Saken om dommeren som er siktet for besittelse av overgrepsmateriale mot barn, utløser bekymring blant advokater, skriver advokat Thea Totland i et brev til Oslo tingrett.
Saken om dommeren som er siktet for besittelse av overgrepsmateriale mot barn, utløser bekymring blant advokater, skriver advokat Thea Totland i et brev til Oslo tingrett.

Ber om at advokater varsles om saker tilknyttet siktet dommer

Oslo tingrett vil i løpet av uken svare på om de skal varsle hver enkelt advokat som har hatt relevante saker som den nå siktede dommeren har vært involvert i.

Publisert

Fredag ble det kjent at en dommer i Oslo tingrett er siktet etter straffeloven § 311, første ledd, som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. Mannen ble ifølge Rett24 avhørt mandag og tirsdag i forrige uke, og leverte så sin avskjedssøknad torsdag 17. januar.

Ifølge en pressemelding fra Kripos, har det blitt gjennomført ransaking i anledning saken. "Etterforskingen består blant annet i å gjennomgå beslag", heter det i pressemeldingen.

Årelang erfaring som dommer

Ifølge Rett24 har dommeren årelang erfaring fra Oslo tingrett, og har flere ganger vært dommer i saker som gjelder besittelse av overgrepsmateriale.

Fredag ettermiddag sendte advokat Thea Totland i Barneadvokatene et brev til sorenskriver Yngve Svendsen der hun ba om at Oslo tingrett identifiserer alle saker den aktuelle dommeren har hatt, hvor mulig overgrep mot barn har vært et tema; både straffesaker, saker etter barnevernloven, og saker etter lov om barn og foreldre.

Totland ber også om at prosessfullmektigene i de sakene som identifiseres, varsles individuelt.

"En ren intern gjennomgang, hvor Oslo tingrett selv vurderer sakene uten å varsle partene, vil ikke være tilfredsstillende eller egnet til å ivareta domstolens omdømme. Hver enkelt advokat i relevante saker som den aktuelle dommeren har vært involvert i, må på selvstendig grunnlag få mulighet til å gå gjennom sakene på nytt for å vurdere eventuelle skritt, i lys av den informasjonen som er fremkommet i dag. Etter vår oppfatning må hensynet til involverte barns rettssikkerhet her veie tyngre enn behovet for å beskytte dn siktede dommeren mot identifisering", skriver Totland i brevet.

Vil bli besvart

Advokatbladet har stilt Oslo tingrett spørsmål om de kommer til å foreta gjennomgangen Totland etterspør, og om prosessfullmektiger eventuelt vil bli varslet.

Ved Oslo tingretts kommunikasjonsavdeling får Advokatbladet opplyst at Totland vil få svar i løpet av uken.