Preben Aas (62) og Arne Engesæth (64) stortrives som advokatpartnere i DLA Piper.

- Uviktig om du er tretti eller åtti år

DLA Piper opphevet aldersgrensen og ansatte flere advokater i pensjonistalder. Nå får de pris for senior-grepet.

Publisert

For ett år siden tok advokatselskapet DLA Piper grep. Selskapet, som den gangen hadde et partnerskap stort sett bestående av menn mellom førti og femti år, så et potensial i å ansette flere eldre advokater. Først og fremst av rene forretningsmessige hensyn: Selskapet så at erfarne partnere utgjør en del av advokatmarkedet som kunne komplettere kompetansen som allerede lå der. En bonus av satsningen ble et mer mangfoldig arbeidsmiljø.

Nå belønnes advokatselskapet med prisen «Årets seniorinitiativ 2015». Prisen ble utdelt av arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) i midten av desember.

– Vi er stolte og veldig glade for å få en slik pris, særlig med tanke på at dette ikke er en velferdspris. Vi har ansatt eldre advokater fordi vi anerkjenner dem som en ressurs, påpeker managing partner Hans Christian Brodtkorb i DLA Piper.

Det siste året har det startet tre nye advokater mellom seksti og sytti år i selskapet. I tillegg hadde de én fra før av i samme aldersgruppe.

– Jeg var spent på hvordan markedet og klientene kom til å se på dette grepet, og må si at det utelukkende er blitt mottatt positivt, fastslår Brodtkorb.

 

På tildelingen la minister Eriksson vekt på at DLA Piper har gått foran og vist at det mange påstår er umulig, faktisk er mulig.

– Som samfunn er vi helt avhengig av å ta vare på den modne, kompetente arbeidskraften. Dere evner å se den modne kompetente arbeidskraften fordi dere ønsker å være best, og å løfte firmaet. Jeg er stolt av den måten DLA Piper tenker på, og hvordan Hans Christian Brodtkorb har gått foran som arbeidsgiver, sa Eriksson.

Selskapet valgte for et år siden å fjerne aldersgrensen.

– Vårt system er fullt og holdent innsatsbasert. I det er inntjening ett element, i tillegg kommer faglig innsats. Det er uviktig om du er tretti eller åtti år, det er innsatsen som blir vurdert. Vi så muligheten til å være attraktive for partnere som er topp leverandører, men litt på vei ut hos andre. Det er en sammensatt vurdering av hva vi legger til grunn, påpeker Brodtkorb.

I begrunnelsen heter det at «advokatfirmaet har både synliggjort og tatt i bruk den ressursen som eldre og erfarne arbeidstakere er for arbeidslivet. DLA Piper viser at flere seniorer kan og vil delta i arbeidslivet, også i bransjer preget av høye krav og stort arbeidspress»

– Det er absolutt ingen grunn til at en partner på 65 år skal ha en dårligere inntjening enn en på førti. Og folk i sekstiårene har gjerne en veldig god helse kontra for tyve år siden, understreker DLA-sjefen.

 

[caption id="attachment_6496" align="alignright" width="480"] Arne Engesæth(t.v.), Hans Christian Brodtkorb, og Preben Aas i DLA Piper.[/caption]

Preben Aas (62) er nyansatt partner i DLA Piper. Han var ikke klar for å bli pensjonist, og gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver i selskapet.

– Foreløpig er jeg sulten, fremoverlent, og har lyst å stå på noen år til. Det er vel egentlig det avgjørende. Jeg har ikke lyst til å sitte å mate endene ennå!

Aas mener en god miks blant de ansatte skaper gode resultater.

– Med noen års erfaring har vi fått en kommersiell legning, med trygghet og erfaring. Vi tenker nok også på en litt annen måte. Men jeg vil understreke at jeg lærer mye av å jobbe med de yngre også!

Den rutinerte partneren Arne Engesæth (64) kom til DLA Piper fra Wiersholm i sommer.

Han kan vanskelig forestille seg å bli pensjonist på mange år.

Ser du for deg å jobbe til du er åtti?

– Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. I første omgang er sytti et fint mål. Det kommer sikkert en tid der det vil være ålreit å bli pensjonist, men jeg er ikke der ennå. Så kan det jo selvfølgelig skje ting med helsen. Så lenge jeg har energi og jeg er et sted det er artig å jobbe, er det veldig bra.

Han vil ikke komme med pekefingeren til advokatselskaper som tenker annerledes og faser ut eldre ansatte.

– Det kan være gode grunner til det, men heldigvis er det også mange grunner til det motsatte. Jeg er glad DLA Piper ser fordelene ved dette. En effektiv organisasjon trenger spredning i alder og kjønn, påpeker Engesæth.

 

DLA erkjenner at selskapet fremdeles kan jobbe med å bedre mangfoldet på arbeidsplassen. Fremdeles er bare én av partnerne i selskapet kvinner.

– Vi ser at jusen består av sytti prosent kvinner. Da blir det helt urasjonelt at vi bare skal konkurrere om de tretti prosentene menn.  Vi må finne en løsning som gjør at vi kan øke kvinneandelen i partnerskapet, noe annet er rett og slett ikke bærekraftig. Vi jobber med dette nå, og har satt i gang et prosjekt. Foreløpig har vi ansatt én ny kvinnelig partner fra årsskiftet, sier Brodtkorb.

(f.v.) Robert Eriksson, Hans Christian Vadseth, Johan Ratvik DLA Piper
Arne Engesæth(t.v.), Hans Christian Brodtkorb, og Preben Aas i DLA Piper.
Powered by Labrador CMS