– Glittertind er blitt mottatt over all forventning i markedet, forteller managing partner Aron Solheim (38) (til høyre). Til venstre Anders Ryssdal (61) og Nils-Henrik Pettersson (59).
– Glittertind er blitt mottatt over all forventning i markedet, forteller managing partner Aron Solheim (38) (til høyre). Til venstre Anders Ryssdal (61) og Nils-Henrik Pettersson (59).

- Sider ved advokatvirksomheten har gått for langt

De er kjente toppadvokater som har sluttet i store advokatfirmaer for å rendyrke sitt advokathåndverk. Nå vil de fokusere mer på advokaters samfunnsoppdrag, og mindre på inntjening.

Publisert Sist oppdatert

– De store firmaene er blitt voldsomt store maskiner som har mistet litt av det personlige preget. Vi synes nok at fokuset er for mye på bunnlinjen, og at advokaters samfunnsoppdrag er litt glemt, sier Nils-Henrik Pettersson, tidligere partner i Schjødt, og en av gründerne i det nystartede firmaet Glittertind i Oslo.

I årevis var han en av landets best betalte advokater, og er gjennom flere år rangert som landets beste entrepriseadvokat. Men for et drøyt år siden sa han takk for seg til den lukrative partnerjobben i Schjødt, og startet opp advokatfirmaet Glittertind sammen med managing partner Aron Solheim fra DLA og Schjødt-kollegaene Asbjørn Dølvik og Peter Vagle.

Fra nyttår har firmaet fått med seg den erfarne forretningsadvokaten og tidligere leder av Advokatforeningen, Anders Ryssdal. Han tar med seg 23 års erfaring fra Wiersholm.

Ryssdals nummer 1-grunn til jobb-byttet er å få anledning til å jobbe med det han synes er virkelig moro, nemlig å gå i retten, forteller han.

– I de store advokatfirmaene er tvisteløsning bare ett av flere felt. Derfor synes jeg det er spennende å kunne være i et miljø hvor man utelukkende arbeider med områder jeg selv liker veldig godt. At Glittertind rendyrker sivil tvisteløsning, fremstår veldig attraktivt for meg, sier Ryssdal.

Pettersson kaller rekrutteringen av Ryssdal for et «scoop».

Back to basics

– Å rendyrke virksomheten er en internasjonal trend, og ikke noe vi har funnet på, understreker Anders Ryssdal og Nils-Henrik Pettersson.
– Å rendyrke virksomheten er en internasjonal trend, og ikke noe vi har funnet på, understreker Anders Ryssdal og Nils-Henrik Pettersson.

Pettersson og Ryssdal er de to med mest grått hår i firmaet, som i tillegg består av en god miks av erfarne og yngre advokater, femten stykker i alt.

Først og fremst vil Glittertind bli flinkest i klassen på sivil prosedyre, som de mener er advokatfagets kjernevirksomhet.

– Da vi startet i bransjen, var det rettssaker de store firmaene drev med. Nå har tyngdepunktet forskjøvet seg til transaksjonssiden. Vi ønsker å være best på tvistesiden, sier Pettersson.

At flere av advokatene i Glittertind på ett eller annet tidspunkt har jobbet i Schjødt, er tilfeldig, mener de.

– Vi kunne like gjerne ha kommet fra et annet firma, vi er personer som kjenner hverandre og som hadde lyst til å gjøre noe sammen. Men selvsagt; ett element er at vi har lyst til å gjøre ting på en annen måte, sier Pettersson.

– Satt litt på spissen: Forretningsmodellen i de store firmaene er basert på at man skal ha veldig flinke unge mennesker til å jobbe veldig mye, men ikke få betalt mer enn nødvendig. Den delen av forretningsmodellen skal vi ikke repetere, men vi skal selvsagt også jobbe hardt når det kreves. Men om man står på hos oss, skal man få ta del i verdiskapningen. Om du jobber tolv timer i døgnet av og til, er det lov å ta det litt roligere etterpå. Arbeidsbelastningen skal være bærekraftig over tid, sier Pettersson.

