Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Rekordmange klaget på
eiendomsmeglere i 2019

Men ifølge Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester fører klager mot advokater og advokatforetak ikke frem like ofte som mot andre meglere.

Publisert Sist oppdatert

I fjor registrerte Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester flere klager enn noen gang før. Året endte med 329 klager, hvilket er en økning på 60 prosent sammenliknet med året før.

Lena Drønnesund, sekretariatsleder i nemnda, tror økning skyldes medienes økte fokus mot eiendomsmegling samtidig at lov om eiendomsmegling nå skal revideres.

- Det har nok bidratt til en større bevissthet rundt meglers ansvar, sier Drønnesund til Advokatbladet.

- I fjor sommer foretok Aftenposten et dypdykk i våre saker fra perioden 2014-2018. Dette resulterte i en artikkelserie om meglerfeil som ble publisert på forsommeren i fjor. Dette, sammen med at vi fornyet nettsiden vår og gjorde det enklere og mer oversiktlig både å klage, samt å søke i register over tidligere avgjørelser, har nok bidratt til at det har blitt en større oppmerksomhet rundt klageordningen, utdyper hun.

Klager fikk medhold i 40 prosent av sakene

Totalt var det 161 saker som ble behandlet av nemnden. Av disse handlet 53 om feil eller manglende opplysning, 47 handlet om misnøye med saksbehandling, 18 om meglers honorar og 18 om budgivning.

Lena Drønnesund har tidligere ledet Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen.
Lena Drønnesund har tidligere ledet Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen.

De resterende klagene handlet om alt fra forkjøpsrett til oppgjør og partisk opptreden.

I 40 prosent av klagene, altså i alt 65 saker, fikk klager medhold fra Reklamasjonsnemnden.

Klager mot advokater får sjeldnest medhold

I saker hvor advokater er innklaget til Reklamasjonsnemnda klages det ofte på tilgjengelighet, oppgjør og honorar.

REKLAMASJONS-NEMNDA

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester ble opprettet 1. januar 2005, og behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Nemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning.

- Vi registrerte i 2019 at medholdsprosenten i sakene hvor advokat eller advokatledede foretak var innklaget, var lavere enn for de øvrige meglerforetakene, forteller Drønnesund.

Hun mener det nærmest er en umulig oppgave å verne seg mot å bli klaget inn.

- Det man derimot kan verne seg mot er å få berettigede klager mot seg, legger Drønnesund til.

Flere advokater dropper eiendomsmegling

Fjoråret viser også at antall advokater som driver med eiendomsmegling stadig går nedover.

Klageordning, som det er lovpålagt å være tilsluttet dersom man driver med eiendomsmegling, inkluderte 1130 advokater i 2018. I dag ligger tallet på 890.

- De siste ukenes tilbakemeldinger fra advokater som har mottatt faktura for årsavgiften tyder på at tallet er synkende. Dette er veldig synd for bransjen, men skyldes trolig at kravene som stilles til effektivitet, kontroll og så videre, gjør det nødvendig også for advokatene å ha egne digitale meglersystemer.

- For de små firmaene og enkeltpersonforetakene er det kostnadskrevende å ha slike systemer og tilleggsmoduler til advokatsystemene.