- Morsomt å være tett på de store sakene, sier partner Jon Christian Thaulow, advokatfullmektig Tuva Lien og partner Anne Dahl Frisak i BAHR.
- Morsomt å være tett på de store sakene, sier partner Jon Christian Thaulow, advokatfullmektig Tuva Lien og partner Anne Dahl Frisak i BAHR.

Mener det bør bli større bevissthet rundt advokatenes rolle i det grønne skiftet

– Å legge om samfunnets infrastruktur til nye energikilder er komplekse prosesser som bare lar seg gjennomføre i et velregulert format. Advokater og jussen er viktige premissgivere inn i dette.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Jon Christian Thaulow, advokat og partner i BAHR, og leder av firmaets gruppe for energi, fornybar energi og shipping.

Avdelingen er BAHRs største, noe som speiler det norske næringslivet, fremholder han.

– Energi er en veldig stor del av verdikjeden, og representerer en vesentlig del av omsetningen vår, sier Thaulow.

Advokatbladet møter Thaulow sammen med advokat og partner Anne Dahl Frisak, som jobber med shipping, og advokatfullmektig Tuva Lien, som arbeider med fornybar energi. Alle tre er tilknyttet energigruppen.

– Oljebransjen er og vil være en stor bransje for Norge. Å avskrive den er det ingen grunn til. Den arbeider også for å bli grønnere, og er en viktig del av det grønne skiftet. Så en integrert tilnærming er fremdeles riktig. Men så skjer det en del aktivitet innenfor fornybar som vi ikke så for fem år siden, sier Thaulow.

Som eksempel nevner han oppstartsselskapet Freyr, som planlegger å etablere en batterifabrikk til førti milliarder kroner i Mo i Rana som skal produsere batterier til europeisk bilindustri.

– Vi har jobbet med selskapet fra start, og det ble notert på OTC-listen nå i sommer. Ny, norsk industri oppstår innenfor grønn energi, og vi jobber på et vidt spekter av prosjekter, forteller Thaulow.

OTC er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert, men er eid av Oslo Børs.

– All infrastruktur som i dag er knyttet mot fossilt brennstoff må over på andre energikilder. Energibruken må bli smartere gjennom digitalisering og nye løsninger. Dette er dyptgripende prosesser for alle deler av samfunnet, og en stor oppgave for oss som advokater å arbeide med. Det er veldig mye som skjer innenfor disse områdene nå, og det vil bare tilta etter hvert som de rettslige kravene strammes til gjennom klimaloven og Norges internasjonale forpliktelser, sier Thaulow.

– Det er de landene som har velfungerende rettssystemer og en profesjonell advokatsektor som lykkes økonomisk, og som klarer å håndtere store omstillinger på en god måte. De som gjør det dårlig, er de som ikke har det. Det er ganske klart, selvfølgelig, men likevel verdt å si når vi diskuterer advokatenes rolles i det grønne skriftet, mener partner Jon Christian Thaulow, advokatfullmektig Tuva Lien og partner Anne Dahl Frisak i BAHR.
– Det er de landene som har velfungerende rettssystemer og en profesjonell advokatsektor som lykkes økonomisk, og som klarer å håndtere store omstillinger på en god måte. De som gjør det dårlig, er de som ikke har det. Det er ganske klart, selvfølgelig, men likevel verdt å si når vi diskuterer advokatenes rolles i det grønne skriftet, mener partner Jon Christian Thaulow, advokatfullmektig Tuva Lien og partner Anne Dahl Frisak i BAHR.

Er der det skjer

Advokatene bistår med rådgivning knyttet til svært kostbare og langsiktige investeringer, i krevende forhandlinger med myndighetene om rammevilkår, og i avtaler med banker og investorer og med brukerne som kanskje skal kjøpe tjenestene.

– Det morsomme er at vi får være tett på de store sakene som skjer i samfunnet, som vindkraftutbygging på land, offshore vind og karbonfangst. Det er tilfredsstillende, sier Anne Dahl Frisak.

Advokatfirmaet BAHR er tungt inne i store fornybar-prosjekter som karbonfangstanlegget på Klemetsrud i Oslo, etableringen av de to nye Aker-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, og byggingen av vindkraftverk som Øyfjellet Vindpark ved Mosjøen.

Utviklingen krever at advokatene må holde seg godt oppdaterte innenfor fornybarfeltet.

