Illustrasjonsfoto:

Advokaten svarte ikke konkret på klientens spørsmål - felt for disiplinærbrudd

Nå er advokaten meddelt kritikk av Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

Advokaten bistod klager mellom februar og juli 2023 i forbindelse med en tvist mellom klager og klagers borettslag (saksnummer: 16605). I april sendte klager to eposter til advokaten hvor hun stilte spørsmål om den videre saksgangen, samt hennes rolle i den. 

I april og begynnelse av mai sendte advokaten til sammen fire eposter til klager, men ingen av disse svarte på klagers spørsmål om saksgang. 

Siden advokaten unnlot å svare på spørsmålene, konkluderer nemnden med at advokaten har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk (RGA).

Klienten måtte purre

Ifølge klager var det vanskelig å kommunisere med advokaten, og hun anfører at hun måtte purre flere ganger for å få informasjon om sakens fremgang.

Advokaten mener på sin side at det ikke er noen holdepunkter for at rådgivningen har vært kritikkverdig. 

Advokaten var også klaget inn for manglende utforming av forliksklage, mangelfull prosessrisikovurdering og for høyt salær, men ble frifunnet for samtlige av disse punktene.

Pliktig til å svare på spørsmål

I sin vurdering av advokatens korrespondanse med klienten, tar Disiplinærnemnden utgangspunkt i RGA punkt 3.1.2, hvor det blant annet heter at en advokat «(...) skal holde klienten underrettet om sakens gang.»

Denne bestemmelsen innebærer en plikt til svare på spørsmål fra klienten knyttet til nettopp saksgang, påpeker nemnden. 

«Advokaten må i rimelig grad være tilgjengelig for klienten og må innen rimelig tid svare på henvendelser fra klienten, enten det er per telefon eller på annen måte», heter det i avgjørelsen.

RGA punkt 3.1.2

En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

KILDE: Regler for god advokatskikk

Powered by Labrador CMS