Håndverket har appell

– Et fellestrekk for alle som jobber her, er at ingen er nøytrale til advokatrollen, og alle er interessert i arbeidet med rettssaker, også å unngå rettssaker. Den tradisjonelle advokatrollen der du går i retten, i både sivile saker og straffesaker, er fortsatt noe som trekker folk. Det gamle håndverket har fortsatt appell, selv om bransjen har utviklet seg, sier han.

Norge har de siste årene fått veldig mange store advokatfirmaer som konkurrerer om det samme markedet, påpeker Pettersson.

– Utviklingen i Schjødt, som er det firmaet som har vokst raskest og som nå har høyest omsetning av advokatfirmaene, er blitt rollemodellen for mange andre firmaer. Schjødt har gjort en fantastisk jobb og er et veldig bra firma, men det er ikke sikkert at rollemodellen passer for alle. For modellen innebærer et voldsomt og ensidig fokus på knallhard jobbing, stort volum og høye inntekter, mens vi mener at det er utrolig viktig at advokater har et samfunnsoppdrag.

– Vi trenger en fri og uavhengig advokatstand, ikke først og fremst for å flytte penger i høyt tempo. Det er andre sider av samfunnet hvor vi virkelig må huske hvilket ansvar vi har, sier Pettersson.

Ikke noe «oppgjør»

De to seniorene vil ikke være med på at de tar et «oppgjør» med profitt-fokuset hos de store advokatfirmaene.

– Jeg har selv i mange år vært en av advokatene som har tjent mest. Likevel mener jeg at det er viktig at pengene ikke blir DET viktigste. Man kan si at dette er lett for Anders og meg å si, for vi har tjent våre penger. Det er ikke slik at vi ikke er opptatt av å drive god butikk, for det er vi. Men her sitter man ikke i lunsjen og skryter av hvor mye man har fått ut av et oppdrag, da blir man klubbet ned. Vår målsetning er å løse oppdraget på best mulig måte, sier Pettersson.

– Det er sider ved advokatvirksomheten som er gått for langt, men jeg vil heller ikke bruke ordet «oppgjør», understreker Ryssdal.

Miljøavtrykk

Bærekraftig utvikling er et annet begrep som opptar ledelsen i Glittertind.

– Hos oss skal vi ha et bevisst forhold til å drive firmaet på en bærekraftig måte. Vi er ikke fanatikere som ikke flyr, men vi skal ha en holdning til CO2-avtrykket vi avsetter, sier Pettersson.

– Vi er stolte over å være med på søksmålet mot Staten knyttet til oljeboring i arktiske strøk. Men vi ønsker å fremheve at vi ikke er motstandere av oljeindustrien; oljen har sin helt selvsagte plass i Norge, og er grunnlaget for vår velstandsutvikling. Vi jobber blant annet med petroleumssektoren, og har ambisjoner om å vokse innenfor dette området. Det er ingen motsetning mellom dette og vårt engasjement for en bærekraftig utvikling.

Kvinner: Ta kontakt

På ett område har firmaet ikke lykkes ennå, poengterer han.

– Så langt har vi ingen kvinnelige partnere. Med vår profil og våre verdier, bør dette endres. Derfor oppfordrer vi flinke kvinner som kan tenke seg å bli partner hos oss, til å kontakte Anders, Aron eller meg, sier Nils-Henrik Petterson.

– Ta den telefonen, istemmer Anders Ryssdal.

- Press på advokatyrket

– Vi ser fra andre land at presset øker både mot advokatyrket og mot dommerstanden. At disse yrkesgruppene er frie og uavhengige er av avgjørende betydning for samfunnet, men dette er ikke noe vi kan ta for gitt, men må kjempe for hele tiden, sier Anders Ryssdal.

– Jeg synes at Advokatforeningen er den foreningen som klarest målbærer viktigheten av dette, men jeg skulle ønske at enda flere advokater brukte sine stemmer til å kjempe for sin profesjons uavhengighet, sier han.

At advokater er seg bevisst sitt samfunnsoppdrag, blir bare viktigere og viktigere, understreker han.