– Kunnskapsoverføringen går begge veier mellom klient og advokat, og noen ganger kan advokaten, som betrodd rådgiver, se muligheter som kanskje klienten ikke ser. Ved å jobbe med komplekse saker lærer man mye. Det nytter ikke bare å være en god jurist, man må ha ekstra kvaliteter knyttet til å være en god rådgiver og bidra med forretningsutvikling, sier kommunikasjonsdirektør Knut T. Traaseth.

Får påvirke regelverk

Advokatfullmektig Tuva Lien har hatt et miljøengasjement fra barnsben av, forteller hun.

– Å jobbe med fornybar energi er veldig inspirerende, og interessant å snakke om på tvers av alle bransjer. Det er gøy å få være med på utviklingen av noe som er nytt, og samarbeide med større aktører som kanskje gjør ting for første gang, sier hun.

Jussen bidrar på alle sider av fornybarnæringen, understreker Lien.

– Vi er med i utviklingen av regelverk, og får mulighet til å påvirke litt, fordi det er umodent. At man får ha den dialogen, om nye utfordringer og interessemotsetninger som dukker opp, som man kanskje ikke har vært så bevisst på før, det er ganske morsomt.

Mange i samfunnet rundt er kanskje ikke klar over at fornybarsektoren er et så stort og voksende marked som det er, og at advokatenes innsats er viktig, tror hun.

– Det kan gjerne gjøres et større arbeid for å få opp bevisstheten rundt advokatenes rolle i det grønne skiftet. Generelt er de fleste unge, og jusstudenter, opptatt av bærekraft, sier Lien.

Myndighetskontakt og utforming av høringsuttalelser i vindkraftkonsesjonssaker er også en del av arbeidshverdagen.

– På mange måter opplever jeg at myndighetene lytter til det vi sier.

Utydelige aktører

Advokatene forteller at de ofte forsøker å påvirke prosesser på vegne av klienter, og at dialogen med norske myndigheter stort sett fungerer godt.

– Vi er jo på banen for klientene våre, og skal delta i samfunnsdiskusjoner om for eksempel eierskap og vannkraft. For oss er det viktig at vi er tydelige på når vi uttaler oss på vegne av klienter, og når vi deltar for egen regning. Jeg synes det er en del aktører som ikke er så tydelige, men erfarer at vi i lengden står oss på å bygge tillit gjennom å fokusere på sak. Vårt anliggende er ikke å skape konflikt, men å finne gode løsninger, sier Thaulow.

Innenfor shipping har Norge kommet langt i å sette klimamål, og i rederiene og i servicenæringene kan man se et tydelig grønt skifte, forteller Frisak.

– Offshorerederiene og offshorefartøyene har gått fra å betjene oljeplattformer til å skulle betjene offshore vind-installasjoner. Det Haugesund-baserte Østensjø Rederi er sentrale innen offshore vind her i Norge. De har nylig investert i fire offshore vind-fartøy. Vi bistår her blant annet på byggekontrakter og med finansieringen, forteller Frisak.

Rederiforbundet har satt som mål at den norske flåten skal være klimanøytral innen 2050, og at utslippene skal halveres innen 2030, målt mot 2003. Fra 1. januar i år er det satt internasjonale begrensninger på svovelutslipp fra skip.

Eget fotavtrykk

– I Norge er myndighetene sentrale i å bidra til den teknologiske utviklingen innen fergetrafikken, og stiller krav til energieffektivitet og utslipp. Dette har ført til at fergeindustrien er veldig langt fremme på teknologisk og grønn utvikling. Innen 2021 vil det være rundt sytti helelektriske og hybridferger som opererer i Norge.

BAHR har gjort en internundersøkelse som avdekket et stort engasjement for miljøet, forteller kommunikasjonsdirektør Traaseth.

– De ansatte er opptatt av fotavtrykket vårt som firma, for eksempel hva vi serverer i kantinen, hvordan vi håndterer søppel, at vi sparer strøm og er energieffektive. Men det kom også frem at advokatene, spesielt de yngre, er veldig interessert i å jobbe konkret med prosjekter innenfor det grønne skiftet. Det er bra at vi har noen som er sultne og brenner for saken, og som synes det er morsomt å bidra, sier Traaseth.

Powered by Labrador CMS