Audun Stornes, June Snemyr og Jone Stakkestad er alle nye advokater i Stavanger.

- Startskuddet for norsk havvind går nå

I juni åpnet regjeringen to områder for utvikling av havvind, begge utenfor kysten av Sør-Vestlandet. – Neppe tilfeldig at dette er de første områdene som åpnes, mener Thommessen-advokater.

Publisert Sist oppdatert

De to advokatene June Snemyr og Ole Christoffer Ellingsen er en del av Thommessens storsatsning på fornybar energi i Stavanger. Mens senioradvokat Ellingsen, som opprinnelig er fra Stavanger, har lang fartstid fra Oslo-kontoret, er den nye partneren June Snemyr hentet inn fra olje og gass-avdelingen i Schjødt.

De har fulgt regjeringens prosess rundt åpningen av de to havområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for utvikling av havvind tett, samt fastsettelsen av en forskrift til havenergilova som beskriver hvordan konsesjonssystemet for vindkraft til havs skal se ut.

– Det har kommet et ytre rammeverk, men vi vet at det vil komme flere avklaringer og veiledning slik at aktørene får forutsigbarhet rundt hva de skal forholde seg til, sier Snemyr.

Ellingsen peker på at det er begrenset hva som har skjedd på havvind-området de siste ti årene på norsk sokkel.

– På en måte kan man si at startskuddet for norsk havvind går nå. Etter høringen om åpning av områder i fjor sommer har det tatt cirka ett år å behandle hvilke områder man ville satse på, sier Ellingsen.

– Vi har respekt for at noen åpenbare ting må falle på plass før vi får et helt klart bilde av hvilke rammebetingelser som gjelder for de som skal i gang med å utrede prosjekter, sier han.

Han mener de to viktigste spørsmålene som nå må avklares er hvilke rammebetingelser som egentlig gjelder for dem som skal i gang med å utvikle prosjekter og hvordan kraften som produseres skal brukes og hvor den skal transporteres.

– Kriteriene for hvilke prosjekter som skal prioriteres må komme på plass raskt. Bedriftene må vite hvilke krav de vil bli møtt med for å få konsesjon og utvikle havvindprosjekter. Myndighetene må også lage en strategi for hvordan kraften skal benyttes. Dette har å gjøre med hva slags nett man skal bygge, hvem som skal bygge nettet og til hvor. Skal kraften brukes i Norge, på sokkelen eller transporteres til Europa?

Han gleder seg over Thommessens satsning i hjembyen. Til nå har mye av arbeidet på fornybar-sektoren skjedd fra Oslo-baserte advokater

– For oss er det veldig naturlig å ta skrittet hit nå og plassere fornybar energi-kompetanse i Stavanger, og binde dette sammen med kompetansen vi har på blant annet olje og gass, sier Ellingsen.

Fra «olje» til «energi»

– Det som før er blitt kalt oljehovedstaden må nok i fremtiden omtales som energihovedstaden. Vi tror mye av det grønne skiftet vil komme til å spinne ut herfra, og at det bare vil bli mer og mer relevant å være til stede her fremover.

Også June Snemyr gleder seg over å få være med på å bygge opp Thommesens nye virksomhet i Stavanger.

–Hovedoppgaven er å gi juridiske og strategiske råd basert på vår tverrfaglige kompetanse. Som rådgivere ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Ved å implementere bærekraft i rådgivningen vår kan vi bidra til å skape langsiktige verdier for klientene. Der har vi et mulighetsrom, sier Snemyr, som opplever at selskapene i Stavanger er i endring.

– Mange av selskapene vi tradisjonelt har ansett som rene olje- og gasselskaper skal inn, eller er allerede inne, i en transformasjon mot et bredere energifokus. Etter hvert vil det nok være et mindretall av selskapene som står på at de bare skal drive med olje og gass.

Powered by Labrador CMS