Området Utsira Nord åpnes for utbygging av totalt 1500 MW, mens Sørlige Nordsjø II åpnes for maksimalt 3000 MW.

Thommessen etterlyser havvind-avklaringer

Ny forskrift til havenergilova er et steg nærmere utvikling av havvind i Norge, men spesielt to sentrale forhold bør avklares, mener advokatfirmaet.

Publisert

12. juni åpnet regjeringen to områder for utvikling av havvind, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. For disse har regjeringen gitt klarsignal til utbygging av totalt 4500 MW. Samtidig ble en ny forskrift til havenergilova vedtatt.

Dette blir av Wikborg Rein omtalt som en «viktig milepæl for Norge som energinasjon». Det samme mener også Thommessen, som samtidig påpeker at det er to sentrale uklarheter i forskriften som de antar Olje- og energidepartementet må jobbe videre med for å sikre aktørene tilstrekkelig forutsigbarhet.

Konkurranseregler

Dersom det er mange aktører som ønsker å utvikle et prosjekt i samme område, har ikke departementet laget et system for å fastslå hvem som skal gå videre med sitt prosjekt. Thommessen antar at departementet kan la meldinger ligge i påvente av at flere interessenter skal melde seg før de eventuelt avgjør hvem som kan gå videre med konsesjonssøknaden. I så tilfelle må det avklares noen regler for hvordan en slik konkurranse skal foregå, mener advokatfirmaet.

«Slike regler må være transparente, objektive og ikke-diskriminerende og bør gi forutsigbarhet til en bransje hvor flere forskjellige typer aktører vil etablere seg i tiden fremover», skriver Thommessen.

Pantsettelsesregister

I dag finnes det ikke pantsettelsesregister for havvindparker, og da havvind-forslaget var på høring, etterlyste flere av høringsinstansene nettopp regler for pantsettelse av installasjoner, kabler og konsesjoner.

Selv mener departementet at det ikke er hjemmel i havenergilova til å etablere et slikt register.

«Dette er en betydelig utfordring ettersom utbygging av vindkraft til havs etter alle solemerker vil skje som lånefinansierte utbygginger. Etter vår oppfatning er dette et forhold som departementet nå må få ordnet så snart som mulig», skriver Thommessen.

Powered by Labrador CMS