Denne uken startet seks forsvarere sine åremål som faste forsvarere ved Oslo tingrett.
Denne uken startet seks forsvarere sine åremål som faste forsvarere ved Oslo tingrett.

Disse er nye faste forsvarere

Domstoladministrasjonen har oppnevnt ti nye forsvarere i Oslo tingrett, Fredrikstad tingrett, Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett, og i Borgarting lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Domstoladministrasjonen (DA) antar advokatene Helene Elness i advokatfirmaet Kildebo i Drammen, Ketil Magnus Berg i Advokatene Berg og Ditlev Simonsen AS, Espen Wangberg i Advokatfirmaet Wangberg, Kai Vaag i Advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum, Gunhild Bergan i advokatfirmaet Elden og Annette Barlinn i advokatfirmaet Staff som faste forsvarere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Gunhild Bergan, Arne Johansen og Ketil Magnus Berg.
Gunhild Bergan, Arne Johansen og Ketil Magnus Berg.

Johannes Bakkevig i Advokatene i Lykkeberg er oppnevnt som fast forsvarer i Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Kai Vaag, Espen Wangberg og Annette Barlinn.
Kai Vaag, Espen Wangberg og Annette Barlinn.

Arne Johansen i Advokatfirmaet Arne Johansen & Co i Sandnessjøen og Tarjei Magnus Hugaas i Advokathuset Helgeland DA blir faste forsvarere i Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og advokat Tore Walle-Jensen i Advokatfellesskapet Brønnøysund blir fast forsvarer til Brønnøy tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Seks år

Ifølge DA har faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet blitt vektlagt. Det er også lagt vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag.

Domstoladministrasjonen opplyser at vervene er personlige, og gjelder for seks år med adgang til gjenoppnevning for én periode.

Gjenoppnevning utover én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det.

I hovedstaden var det hard kamp om forsvarervervene, med hele 94 advokater på søkerlisten. For vervene gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Tarjei Magnus Hugaas, Helene Elness og Johannes Bakkevig.
Tarjei Magnus Hugaas, Helene Elness og Johannes Bakkevig.

Her er Domstoladministrasjonens oversikt over alle landets faste forsvarere.