Gjennomsnittsalderen for domfelte som sonte med fotlenke i fjor var 38 år.
Gjennomsnittsalderen for domfelte som sonte med fotlenke i fjor var 38 år.

Rekordmange sonte med fotlenke i 2020

Over 3500 domfelte startet soning med elektronisk kontroll i fjor. Det er 230 flere enn året før.

Publisert Sist oppdatert

Tallene for 2020 gir en økning på sju prosent i antall domfelte som startet soning med elektronisk kontroll, bedre kjent som fotlenke, sammenliknet med året før.

Totalt betyr det 3501 domfelte. 230 stykker flere enn i 2019. 15 prosent av disse var kvinner og 14 prosent var utenlandske statsborgere, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

43 prosent av de domfelte var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. I tillegg dominerte også økonomisk bedrageri/utroskap, veitrafikklovbrudd og narkotikalovbrudd de lovbruddskategoriene der fotlenke ble brukt.

Utvidet fotlenkeordningen i fjor

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble etablert enkelte steder i 2008, og ble et landsdekkende tilbud seks år senere.

Fra 1. september 2020 ble fotlenke-ordningen utvidet. Tidligere omfattet den kun domfelte dømt til fire måneders fengsel, eller med fire måneder igjen å sone. I høst ble denne grensen utvidet til seks måneder.

- Det ligger i forskriften at seksuallovbrudd, drap, grov vold og en del andre alvorlige forhold ikke skal gi grunnlag for straffegjennomføring med fotlenke. For mange andre forhold vil fotlenke være utelukket dersom forbrytelsen er begått mot barn eller en person som den domfelte bodde eller fortsatt bor sammen med, eller den domfelte er dømt for lignende forhold tidligere, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem i en pressemelding.

- Selv om fotlenke har mange positive sider, har det vært viktig for oss å sette grenser, ikke minst med tanke på ofre og fornærmede.

Færre tilbakefall med fotlenke

Siden oppstart har rundt 48.000 domfelte søkt om å få sone under elektronisk kontroll, mens om lag 28.000 domfelte har gjennomført straffen på denne måten. 1264 av disse igjen har blitt overført til fengsel etter regelbrudd.

I snitt var det 358 domfelte som gjennomførte straff med elektronisk kontroll til enhver tid i 2020.

I 2015 gjennomførte Vista Analyse en evaluering av fotlenke-ordningen etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten konkluderer blant annet med at soning under elektronisk kontroll gir samfunnsøkonomiske gevinster, færre tilbakefall til kriminalitet og verdimessig nytte både for domfelte, pårørende og samfunnet som helhet.

Også Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført en studie som viser at det er færre tidligere domfelte som begår nye lovbrudd etter soning med fotlenke sammenliknet med antall tilbakefall blant tidligere domfelte som har sonet i fengsel.

Powered by Labrador CMS