppfylt i denne saken. La meg si det slik: Min vurdering var at dette var «vanskelig tilgjengelige» anførsler, basert på sakens faktum.

Var det en fordel for din part at saken ble sendt direkte på TV, og i tilfelle på hvilken måte?

– Ja, det vil jeg faktisk si. Det å kunne presentere den direkte til allmennheten tror jeg hjalp alle til å forstå hva saken dreide seg om, og hvorfor det var tvingende nødvendig for Hoftun å ta en sak mot klubben i sitt hjerte til retten. Partsforklaringene bidro også vesentlig til dette.

Du måtte selv vitne i saken. Var din egen tilknytning til saken et etisk problem for deg og din part?

– Nå var det jo Rosenborg som hadde innkalt meg som vitne, og siden det var helt greit for Ingebrigtsen og han opphevet min taushetsplikt, gjorde jeg min plikt og vitnet. Så får andre vurdere om man bør føre motpartens prosessfullmektig som vitne i en sak, uten en gang å ha snakket med vedkommende på forhånd.

– Å vitne ga meg også anledning til å bidra til min klients sak ved å snakke noe friere enn man kan som prosessfullmektig. Jeg har jo en klar formening om hvordan Rosenborg bør opptre som det fyrtårn klubben bør være i norsk fotball, og også en klar formening om hvordan klubben faktisk har opptrådt ved anledninger de siste årene.

Du er sentral i mange fotball-overganger, og har flere verv innen norsk idrett. Hvordan kom du dit du er i dag innenfor idrettsjusen?

– Som avslutningen på jusstudiet i Oslo dro jeg til England i 2001 og tok en mastergrad (LL.M.) i EU-rett. Oppgaven jeg skrev var titulert «The Application of the EC Treaty to Professional Athletes». Da jeg kom tilbake til Norge kom jeg i kontakt med Norsk Idrettsjuridisk Forening, hvor jeg holdt et foredrag, og så begynte bare snøballen å rulle. Jeg var nok heldig og var på rett sted til rett tid, og føler meg privilegert som har fått være med på så mye morsomt og interessant innen blant annet fotball, ski og antidopingarbeid.

Du drev ditt eget advokatfirma i mange år, et firma som du overtok etter din far. Hvorfor tok du steget over i Bjerkan Stav?

– Etter hvert som årene gikk, opparbeidet jeg meg en klientportefølje som gikk godt overens med Bjerkan Stav, særlig på kommunesektoren. Da de kontaktet meg, ble jeg interessert i å skape et stort fagmiljø for dette. Bjerkan Stav har jo i alle år hatt et svært godt omdømme, og i en arbeidshverdag med meget dyktige og hyggelige kolleger har jeg aldri angret på valget.

Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

– Jeg må nesten si mine foreldre, Kari Messelt Ekker og Trond Ekker, begge pensjonerte advokater. Jeg håper jeg har tatt med meg det beste fra dem begge, og tar meg av og til i å tenke hvordan de ville opptrådt i liknende situasjoner.

Hvem er Norges beste advokat på ditt felt?

– Jeg vil trekke frem advokatene i Kleven & Kristensen på Ullevål (Morten Justad Johnsen, Pål Kleven og Tomas Kristensen). Jeg hadde gleden av å prosedere en sak sammen med Pål og Tomas for en norsk fotballklubb i CAS i Lausanne for noen år siden, hvor motparten var representert av et advokatfirma fra Madrid. For å si det på fotballspråket: Norge-Spania 3-0.

Hvilke TV-serier følger du med på?

– Samboeren og jeg ser krimserier sammen, og det lages mye god krim både i Norden, England og USA. Personlig elsker jeg alt som har med historie og mafia å gjøre, eksempelvis «Narcos» på Netflix. Min store lesehobby er forøvrig militær historie, alt fra antikken og frem til i dag herunder 2. verdenskrig, så jeg ser alt av historiske serier. Akkurat nå ser jeg «Das Boot» på NRK nett-TV. Den kan anbefales

Powered by Labrador CMS