Advokater har aksjonert utenfor domstoler i hele landet, her fra en markering utenfor Telemark tingrett i november. Til venstre nestleder i Telemark tingrett, Kristin Barth-Larsen og sorenskriver Dag Bjørvik, sammen med representanter fra Telemark krets.
Advokater har aksjonert utenfor domstoler i hele landet, her fra en markering utenfor Telemark tingrett i november. Til venstre nestleder i Telemark tingrett, Kristin Barth-Larsen og sorenskriver Dag Bjørvik, sammen med representanter fra Telemark krets.

84 rettspsykiatere med opprop til støtte for Advokatforeningens aksjon for forhandlingsrett og økning i salærsatsen

Frykter en utarming av det rettspsykiatriske fagfeltet.

Publisert Sist oppdatert

«Vi støtter Advokatforeningens aksjon for forhandlingsrett og økning i salærsatsen. Vi deler Advokatforeningens bekymring for utviklingen de siste årene, som vi mener er en konsekvens av advokatenes og de sakkyndiges manglende forhandlingsrett og avlønning ved rettsoppnevnte oppdrag. Salærforskriften og salærsatsen må endres», skriver 84 rettspsykiatrisk sakkyndige i oppropet.

Oppropet er sendt til justisminister Emile Enger Mehl (Sp) og til Advokatforeningen, med kopi til Domstoladministrasjonen, til alle landets tingretter og til Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

Tre krav

De sakkyndige innleder oppropet med at salærforskriften også gjelder dem, og at de stiller seg bak Advokatforeningens standpunkter.

De trekker frem tre krav som de mener er særlig viktige:

  • Advokater og sakkyndige må gis forhandlingsrett og mulighet til å påvirke salærforskriften.
  • Salærsatsen må økes vesentlig.
  • Ordningen med halvt salær på reisetid må reverseres.

Frykter sviktende rekruttering

De sakkyndige er bekymret for at det skal bli vanskelig å rekruttere nye folk til fagfeltet, kommer det frem i oppropet.

De viser til at fagfolk som oppnevnes som sakkyndige i straffesaker, også er etterspurt i andre type saker, som helseforetakenes fristbruddsaker, som veiledere for kolleger, forsikringsselskaper og Nav.

«Dagens salærsats er vesentlig lavere enn honorar for alle de nevnte eksemplene, og utarmer det rettspsykiatriske fagfeltet», heter det i oppropet.

De viser også til at fagfolk som er offentlig ansatte og oppnevnes som sakkyndige i straffesaker, bare får godtgjort fire femtedeler av timesatsen.

«Salærforskriften stiller altså rettsoppnevnte sakkyndige som er ansatt i det offentlig i en særlig ugunstig situasjon. Dette står i kontrast til ønsket om at også offentlig ansatte oppnevnes som sakkyndige for retten.»

Vegrer seg for oppdrag med reise

I likhet med advokatene, krever de sakkyndige at halveringen av salær på reise, reverseres. Halv salærsats på reise fører til at sakkyndige vegrer seg for å påta seg oppdrag med reisevei, og slik svekkes tilgangen på kvalifiserte sakkyndige i distriktene, heter det i oppropet.

Disse har signert oppropet

Agneta Nilsson, psykiater

Alexander Rønningsdalen Flaata, psykologspesialist

André Dahl Sørensen, psykologspesialist

Andreas Harnang. psykologspesialist

Andreas Georg Kjerstad, psykiater

Andrine Kvammen, psykologspesialist

Annamaria Hadhazi, psykiater

Ane Målbakken, psykiater

Anne Lill Ørbeck, psykologspesialist

Anne Wold, psykiater

Arne Gramstad, psykologspesialist

Arne Mathisen Guldvog, psykologspesialist

Bjørn Solbakken, psykologspesialist

Bodil Lindgaard, psykologspesialist

Cato Grønnerød, psykologspesialist

Christina Salthaug, psykologspesialist

Dan Tungland, psykologspesialist

Elena Rath Soroka, psykiater

Endre Hafstad, psykologspesialist

Erik Brenna, psykologspesialist

Erik Rønneberg Hauge, psykiater

Erik Waale Næss, psykiater

Gaute Graasvoll, psykiater

Gjermund Nysveen, psykologspesialist

Gro Gjøsund, psykologspesialist

Gunnar Johannessen, psykiater

Hanne Klevmark, psykologspesialist

Hans Moen, psykologspesialist

Hans Ole Furuseth, psykiater

Hans Ole Hårsgaard, psykiater

Harald Brauer, psykiater

Helge Haugerud, psykiater

Henning Værøy, psykiater

Ida Øverdal Stafnes, psykologspesialist

Irene Kuisma, psykologspesialist

Irina V. Saliy, psykiater

Jan Øystein Berle, psykiater

Johannes Langeveld, psykologspesialist

Johannes Skaar, psykiater

John Olav Roaldset, psykiater

Judith van der Weele, psykologspesialist

Jørgen Assar Mortensen, psykiater

Karin Susanne Nordbye Johansen, psykologspesialist

Karoline Lindquist, psykologspesialist

Kirsti Hansen, psykiater

Kjersti Anne Lyngstad, psykiater

Knut Dalen, psykologspesialist

Knut-Petter Sætre Langlo, psykologspesialist

Knut Waterloo, psykologspesialist

Kristin Bjartveit, psykiater

Lene Chr Holum, psykologspesialist

Line Merete Tangen Aanerød, psykologspesialist

Mariann Stadler, psykologspesialist

Marita Haugen Høiseth, psykologspesialist

Marte Mengshoel Linaae, psykologspesialist

Maryam Tari, psykiater

Merete Hauge, psykologspesialist

Michael Setsaas, psykiater

Niclas Halvorsen, psykiater

Nina Bang, psykologspesialist

Nina Elizabeth Dalen, psykologspesialist

Nina Haakestad Lervold-Skogstad, psykologspesialist

Odd Flikke, psykologspesialist

Oksana Flåan, psykiater

Ove Westgård, psykiater

Per Ola Rørvik, psykiater

Pia Jorde Løvgren, psykiater

Pål Grøndahl, psykologspesialist

Rita Lyngved, psykiater

Rune Engeset, psykologspesialist

Sara Matre Grønn, psykiater

Stein Ikdahl, psykiater

Svein Øverland, psykologspesialist

Synne Sørheim, psykiater

Tale Gjertine Bjørgen, psykologspesialist

Terje Tørrisen, psykiater

Thomas Skjøthaug, psykologspesialist

Tomasz Gwozdz, psykologspesialist

Tone Sandbak, psykologspesialist

Tony Bakkejord, psykiater

Tor Ketil Larsen, psykiater

Torgeir Husby, psykiater

Vibeke Lie, psykiater

Øyvind Erik Duguid Jensen, psykiater

Powered by Labrador CMS