Advokat Rasmus Asbjørnsen er styreleder i Rettssenteret.

- Barn har høy terskel for å oppsøke et advokatkontor

- Advokat Cecilia Dinardi unngår en systematisk drøftelse av hvilke krav som bør stilles til dem som gir rettshjelp til barn, skriver styreleder i Rettssenteret, Rasmus Asbjørnsen, i dette innlegget.

Publisert

Advokat Cecilia Dinardi har i Advokatbladet et innlegg der hun retter søkelyset mot at det bør stilles noen særlige krav til dem som yter rettshjelp til barn. Det er det lett å være enig i.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Barn og unge er en svært sårbar gruppe og trenger rettshjelp som både holder faglig mål, og som også ellers er tilpasset behovene deres.

Dette betyr at rettshjelpen og rettshjelpstilbudet bør oppfylle en rekke krav i tillegg til dem som Dinardi lister opp.

Dinardi viser til hvordan advokater kan oppfylle noen av kravene, men unngår en systematisk drøftelse av hvilke krav som bør stilles og hvordan en sikrer at alle kravene blir oppfylt.

- Må etablere system for kvalitetssikring

Hvis en skal oppfylle gitte krav, må det etter min oppfatning være gjennom å etablere et system for kvalitetsstyring. Noen advokatkontorer har dette, mange har det ikke.

Dinardi tar heller ikke opp et viktig problem som Rettssenteret stadig erfarer: Hvordan nå de spesielt sårbare? Gjennom lang erfaring vet vi at disse kun nås gjennom oppsøkende virksomhet.

De vet ofte ikke hvilke rettigheter de har og hvilken hjelp de kan få. De aller fleste vil ha en høy terskel for å oppsøke et advokatkontor.

I Rettssenteret, der et sentralt mål er å gi rettshjelp til barn og unge, har vi identifisert en rekke krav som bør oppfylles til tjenestene vi yter. Disse er nedfelt i vårt kvalitetssystem som bygger på ISO-standardene 9001:2015 og 9000:2015.

Rettssenteret

  • Ideell stiftelse som har som formål å yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til utsatte og sårbare.
  • Barn og unge opp til 25 år i Oslo er prioritert nå, men ambisjonen er å tilby landsdekkende, nettbasert tilbud.
  • Ledes av jurist Cathrine Moksness.
  • Styreleder er Rasmus Asbjørnsen, advokat og partner i Haavind.

Jeg føler meg trygg på at Rettssenteret, gjennom sitt kvalitetssystem (der advokatforskriften er implementert så langt den passer), skal kunne oppfylle alle viktige krav.

Ønsker statlig ordning

På sikt håper jeg at vi kan få en statlig ordning med rettssentre med forankring i alle landets kommuner der terskelen for å få hjelp er lav.

En sentral instans vil kunne styre dette slik at alle følger samme kvalitetssystem, at det foretas revisjon (kvalitetskontroll), og at en bruker felles verktøy, herunder ny teknologi.

I tillegg må det gjennomføres forskning for å finne de modellene og løsningene som gir mest effekt for de offentlige midlene som finansierer tilbudet.

Det aller viktigste er å sikre at barn og unge får så gode juridiske tjenester som mulig, tilpasset behovet deres. Skal vi komme dit må alle gode krefter jobbe sammen for å finne ut hvordan disse tjenestene kan utvikles, og hvordan en skal sikre at alle tjenestene har høy kvalitet

Powered by Labrador CMS