Stian Berger Røsland har lang erfaring fra oslopolitikken, og er i dag partner i Selmers eiendomsavdeling.

Tror ny kommuneplan kan føre til rettslige tvister

- Fremover må utbyggere bli innstilt på å argumentere ganske godt for seg om de legger opp til å rive fremfor å rehabilitere, mener Selmer-partner Stian Berger Røsland.

Publisert Sist oppdatert

Planprogrammet for ny arealdel til kommuneplanen i Oslo ble nylig lagt ut på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Programmet med tittelen «Vår by, vår fremtid. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle», forteller hvordan arbeidet med ny arealdel (se faktaboks) skal organiseres.

Se hele programmet her!

Kommuneplan og arealdel

  • Kommuneplanen skal peke ut den langsiktige utviklingen og vise retning for kommunen, uten å gå i detalj på alle områder.
  • Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Oslo kommune vedtok en ny samfunnsdel 30.01.2019.
  • Kommuneplanen skal også ha en arealdel som angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes.
  • Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas.
  • Arealdelen er bindende for påfølgende planer og byggetiltak.
    Kilde: Oslo kommune

Omstridt fortetting

Utkastet ble lagt ut på høring av byrådet denne uken med høringsfrist 9. februar 2020.

- I utgangspunktet skal det en del til før det kommer tvister om kommuneplanen, forutsatt at utbyggerne klarer følge saksbehandlingsreglene. Men det er en del ambisjoner som skisseres, og som blant annet utfordrer høyde-spørsmål. Dette er kontroversielle spørsmål som det er tenkelig at kan få rettslige tvister. Ulike grupperinger kan ønske å få prøvd noen av de spørsmålene som reises. Å endre utviklingsområder så vi ble kontroversielt i 2015, sier Røsland, og viser til den planlagte fortettingen av Nedre Grefsen og Smestad som vekket store reaksjoner i lokalmiljøet.

Han var selv byrådsleder i Oslo mellom 2009 og 2015. Røsland er også intervjuet av Estate Nyheter som først omtalte saken.

- Å være godt kjent med denne planen, hva den styrer, og hvilke føringer den legger, vil være tidsbesparende. Da slipper man mange omkamper, påpeker Røsland.

Han oppfordrer også aktører til å komme med innspill og synspunkter i høringsprosessen.

Sentralt miljøaspekt

Miljøaspektet er ifølge Røsland svært tydelig i den nye planen.

- Verdt for bransjen å merke seg er at bærekraft og miljøaspektet løftes ytterligere frem. Det legges opp til mindre riving og mer rehabilitering. Å rive brukbare bygg tror jeg man må innstille seg på vil bli mer krevende - ikke bare av bevaringshensyn, men også av miljø- og bærekrafthensyn. Fremover må utbyggere bli innstilt på å argumentere ganske godt for seg om de legger opp til å rive fremfor å rehabilitere, sier Røsland, og legger til at utbyggerne bør forsøke å omstille seg på dette punktet.

- Som advokater blir det vår oppgave å anvende de reglene som gjelder, og å råde klientene om når det er verdt å gjøre hva. Det vil være interessant å finne noen rettslige rammer for hvilke vurderinger som bør ligge til grunn, sier Røsland, og legger til at dette er i skjæringspunktet mellom politikk og byplanlegging.

Powered by Labrador CMS