Styret i Oslo krets, her representert ved Kamilla S. Hildre (foran f.v), Trond Audun Jacobsen, Tom Sørum, Trygve Staff, Else-Marie Merckoll, Aurora Lindeland Geelmuyden, Rune Opdahl og Petter Mandt.

Snart har 500 meldt seg på debatt om eksternt eierskap i advokatbransjen

– Advokatenes hverdag kan bli veldig annerledes, og det oppstår en rekke rettssikkerhetsutfordringer som må løses. Spørsmålet blir hvordan.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag denne uka arrangerer Advokatforeningen Oslo krets en heldigital debatt om advokatlov under tittelen «Er advokatmonopolet for fall?».

Debattens hovedtema er hvem som skal tillates å eie advokatfirmaer. Regjeringspartiet Høyre har blant annet tatt til orde for at advokatbransjen bør åpne for eksterne eiere, mer kapital og mer innovasjon.

Interessen og engasjementet rundt arrangementet er stort, med snart 500 påmeldte og over 500 likerklikk på Facebook.

– Det er kjempegøy at interessen er stor. Debatten skulle egentlig arrangeres som et åpent arrangement på Litteraturhuset, så vi har vært spente på hvordan et heldigitalt alternativ kom til å treffe, sier vara-styremedlem i Oslo krets, Trond Audun Jacobsen.

Debatt med mange elementer

Onsdagens panel er bredt satt samme og består av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich, tech-gründer Merete Nygaard, CEO i Help Forsikring Johan Dolven, strafferettsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb, Thommessen-mp Sverre Tyrhaug og britiske Alison Hook, som er ekspert på handel og regulering av profesjonelle tjenester over landegrensene.

– Tanken rundt det brede panelet er å få frem nettopp de ulike elementene. Dette rammer et stort advokatfirma som Thommessen annerledes enn et lite strafferettsfirma som advokat Brodtkorb. Det er interessant å få inn perspektivet til Nygaard, som både har advokatbakgrunn og ønsker innovasjon i bransjen. Dolven er ikke advokat, men har i 15 år sørget for å tilgjengeliggjøre advokattjenester med forsikring som forretningsmodell, sier Jacobsen.

- Advokatforeningen blir på sin side en slags målbærer for betenkeligheter standen ser. Vi ønsket å få med Alison Hook fordi hun var sentral i arbeidet med åpningen av eiersiden av den britiske advokatbransjen i sin tid. Hun er en ekspert på liberalisering av advokattjenester. Hun kommer til å holde et innlegg i forkant av debatten.

Du kan lese mer om arrangementet her!

Kan gå uvisse forandringer i møte

20. mars 2015 overleverte Advokatlovutvalgets leder, høyesterettsdommer Bergljot Webster, forslaget til advokatlov til daværende statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Nå, ganske presist seks år senere, er det ventet at Stortinget vil behandle lovforslaget før påskeferien 2021.

– Vi har vært opptatt av å få til et arrangement som kan engasjere både advokatstanden, men også det rettssøkende publikum. Eierskap er en tematikk med flere sider. Det ene er at regelverket jo er modent for en fornyelse. Samtidig ser vi at det er en del aktører som ønsker å skape mer innovasjon, slik at advokattjenester blir både mer tilgjengelig og mer publikumsvennlig, sier Jacobsen.

– Advokatenes hverdag kan bli veldig annerledes, og det oppstår en rekke rettssikkerhetsutfordringer som må løses. Spørsmålet blir hvordan.

Onsdagens debatt vil i hovedsak ta for seg spørsmålene:

  • Vil eksterne eiere forandre bransjen og hvordan vi driver advokatvirksomhet?
  • Er innovasjon og ekstern kapital nødvendig i advokatbransjen?
  • Truer eksterne eiere advokaters uavhengighet, og lar eventuelle betenkeligheter seg løse?
  • Feier vi for lett våre egne uavhengighetsutfordringer under teppet?
  • Og er kunden vårt fokus, eller bekymrer vi oss for å slippe andre til?
Powered by Labrador CMS