Maria Hessen Jacobsen foran Bryggen i Bergen.
Maria Hessen Jacobsen foran Bryggen i Bergen.

Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen får Rettssikkerhetsprisen

Sammen med psykiater Randi Rosenqvist har hun gått i bresjen for å ivareta rettssikkerheten til innsatte i norske fengsler. For innsatsen tildeles de årets Rettssikkerhetspris. – Veldig betydningsfullt for det området jeg er aller mest opptatt av, sier Jacobsen.

Publisert

Hvert år siden 2006 har Rettssikkerhetsprisen blitt utdelt for å berømmer personer som utmerker seg for å styrke rettssikkerhet og likhet for loven, og som jobber for å sikre menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.

Rettssikkerhetsprisen

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006.

Den tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som har utmerket seg i sitt arbeid ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er i år et stipend på 100 000 kroner.

Dette er årets jury:

  • Anders Anundsen (juryens leder), advokat og tidligere justisminister
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet (UiO) og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Eirin Eikefjord, jurist og politisk redaktør i Bergens Tidende
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett
  • Jon Wessel-Aas, advokat og Leder av Advokatforeningen

Dette skriver juryen om årets prisvinnerne, advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist:

«Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler. Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet.»

– Dette er helt absurd og veldig stas. Det er en stor ære å få denne prisen, og veldig betydningsfullt for det området jeg er aller mest opptatt av, sier Jacobsen til Advokatbladet.

«Kikker kriminalomsorgen i kortene»

Hun er advokat og partner ved Eldens kontor i Bergen, styremedlem i Forsvarergruppen og medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Europeiske forsvareres menneskerettskomité.

«Hun er blant dem som «kikker Kriminalomsorgen i kortene». Både i retten og i media har Jacobsen påtalt isolasjonsbruk og krenkende nakenvisitasjoner. Hun har synliggjort de menneskelige omkostningene ved økonomiske innsparinger, og har påpekt hvordan økt sikkerhetsfokus går på bekostning av de innsattes rettssikkerhet og fører til færre aktivitetstilbud, eskalering av voldshendelser og økende bruk av tvang og innlåsing», skriver juryen.

Prisen mottar hun sammen med psykiater Randi Rosenqvist, som ifølge juryen har endret rettsstatens behandling av alvorlig psykisk syke innsatte gjennom sitt mangeårige engasjement i skjæringspunktet mellom juss og psykiatri.

– Jeg synes det er stas at det er to kvinnelige vinnere. Randi er en av mine store heltinner, så det er også veldig gøy å vinne denne prisen sammen med henne, sier Jacobsen.

Et engasjement med ringvirkninger

Selv har hun vært en synlig pådriver for å bringe prinsippsaker om urettmessig isolasjonsbruk og nakenvisitering for domstolene.

– Jeg har brukt masse tid på det rettspolitiske påvirkningsarbeidet, men det som jeg er aller mest stolt av må nok være enkeltsaker som har ført til store nasjonale endringer i regelverket for flere tusen innsatte. I fjor hadde vi en sak der praksisen med rutinemessige nakenvisitasjoner ble funnet å være i strid med torturforbudet i EMK, forteller Jacobsen.

Kriminalomsorgsdirektoratet innførte endringer kort tid etter, og saken ble stadfestet i Høyesterett.

– Dette er jeg veldig stolt av å ha vært med på. De sakene jeg har fått privilegiet av å løfte ligger helt i kjernen av det oppdraget jeg har som forsvarer. Det handler om rettsikkerhet, og om vernet vi mennesker skal ha mot ubegrunnede inngrep i den personlige rettssfæren, understreker hun.

På kontoret i Bergen.
På kontoret i Bergen.

Wayback som springbrett

Engasjementet for rettssikkerhet og innsattes rettigheter oppstod allerede som student i Jussgruppen Wayback.

– Jeg var mye på besøk i Bergen fengsel, og oppdaget hvor lite rettssikkerhet innsatte har og hvor vilkårlig behandling de får. Jeg innså også hvor lite oppmerksomhet deres rettsstilling får av politikere og samfunnet ellers, og dette satte fyr på det rettspolitiske engasjementet mitt, forteller hun.

I dag jobber Jacobsen tett med flere studenter og advokatfullmektiger som deler det samme engasjementet.

– Jeg er veldig stolt av studentene og fullmektigene som er med i teamet mitt. De jobber beinhardt og går helhjertet inn i arbeidet vi driver med, sier hun.

På spørsmål om hva hun ideelt sett ville sett for seg å bruke Rettssikkerhetsprisens stipend på, er det isolasjonsdemping i hennes «lokale favorittfengsel» som står øverst på lista.

– Jeg saksøker på nytt og på nytt og de får gjennomgå i media, men jeg har samtidig en veldig stor respekt for det arbeidet de gjør i Bergen fengsel, understreker Jacobsen.

Her kan du lese juryens begrunnelse. Prisen blir utdelt på Rettssikkerhetskonferansen som arrangeres i Oslo den 6. oktober.

Powered by Labrador CMS