Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er glad for å få på plass endringene raskt. Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon
Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er glad for å få på plass endringene raskt. Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon

Regjeringen foreslår å
forenkle patentreglene

Vil skape bedre harmoni mellom norsk og internasjonalt regelverk.

Publisert   Sist oppdatert

Regjeringen vil blant annet gjøre det enklere å få saker behandlet overfor Patentstyret etter fristoversittelser, samtidig som at den vil gjøre det lettere å «gjenopprette rettigheter som eller ville gått tapt ved fristoversittelser.»

På sine nettsider skriver regjeringen også at de foreslår å «innføre adgang til å få gjenopprettet tidsprioriteten for en patentsøknad der fristen for dette er oversittet, for å harmonisere norsk regelverk med internasjonale regler om dette. Det foreslås forenklinger i ordningen med administrativ patentbegrensning, slik at den norske ordningen bringes mer på linje med det som gjelder for europeiske patenter.»

– Det er viktig at norsk næringsliv får like gode rammevilkår som våre konkurrentland. Disse forslagene vil føre til besparelser for næringslivet på flere punkter, og også besparelser i saksbehandlingen for Patentstyret, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

I tillegg vil regjeringen åpne for at «et krav om administrativ overprøving av et patent kan bygge på at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen ikke er oppfylt, noe som vil gi et enklere og rimeligere alternativ til domstolsbehandling for de som ønsker å gjøre denne ugyldighetsgrunnen gjeldende.»

Av andre forslag kan det nevnes at det er ønskelig å gjøre den internasjonale designregistreringen enklere, ved å lette på kravet om navnet på designeren må oppgis ved registrering.

Her kan du ta en titt på regjeringens fullstendige forslag til endringer i patentloven!