Justisminister Emilie Enger Mehl.

Sender domstolreversering på høring i dag

Regjeringen vil la sammenslåtte tingretter gjenoppstå som egne domstoler.

Publisert Sist oppdatert

- Vi foreslår å ta tilbake de 60 selvstendige domstolene vi hadde før forrige regjering sentraliserte domstolsstrukturen, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Justisdepartementet har foreløpig ikke sendt ut pressemelding eller informasjon om høringen, men justisminister Mehl er sitert i flere medier.

– Det er viktig at rettsstedene har stedlig ledelse, er selvstendige og har nærhet til folket, sier Mehl til NRK.

- Kommunene har rett til ville ha tilbake domstolen sin

Ifølge Hurdalsplattformen, skal de gamle rettskretsene gjeninnføres, med unntak for domstoler der domstolleder, kommunene i rettskretsen og de tilsatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.

Mehl presiserer i dag ikke ytterligere hva dette innebærer, men sier til NRK at dersom det ikke er lokal enighet, «så ønsker vi å gå tilbake til den gamle strukturen».

På spørsmål fra NRK om hva som skjer hvis domstolene og de ansatte vil beholde den nye strukturen, mens kommunene vil tilbake til den gamle, svarer Mehl følgende:

– I utgangspunktet har kommunene rett til å mene at de vil ha sin gamle domstol tilbake, og så må vi se på helheten i dette.

- Dobbelt så stor jobb

Domstolkommisjonen mener det vil koste mellom 70 og 75 millioner kroner å reversere domstolsreformen, og at det vil være en vanvittig stor jobb.

– Jobben med å reversere blir dobbelt så stor som sammenslåingen, sa kommunikasjonssjef Yngve Brox i DA til Advokatbladet nylig.

– Ved sammenslåingen skulle vi bare ansette domstolledere i de sammenslåtte domstolene. Hvis vi skal reetablere alle de gamle domstolene, er det plutselig mange stillinger som skal lyses ut. Da får vi kostnader med annonsering, med reetablering av datasystemer og en rekke andre ting. Det blir en vanvittig jobb, rett og slett, sa Brox til Advokatbladet.

Domstoladministrasjonen (DA), Dommerforeningen, Høyesterett, flere sorenskrivere og tillitsvalgte i Advokatforeningen er blant aktørene som støtter ordningen slik den er i dag.

Powered by Labrador CMS