Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er glad for å få på plass endringene raskt. Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon
Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er glad for å få på plass endringene raskt. Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon

Vedtatt: Om fem uker blir Aktørportalen obligatorisk - der den tilbys

Vil ifølge justisminister Tor Mikkel Wara sikre en forenkling av arbeidsoppgavene, og raskere saksbehandling i domstolene. Men ikke alle får tilbud om den digitale portalen samtidig.

Publisert

Regjeringen har i dag vedtatt endringer i forskriften om elektronisk kommunikasjon med domstolene. Det innebærer at bruk av domstolenes nettportal, Aktørportalen, blir obligatorisk for advokater og advokatfullmektiger i skjønns- og tvistesaker, samt ved innsendelse av salærkrav i både straffesaker og tvistesaker.

Stortinget vedtok i juni 2018 endringer i domstolloven, tvisteloven, straffeprosessloven og rettsgebyrloven, som gjelde fra 1. september. Innføringen av Digitale domstoler vil bli gjeldende fra 15. september - i de domstolene som da tilbyr løsningen.

Kan signere elektronisk

- Lovendringene knyttet til elektronisk kommunikasjon er et viktig ledd i arbeidet med å digitalisere og effektivisere domstolene. Jeg er svært fornøyd med at vi får disse endringene raskt på plass, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en melding. 

Ved lovendringen i juni ble det innført en ny hjemmel for elektronisk kommunikasjon med domstolene, samt en forskriftshjemmel for obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer.

I tillegg ble det innført regler i domstolloven og straffeprosessloven om å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir.

Da Advokatbladet omtalte saken like før sommeren, var det ifølge prosjektleder for digitale domstoler, Ingrid Olsen, om lag 6000 advokatbrukere i portalen, altså et stykke unna de 10.000 potensielle brukerne.

- Forenkling

Justisminister Wara påpeker at nå som Aktørportalen blir obligatorisk, vil innebære en forenkling av arbeidsoppgaver og raskere saksbehandling i domstolene, bedre kvalitet og sikkerhet knyttet til kommunikasjonen, og et bedre tjenestetilbud for domstolens brukere. Oslo Tingrett har tilbudt Digitale domstoler via et prøveprosjekt helt siden 2014.

Slik skjer utrullingen av portalen til resten av landets domstoler:

Pulje 1: Eidsivating lagmannsrett - 01.10.2018

Nord-Østerdal tingrett, Tynset

Valdres tingrett, Fagernes

Sør-Østerdal tingrett, Elverum

Hedmarken tingrett, Hamar

Gjøvik tingrett, Gjøvik

Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Glåmdal tingrett, Kongsvinger

 

Pulje 2: Gulating lagmannsrett - 24.10.2018

Hardanger tingrett, Lofthus

Sunnhordland tingrett, Stord

Haugaland tingrett, Haugesund

Dalane tingrett, Egersund

 

Pulje 2: Agder lagmannsrett - 24.10.2018

Lister tingrett, Farsund

Vest-Telemark tingrett, Kviteseid

Aust-Telemark tingrett, Notodden

Aust-Agder tingrett, Arendal

Larvik tingrett, Larvik

Nordre Vestfold tingrett, Horten

Tønsberg tingrett, Tønsberg

Sandefjord tingrett, Sandefjord

 

Pulje 3: Hålogaland lagmannsrett - 06.11.2018

Øst-Finnmark tingrett, Vadsø

Sis-Finnmarkkudiggegoddi/Indre Finnmark tingrett, Tana

Hammerfest tingrett, Hammerfest

Alta tingrett, Alta

Senja tingrett, Finnsnes

Trondenes tingrett, Harstad

Vesterålen tingrett, Sortland

Lofoten tingrett, Svolvær

Ofoten tingrett, Narvik

Salten tingrett, Bodø

 

Pulje 4: Frostating lagmannsrett - 22.11.2018

Namdal tingrett, Namsos

Inntrøndelag tingrett, Steinkjer

Fosen tingrett, Brekstad

Nordmøre tingrett, Kristiansund

Romsdal tingrett, Molde

Søre Sunnmøre tingrett, Volda

 

Pulje 4: Borgarting lagmannsrett - 22.11.2018

Hallingdal tingrett, Nesbyen

Kongsberg og Eiker tingrett, Hokksund og Kongsberg

Ringerike tingrett, Hønefoss

Follo tingrett, Ski

Heggen og Frøland tingrett, Mysen

Moss tingrett, Moss

Sarpsborg tingrett, Sarpsborg

Halden tingrett, Halden

 

Pulje 5: Høyesterett - 11.12.2018