Illustrasjonsfoto/istock/AndreyPopov

CCBE vil øke bevisstheten rundt kunstig intelligens i møte med menneskelig rettferdighet

Den europeiske advokatforeningen CCBE inviterer til konferanse om hvordan utviklingen av kunstig intelligens vil endre advokatbransjen i framtiden. Samtidig maner Advokatforeningen her hjemme til tech-engasjement.

I dag arrangerer den europeiske advokatforeningen, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), konferanse om kunstig intelligens og menneskelig rettferdighet.

I nummer 76 av sitt nyhetsbrev, CCBE-info, skriver de at kunstig intelligens (AI) tar en stadig større plass i den juridiske sektoren, noe som direkte påvirker utøvelsen av den juridiske profesjonen.

- AI-drevne verktøy og bruk av AI i juss, reiser flere juridiske og etiske problemstillinger. Spesielt om innsamling av data, algoritmer, blockchain og smartkontrakter, samt digitale juridiske tjenester, tilgangen til juridisk hjelp og retten til rettferdig rettergang.

Vil diskutere praktiske konsekvenser

Både teknologiselskaper, medlemmer av EU-kommisjonen, EU-rådet og flere europeiske byråer står oppført på talerlisten. I tillegg vil de praktiske konsekvensene AI får for den juridiske profesjonen diskuteres i fellesskap med deltakerne på konferansen.

Du kan lese flere nyhetsbrev fra CCBE HER!

- Advokater må følge utviklingen

I oktober-utgaven av Advokatbladet rettet også Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, fokus mot teknologiutviklingen. Hennes bud var å være der når det skjer.

- Når kommer advokatbransjens Iphone-øyeblikk? Når oppstår en teknologisk innovasjon som får oss til å tenke at verden generelt, og advokatbransjen spesielt, aldri vil bli den samme? Jeg vet ikke, men jeg vet at det er veldig lurt å følge utviklingen så tett man kan.

Ingen vet hvordan ny teknologi vil endre advokatbransjen, men Advokatforeningen er opptatt av at advokatene skal følge med i den teknologiske utviklingen, påpeker Smith.

- Vi anbefaler selvsagt at advokater engasjerer seg i miljøer og prosjekter som jobber med dette i praksis.

DETTE ER CCBE:

CCBE ble stiftet i 1960 og har som mål å øke samarbeidet mellom advokatforeninger og andre juridiske samfunn i Europa. Samtidig deler de informasjon om utvikling og viktige endringer innen det juridiske området, både hva gjelder regelverk, lover og praktisk utøvelse av profesjonen.

45 land er medlem av CCBE, som representerer mer enn en million europeiske advokater.

KILDE: CCBE

Powered by Labrador CMS