Disse konkurrerer om ledige embeter i Borgarting lagmannsrett og Romerike og Glåmdal tingrett

Flere advokater er å finne på søkerlista til to embeter som lagdommer og inntil fire embeter som tingrettsdommer. 

Publisert Sist oppdatert

6. februar utgikk søknadsfristen for to embeter som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og for tre til fire embeter som tingrettsdommer i Romerike og Glåmdal tingrett.

Nå er søkerlistene offentliggjort, og de avslører totalt 18 søkere til Borgarting og 20 søkere til Romerike og Glåmdal.

Listene finner du lenger ned i saken.

Søkerne til Borgarting lagmannsrett

Det nærmer seg to år siden sist det var utlyst ledige embeter som lagdommer i hovedstaden.

Til de to ledige embetene som nå skal fylles, har elleve kvinner og syv menn meldt sin interesse. De fleste av dem er i 40- og 50-årene og bosatt i Oslo-området. 

Åtte av de 18 søkerne er imidlertid unntatt offentlighet, slik at navn og annen informasjon ikke fremgår av den offentlige søkerlisten.

Av de som står oppført med navn, er det kun to søkere som per i dag jobber som advokater. 

Johan Øverberg (53) er statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, mens Pål Wennerås (47) har stilling som ledende advokat hos Regjeringsadvokaten. 

Borgarting lagmannsrett

NAVN ALDER BOSTED
Christopher Haugli Sørensen41Nesbru
Cecilie Lysjø Jacobsen54Drøbak
Kim Holst-Larsen50Oslo
Tomas Solvang53Bergen
Jonn Ola Sørensen52Oslo
Johan Øverberg53Oslo
Pål Wennerås47Oslo
Kaja Moen Welo43Oslo
Anne Kristin Vike55Drammen
Camilla Berg-Hansen46Oslo
Mann, unntatt offentlighet
Mann, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet

KILDE: Innstillingsrådet for dommere

Søkerne til Romerike og Glåmdal tingrett

Også til de tre til fire embetene som er utlyst i Romerike og Glåmdal tingrett, er det en overvekt av kvinnelige søkere. Av 20 søkere er 18 kvinner og to menn.

De 11 søkerne som har valgt å la navnet sitt offentliggjøres, befinner seg i et aldersspenn fra slutten av 30- til begynnelsen av 60-årene. 

Tre av disse kommer fra stillinger som advokater. 

Celia Finckenhagen Lie (41) er senioradvokat i HELP, Sissel Fykse (50) jobber som advokat i Lørenskog kommune og Ragna Skjåkødegård (47) som politiadvokat i Økokrim.

Romerike og Glåmdal tingrett holder til på rettsstedene Kongsvinger, Eidsvoll og Lillestrøm. De utlyste embetene vil være tilknyttet de to sistnevnte. 

Romerike og Glåmdal tingrett

NAVN ALDER BOSTED
Kari Bjella Unneberg45Oslo
Celia Finckenhagen Lie41Oslo
Cecilie Lysjø Jacobsen54Drøbak
Sissel Fykse50Lørenskog
Kirsti Guttormsen50Oslo
Eva Bergman Kvamme46Oslo
Camilla Berg-Hansen46Oslo
Karoline Tandberg32Oslo
Inger Bonnie Gjerde61Oslo
Liv Johanne Ro38Oslo
Ragna Skjåkødegård47Nittedal
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Kvinne, unntatt offentlighet
Mann, unntatt offentlighet
Mann, unntatt offentlighet

KILDE: Innstillingsrådet for dommere

Powered by Labrador CMS