– De alvorlige sakene mot advokater handler stort sett om dem som driver eiendomsmegling i lite omfang ved siden av annen advokatvirksomhet, forteller seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet. (Foto: C F Wesenberg, Kolonihaven)

Flere advokater nektes eiendomsmegling

Flere advokater enn før mister retten til å drive eiendomsmegling. Det skyldes ikke minst at de passer for dårlig på kjøpernes interesser og sikkerhet.

Fem advokater mistet retten til å drive eiendomsmegling i fjor.

– Antallet er høyere enn normalt, og har sammenheng med at vi har gjennomført flere tilsyn hos advokater enn tidligere, forteller Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet. Hun er seksjonssjef for eiendomsmegling og inkasso i tilsynet.

 

Flere tilsyn skyldes flere klager og henvendelser om advokatenes eiendomsmegling.

– Det har vært enkelte tilfeller av misligheter med klientmidlene. Ellers dreier det seg først og fremst om alvorlige mangler ved oppdragsgjennomføringen. En gjenganger er at advokaten påtar seg oppdrag fra eiendomsutviklere og ikke ivaretar kjøpers interesse og sikkerhet i oppgjørsfasen, forklarer Tuv.

Hun råder advokater som driver eiendomsmegling til å være spesielt oppmerksomme på reglene om å behandle klientmidlene og kravet til månedlig avstemming. Dessuten: Husk at midler fra meglingen skal holdes adskilt fra midler som gjelder advokatvirksomheten.

– Videre er korrekt og betryggende innrettet journalføring viktig. Her holder det ikke med løsbladsystem. Journalene skal enten føres i innbundne bøker, eller i et elektronisk system som er særlig utviklet for dette, sier Anne-Kari Tuv.

Det hender blant annet at advokaten utbetaler kjøpesummen til selgeren uten at selgeren har stilt garantiene som er nødvendige etter bustadoppføringslova. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er et viktig kontrollpunkt.

Les også:

Fremtiden er rådgivning

Jevnt over er advokatene tatt fordi rutinene og kunnskapene er for dårlige – ikke fordi de gjør noe bevisst galt.

– De alvorlige sakene har nesten utelukkende være advokater som driver eiendomsmegling i relativt lite omfang ved siden av annen advokatvirksomhet, forteller Tuv.

Problemet ser ut til å være at de ikke holder seg oppdatert på regelverket, og at de ikke er oppmerksomme nok på at mellommannsrollen er noe helt annet enn det å representere bare den ene parten.

De siste årene har advokatene som driver eiendomsmegling hatt om lag 6 til 6,5 prosent av markedet. I fjor ble det formidlet eiendommer for temmelig nøyaktig 500 milliarder kroner i Norge.

 

Veileder om oppgjør

Nå har Eiendomsadvokatenes Servicekontor laget bruksanvisning for advokater som tar oppgjørsoppdrag.

– Det undervises ikke i eiendomsmegling overhodet på jusstudiet. Hvis du ikke har jobbet i et meglerforetak før du begynner å ta oppdrag, så har du bruk for et lite grunnkurs. I tillegg til det tilbyr vi maler for alle medlemmene våre, sier Johan Arnt Mettevoll.

Bruksanvisningen går gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, med lenker til maler for alle dokumentene som er nødvendige.

Servicekontoret lager nye veiledninger og maler når det dukker opp nye spørsmål som medlemmene vil ha hjelp med. Det aller siste var hvitvasking.

– Veldig få advokater klarer å oppfylle kravene til dokumentasjon av hva slags hvitvaskingskontroll de har gjort. Vi har laget en egen rutine som oppfyller lovens krav til oppfølging og dokumentasjon, sier Mettevoll.

– Lokale advokater som har eiendomsmegling som en del av sortimentet, har absolutt en fremtid. Men du har ikke råd til den første tabben. «Learning by doing» går ikke; du må gjøre det riktig helt fra begynnelsen!

 

Forventer god vekst

Kjøper og selger finner hverandre selv. Det skjer oftere og oftere. Til gjengjeld blir det flere og flere oppgjørsoppdrag for Jens-Petter Nygaard.

DOKKA: De siste ti årene har han vært en del av Advokatfirmaet Kalsnes & Nygaard på Dokka. De to advokatene i firmaet holder til midt mellom Gjøvik og Fagernes.

– Derfor har vi begge tingrettene som oppdragsgivere i konkurssaker, skiftesaker og tvangssalg av fast eiendom. Det var vel på den måten jeg fikk øynene opp for fast eiendom, forteller Nygaard, som kom til firmaet fra jobber på ligningskontor og i Forbrukerrådet.

Selv om Dokka ikke har like stor fart i eiendomsmarkedet som mer sentrale strøk, er Nordre Land en stor hyttekommune. Jens-Petter Nygaard tar på seg eiendomsmegling i hele Gjøvik-, Toten- og Land-regionen.

– Vi ser ofte at kjøper og selger finner hverandre selv, og ikke bare i de tilfellene de selger til familie eller kjente. Det er også mange som finner en ukjent kjøper. Antallet oppgjørsoppdrag bare øker. Samtidig holder vi vesentlig lavere priser enn eiendomsmeglere, sier Nygaard.

Derfor tror han at det blir enda mer av denne typen oppdrag i fremtiden.

– Folk blir mer opplyste, og teknikken gjør at de har lettere tilgang på alle opplysninger. Men det er en del ting som du vil ha igjen for å sette bort til en profesjonell aktør, sier han, og trekker frem det økonomiske oppgjøret.

Som et lokalt forankret og velrenommert firma mener han at Kalsnes & Nygaard kommer til å klare konkurransen godt. DNB har hatt meglere på Dokka, men lagt ned – nå har boligbyggelaget åpnet meglerkontor.

– På pris er det mye å gå på. Selvfølgelig må du jobbe timene dine, men det er greit. Jeg liker det jeg driver med, smiler Jens-Petter Nygaard.

Han trives med å komme seg ut av kontoret. I hytteområdene på Synnfjellet er han nesten hver uke. Uten eiendomsmegling kunne det fort bli til at han satt pal på kontoret. Samtidig kan det være stressende i lengden å ha mange meglingsoppdrag og mange tvistesaker samtidig: Hyppige budrunder og løpende henvendelser fra interessenter sent og tidlig som meglingen fører til, er ikke alltid enkelt å kombinere med behovet for å arbeide uforstyrret og konsentrert med fordypning og forberedelser i tvistesaker.

– En veldig ålreit del av meglerjobben er også at du har utelukkende positiv dialog med folk, sier Nygaard.

 

 

Jens Petter Nygaard fotograferer selv og har god kontakt med takstmenn, designer og dronefører hvis det trengs.
Powered by Labrador CMS