Illustrasjonsfoto: Aina Johnsen Rønning
Illustrasjonsfoto: Aina Johnsen Rønning

Meldte seg som forsvarer uten å bli spurt

Uten å spørre klienten om han ønsket forsvarerbytte, og uten oppnevning fra retten, stilte en advokat i Østfold i politiavhør med en klient som i over to måneder hadde blitt representert av en annen advokat.

Publisert

Klienten, som er utenlandsk, ble i september i fjor varetektsfengslet med full isolasjon, samt brev- og besøksforbud, og fikk da oppnevnt en advokat. I desember ringte Østfold-advokaten til den oppnevnte forsvareren, og sa at han var ny forsvarer, uten å dokumentere dette. Østfold-advokaten dro i et møte med klienten og i et politiavhør et par dager senere, fortsatt uten å være oppnevnt.

- Fulgte ikke prosedyre

Den oppnevnte forsvareren mente at Østfold-advokaten ikke har fulgt prosedyrene for forsvarerbytte, og klaget ham inn for disiplinærutvalg Øst, som dekker Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.

Den innklagede advokaten skriver i sitt tilsvar at han hadde fått en telefon fra klientens søster om at klienten ønsket å bytte forsvarer, og at han snakket med klienten pr. telefon samme dag. Han mener han har fulgt vanlig prosedyre, og hevder at erklæringen om bytte av forsvarer trolig ble forlagt av fengslet.

Disiplinærutvalget mener at advokaten foretok aktive handlinger for å overta klienten fra klager, og ikke etter direkte anmodning fra klienten. At søsteren ba om det, endrer ikke utvalgets vurdering.

«Illojal handling»

«Å initiere kontakt med en annen advokats klient på et slikt grunnlag anser utvalget som en illojal handling mot en advokatkollega», skriver utvalget, og kritiserer også advokaten for ikke å sørge for at erklæring om forsvarerbytte ble underskrevet av klienten.

Utvalget mener at advokaten har vist «liten respekt og forståelse» for bestemmelsene rundt forsvarerbytter, og ila ham kritikk.

Han ble også dømt til å betale klagers kostnader på 9375 kroner. Østfold-advokaten har anket avgjørelsen til Disiplinærnemnden.

LES OGSÅ: Felt for klient-napping