Emanuel Feinberg representerte Dyrebeskyttelsen.
Emanuel Feinberg representerte Dyrebeskyttelsen.

Dyrebeskyttelsen Norge fikk medhold på alle punkter i hundeavl-saken

Avl av engelsk bull og cavalier king charles spaniel er i strid med dyrevelferdsloven, fastslår et enstemmig dommerpanel i Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Det var i 2021 at Dyrebeskyttelsen Norge gikk til søksmål mot Norsk Kennel klub om at avl av engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er i strid med dyrevelferdsloven § 25. Organisasjonen mener at disse hunderasene har helseplager og en slik sykdomsbyrde at videre avl innenfor rasene vil være lovstridig.

Fem dager i november ble satt av til behandling i Oslo tingrett, og mandag formiddag ble det kjent at Dyrebeskyttelsen Norge har fått medhold på alle punkter: Videre avl av engelsk bull og cavalier king charles er i strid med dyrevelferdsloven.

– Prinsipiell og grundig dom

Glittertind-partner Emanuel Feinberg har representert Dyrebeskyttelsen Norge gjennom behandlingen i Oslo tingrett, og kan meddele at organisasjonen er svært fornøyd med resultatet.

– Dyrebeskyttelsen Norge har fått fullt medhold i sin påstand. Dommen er prinsipielt anlagt og veldig grundig. Den gir klare og viktige rettslige rammer for dyreavl i Norge, sier Feinberg til Advokatbladet.

Dommen blir ikke rettskraftig før etter ankefristens utløp om fire uker, og det er ikke klart om dommen vil bli anket.

– Mattilsynet har jo gitt uttrykk for en annen rettsoppfatning enn den som nå er blitt fastslått i Oslo tingrett. Dersom dommen blir rettskraftig, forventer Dyrebeskyttelsen Norge at de endrer praksis og innretter seg etter den rettstilstanden som tingretten gir uttrykk for, forklarer han.

Foreslår nye retningslinjer

Dyrebeskyttelsen Norge har blant annet foreslått innføring av ID-merking og systematisk bruk av lynne, egenskaper, helsedata og slektskapsdata i avlen.

- Uten sporbarhet og bruk av databaser er det umulig for Mattilsynet å drive effektivt tilsyn med hundeavlen. I 2020 kom EU med retningslinjer for hundeavl, det er naturlig at disse retningslinjene blir førende for all hundeavl i Norge, både for rasehunder og for blandingshunder, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset i en pressemelding.

– Dette er en merkedag for hundene våre! Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene mot menneskers uvettige handlinger, og det har den gjort i dag. Dette handler om hundenes rett til å ha det bra, avslutter hun.

Avl av engelsk bulldog er ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett i strid med dyrevelferdsloven.
Avl av engelsk bulldog er ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett i strid med dyrevelferdsloven.
Powered by Labrador CMS