Skjermdump av kampanje-nettstedet plikt.no, som deler informasjon om avvergingsplikten.

74 prosent av befolkningen har ikke hørt om avvergingsplikten

Nå vil Justis- og beredskapsdepartementet øke bevisstheten rundt den lovpålagte plikten.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) nå startet en egen kampanje om avvergingsplikten.

Kampanjen retter seg spesielt mot ansatte i skolen, barnehager og helsepersonell, og hensikten er å øke bevisstheten rundt den lovbestemte plikten til å forsøke å avverge en alvorlig straffbar handling - slik som drap, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn.

- Selve plikten er litt utfordrende å forstå. Det er også manglende kunnskap om hva den innebærer og når den gjelder. Nettsiden plikt.no er en del av kampanjen for å øke bevisstheten om avvergingsplikten ved alvorlige volds- og seksuallovbrudd. Siden er også tenkt som en guide hvis man havner i en situasjon hvor man er usikker på om plikten gjelder, forteller prosjektleder i NKVTS, Gry Stordahl, til Advokatbladet.

Ukjent plikt for de fleste

Straffelovens § 196 sier at alle er forpliktet til «å søke avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.»

Men - ifølge en undersøkelse som ble lansert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i fjor, om befolkningens kunnskap og holdninger til vold, var det lite som tydet på at nettopp «alle» kjenner til den lovpålagte plikten.

Undersøkelsen viste blant annet at:

  • 74 prosent av befolkningen ikke har hørt om avvergingsplikten.
  • 19 prosent har hørt om plikten, men er usikker på hva den innebærer.
  • kun sju prosent kjenner til innholdet i avvergingsplikten.
  • kun én av ti i helsevesenet eller skole, barnehage, SFO eller fritidsklubb kjenner til avvergingsplikten og vet hva den innebærer.

Bevissthet kan stoppe vold

I en pressemelding fra departementet understrekes viktigheten av avvergingsplikten.

«Å søke å forhindre en alvorlig handling ved å varsle politiet eller avverge på annen måte, er et samfunnsansvar vi har både som privatpersoner og yrkesutøvere.»

NKVTS påpeker på sin side at økt bevissthet rundt avvergingsplikten «kan bidra til at volden synliggjøres og stoppes før det er for sent.»

- Avvergingsplikten er lite kjent viser Bufdir-undersøkelsen fra 2018, og NOU-en «Svikt og svik» fra 2017 peker på at det kan være ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten i relevante tjenester. Det kan skape utfordringer i samarbeidet mellom forskjellige fagpersoner og yrkesgrupper. Den største risikoen er at manglende kunnskap om avvergingsplikten kan føre til tap av liv og helse, sier Stordahl.

Powered by Labrador CMS