Caroline Hoff og Andreas Unneland var blant politikerne som fikk prøve seg som dommere da Merete Smith og Advokatforeningen inviterte til rettssak som rollespill i Arendal gamle rådhus.
Caroline Hoff og Andreas Unneland var blant politikerne som fikk prøve seg som dommere da Merete Smith og Advokatforeningen inviterte til rettssak som rollespill i Arendal gamle rådhus.

Samstemte om minstestraff-nei

Caroline Hoff fra Unge Høyre og Andreas Unneland fra SV er helt uenige om hvem som skal styre landet, men er begge klare på at minstestraff bør fjernes.

Publisert

ARENDAL: Da Advokatforeningen onsdag inviterte til rettssak som rollespill, var minstestraff et av temaene som kom på banen.

Dagens minstestraff for såkalte sovevoldtekter er tre års ubetinget fengsel, mens normalstraffen som kun i spesielle tilfeller skal avvikes, ligger på fire år.

Blant politikerne som skulle ta stilling i den fiktive rettssaken var Caroline Hoff fra Unge Høyre og Andreas Unneland fra SV.

- Fungerer ikke

- Følelsesmessig har vi lyst til at voldtektsforbrytere skal straffes så hardt som mulig, men vi ser at dagens system ikke fungerer. Det viktigste er at man får en dom for voldtekt, at samfunnet sier at de er enige med deg og tror på deg, ikke hvor lenge man må sone. Derfor vil jeg fjerne minstestraffen, og gi dommerne muligheten til å utøve sitt frie skjønn i hver enkelt sak, sier Unge Høyres Caroline Hoff til Advokatbladet.

- Vi ser at det oppleves vanskelig å dømme noen til fire års fengsel i en del slike overgrepssaker når man sammenligner sakene med annen type kriminalitet, sier Hoff.

Andreas Unneland (SV) mener det var interessant og lærerikt å se rollespillet.

- Når folk hører ord som «drapsmann» og «voldtektsmann», får man en intuitiv reaksjon at det må vi straffe strengt. Men jo mer man setter seg inn i saker skjønner man hvor komplekse saker med gråsoner. Det denne saken illustrerer ganske godt er hvordan skyldspørsmålet og straffeutmålingen egentlig er to separate vurderinger, men i realiteten blir litt sauset sammen for folk, sier Unneland.

Vil ha total straffe-gjennomgang

- Man illustrerer her hvordan domstolene er låst til å sende unge mennesker i fengsel i flere år. Det er åpenbart riktig at voldtekt må straffes, men om det er den beste måten å rehabilitere disse menneskene, mener jeg må diskuteres, sier Unneland.

- Politikerne har brukt minstestraffene for mye for å få opp straffenivået. Jeg mener vi må ha tillitt til domstolene, og til muligheten for at ulike saker skal kunne behandles ulikt. Derfor mener jeg vi må se annerledes på minstestraff.

- Vi går til valg på en total gjennomgang av straffenivået i Norge med mål om å senke dem.

Dette er Advokatforeningens arrangementer på Arendalsuka torsdag den 19. august:

kl 10.00: «Grønn rettsstat. Jussens plass i klima- og miljøarbeidet».
Hvordan kan jussen utformes slik at en framtidsvisjon i endring ikke står i veien for forutsigbare rammebetingelser? Hvordan legge til rette for langsiktig planlegging mot en usikker framtid? Se livestram her.

kl 12.00: «Åpenhetsloven for næringslivet - en milepæl for menneskerettigheter og bærekraft.»
Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder?Se livestream her

Powered by Labrador CMS