Dommen fra Borgarting lagmannsrett var enstemmig.
Dommen fra Borgarting lagmannsrett var enstemmig.

Tidligere advokat Amir Mirmotahari dømt til elleve års fengsel

- Tiltalte har motarbeidet den garantisten for rettsikkerhet han skal være, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Amir Mirmotahari, som frem til 2015 drev egen advokatvirksomhet i Oslo, er i Borgarting lagmannsrett dømt til elleve års fengsel. Det mest alvorlige forholdet var en avtale han inngikk om å drepe en tidligere klient.

Dette var aktørene i saken

Forsvarere: Bernt Heiberg, Kim Ellertsen og Anders Brosveet, Elden advokatfirma
For påtalemyndigheten
Statsadvokat: Trude Antonsen Statsadvokat: Asbjørg Lykkjen Lagdommere: Per Racin Fosmark og Henrik Westborg Smiseth

Han er også dømt for å ha inngått en avtale om å kidnappe et voldtektsoffer.

Pågrepet etter VG-sak

Mirmotahari ble pågrepet den 17. juni 2016, dagen etter at VG publiserte en større sak med et opptak av ham - og avslørte at den daværende advokaten hadde bedt en torpedo kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Saken har fått stor oppmerksomhet, men den omfattende mediedekningen kan ifølge Borgarting ikke få betydning for dommen.

«VG bidro til, ut fra pressens viktige samfunnsansvar, å avsløre meget alvorlige straffbare forhold rundt en kjent forsvarer», heter det i dommen.

- Svært ødeleggende for tilliten til forsvarere

«I skjerpende retning må det legges vekt på at flere av forholdene er begått i egenskap av advokat og offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte har på den måten motarbeidet den garantisten for rettsikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens sentrale aktører har opptrådt på denne måten. Det er svært ødeleggende for tilliten mellom aktørene, og for tilliten til alle de som opptrer som forsvarere. Mirmotahari har misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon», heter det videre i den 105 sider lange dommen.

Lagmannsretten skulle ved straffutmålingen også ta i betraktning det som var rettskraftig avgjort ved tingrettens dom. Dette var grov økonomisk utroskap, fiktiv bokføring, merverdiavgiftsunndragelse, medvirkning til og to forøk på medvirkning til uriktig forklaring og brudd på taushetsplikt.

Eksadvokaten er også dømt for fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

Dommen er ett år mer enn han fikk i Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS