Rapporten ble overlevert statsråd Torbjørn Røe Isaksen onsdag ettermiddag.

Dette vil han endre i arbeidsmiljøloven

Et offentlig nedsatt utvalg ledet av Wiersholm-partner Jan Fougner kommer med flere forslag. Flertallet vil stramme inn på muligheten for generelle midlertidige ansettelser i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Forslagene ble presentert i utredningen Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv (NOU 2021: 9) som ble ble overlevert arbeids- og sosialminister Thorbjørn Røe Isaksen (H) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Det mest sentrale i rapporten er at vi ønsker å tydeliggjøre ansettelse som en grunnforutsetning for hele systemet vi har. Jeg mener det er enormt viktig, sier Jan Fougner til Advokatbladet.

Torbjørn Røe Isaksen takket gruppen og sekretariatet som har utarbeidet rapporten.

Beskytter Uber-sjåfører

- I tillegg er det viktig at vi holder fast på arbeidsgiveren som rettssubjektet, og ikke går for en løs modell med den som har bestemmende innflytelse. Da vil det kunne bli tvister og uro, og det har vi ikke kommet med noe forslag om, legger Fougner til.

Han viste til sykkelbud og sjåfører for tjenester som Uber og Foodora.

- Vi vil gjøre det lettere for denne gruppen å få gjennomslag i domstolene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen påpekte under fremleggelsen at utvalget ble satt ned i 2019 fordi nye digitale plattformer reiste nye spørsmål om hvem som skal regnes som arbeidstaker, og hvem som har arbeidsgiveransvar.

Bredt sammensatt utvalg

Fremtidens arbeidsliv-utvalgets mandat var å vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Åtte av de største organisasjonene i arbeidslivet var representert i utvalget.

Medlemmer i utvalget var Jan Fougner (advokat i Wiersholm), Trude Tinnlund (LO-sekretær), Henrik Dahle (advokat i Unio), Ørnulf Kastet (advokat i YS), Nina Sverdrup Svendsen (utredningssjef i Akademikerne), Silje Stadheim Almestrand (advokat i NHO), Gry Brandshaug Dale (advokat i KS), Elin Spjelkavik (juridisk direktør i Virke), Kristin Juliussen (analyse- og utredningsdirektør i Speker), Karen Modesta Olsen (professor ved NHH), Kjell G. Salvanes (professor ved NHH) og Dag Stokland (konsulent i Agenda Kaupang).

Utvalget har sin egen hjemmeside med mandat, innspill og rapporter.

- Spørsmålet om hvem som har arbeidsgiveransvar ble også aktualisert gjennom domstolenes behandling av Norwegian-saken, sa Isaksen.

Rapporten skal nå ut på høring, og høringsfristen er satt til 1. november i år.

- Tror på jevnt trykk av arbeidsrettssaker

Flertallet i utvalget foreslår at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, som ble innført i 2015, fjernes.

Stortinget bestemte da at inntil 15 prosent av de ansatte kan ansettes som midlertidige vikarer for en periode på opptil 12 måneder.

- Denne loven brøt med vår vanlige tenkning, og det var derfor det ble så mye bråk. Men arbeidsgiverne har ikke benyttet seg av det, sier Fougner.

- Hvilke konsekvenser tror du forslagene kan få for advokatstanden?

- Arbeidsrett er blitt et veldig viktig rettsområde for Høyesterett, så selv om vi ønsker å tydeliggjøre loven, tror jeg dette er et område hvor vi fremdeles kommer til å ha et jevnt trykk med tvister.

Jan Fougner er regnet som en av landets fremste arbeidsrettsadvokater.
Powered by Labrador CMS