Holdt ikke klienten tilstrekkelig orientert om salærutvikling - felt for disiplinærbrudd

Fortløpende anslag holder ikke, mener Disiplinærutvalget.

Da en advokat bistod klager i en sivil tvist i forbindelse med et bruktbilkjøp, unnlot han å holde klienten løpende oppdatert om faktisk salærutvikling.

Ved avtaleinngåelse anslo advokaten at klager kunne forvente å betale en egenandel på mellom ti og 15.000 kroner. Senere ble anslaget oppjustert til 20.000 kroner. Den endelige regningen viste derimot nær 31.000 kroner, men summen ble ikke konkretisert med timelister, fortløpende oversikt eller selve salærberegningen.

«Når advokaten velger å informere klienten på den måten som er gjort i denne saken, så løper også advokaten en risiko for at klienten oppfatter advokatens kostnadsberegning feil. Advokaten kunne enkelt holdt klienten oppdatert om kostnadsberegningen ved å sende månedlige fakturaer med spesifiserte timelister over det arbeidet som var utført. I stedet velger advokaten fortløpende å anslå hvordan salærberegningen skal skje», skriver Disiplinærutvalget.

Det mener derfor at klager hadde en berettiget forventning om at oppdraget ikke skulle overstige en egenandel på 20.000 kroner. Advokaten får kritikk for brudd på RGA punkt 3.3.1 om salærberegning og må tilbakebetale nær 11.000 kroner til klager.

Powered by Labrador CMS