ADVOKAT-SOMMER

- Det kan være litt skummelt å prosedere, sier Anders Ryssdal, selv erfaren prosedyreadvokat. Her ved Akershus festning.

-Det er ingen motsetning mellom å tjene penger og samtidig ha et sterkt samfunnsengasjement

- Firmaet er opptatt av å ha et engasjement for andre klientinteresser enn bare de som betaler best, sier Glittertind-partner Anders Ryssdal i dette sommerintervjuet.

Publisert Sist oppdatert

Anders Ryssdals morfar jobbet som advokat til han var 87 år. Det synes Glittertind-partneren er noe i overkant, men han har overhodet ingen planer om å gi seg med det første.

Partner og advokat Anders Ryssdal er en mann som sjonglerer med flere baller i luften. «Alle gode ting er tre», sier han, når vi etter noen forsøk finner et passende tidspunkt for et intervju. Han har nettopp tatt hånd om et håndverkeroppdrag hjemme og fått unna litt uforutsett arbeid.

- Det går i ett. Dagene blir sjelden slik man forestiller seg når man går til sengs kvelden før. Nye saker kommer til, eller man får en uventet utvikling på saker som ikke opprinnelig stod på dagens agenda. Slik er det å leve som advokat, sier Ryssdal.

Anders Ryssdal

Alder: 66

Opprinnelig fra: Oslo

Fagområde: Forretningsjus og menneskerettigheter

Antall timer på jobb i uken: Varierer sterkt, men ofte veldig mange.

Antall saker i retten siste år: Over 10

Champagne eller øl? En kald utepils er et høydepunkt for meg, særlig om sommeren.

Advokat har han vært i nærmere førti år. Han startet sin karriere hos Regjeringsadvokaten. Her var han i fem år som handelsreisende i prosedyre landet rundt, fikk tillatelse til å være advokat i Høyesterett, og rasket like gjerne med seg en Master of Laws ved Harvard.

Derfra gikk ferden til Wiersholm. Her tilbrakte han 24 år, før han tilrådte som partner i Glittertind.

- I 2017 tok jeg det riktige valget. Jeg fikk starte med noe nytt - nye omgivelser, nye kollegaer og nye forutsetninger. Det var veldig positivt og energigivende. Jeg tenker at det kan være svært nyttig å komme seg bort fra den vante og gamle tralten. På den tiden var det veldig riktig å få en ny innpakning, og jeg angrer ikke et sekund på valget jeg den gang tok, forteller Ryssdal.

- Har engasjement for andre enn de best betalende

I et intervju med Advokatbladet for om lag fem år siden uttalte Ryssdal at det var sider ved advokatvirksomheten som var gått for langt, og at det i Glittertind ville fokuseres mer på advokaters samfunnsoppdrag og mindre på inntjening. Ryssdal føler selskapet har beholdt fokus.

- Jeg vil først og fremst påpeke at det ikke er noen motsetning mellom det å tjene penger og samtidig inneha et sterkt samfunnsengasjement; disse interessene harmonerer fint, sier han.

- Vi i Glittertind har for eksempel et sterkt fokus på bærekraft. Hos oss tar vi samfunnsansvar, og bærekraft og miljøperspektiver er godt innarbeidet i vår måte å drive advokatvirksomhet på. Vi er opptatte av å ha et engasjement for andre klientinteresser enn bare de som betaler best, samtidig som vi har mange tradisjonelle forretningsklienter, sier han.

Bistår i miljø- og klimasaker

Ryssdal understreker at firmaet jobber for et bedre miljø og klima på ulike måter.

- På den ene siden bruker vi vår spisskompetanse til å bistå når rettslige klima- og miljøspørsmål oppstår. Se for eksempel til klimasøksmålet. På den andre siden driver vi et kontinuerlig og langsiktig arbeid for at virksomhetens egne utslipp skal være så lave som mulig, sier han.

Også på et personlig plan jobber 66-åringen for overordnede samfunnsinteresser.

—Selv har jeg alltid vært opptatt av å ta noen saker på pro bono-basis, og jeg har alltid hatt mange saker som omhandler menneskerettigheter. Jeg var senest i Høyesterett i april, der det var spørsmål om det grunnleggende menneskerettslige prinsipp at domstolene ikke skal blande seg inn i religiøse spørsmål.

Elsker å prosedere

Anders Ryssdals far, Rolv Ryssdal - som står i bronse på sokkel ved inngangen til Høyesterett - var høyesterettsjustitiarius mellom 1969 og 1984 og dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen fra 1973 til 1998. Moren, Signe Marie Ryssdal, var også inn og ut av Høyesterett. Hun var den tredje kvinnen i landet som ble høyesterettsadvokat. Den andre kvinnen i landet som fikk tillatelse til å føre saker for Norges Høyesterett? Jo, Sigrid Stray, Anders Ryssdals mormor.

Favoritter:

Bok: Paa gjengrodde Stier av Knut Hamsun.

Film: The Verdict med Paul Newman

Podcast: Kongerekka av NRK

Advokat-kjendis: Sigrid Stray og Bettina Banoun

Artist: Jeg liker alt fra Buddha-bar

Sommerlåt: Summer in the City

Med slike aner springer det ikke i øynene at også Anders skulle bli et kjent fjes hos øverste instans.

—Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått anledning til å jobbe med det jeg virkelig synes er morsomt, nemlig å gå i retten. Det å arbeide i domstolene er noe jeg alltid har likt. Det er her man får testet sin faglige kompetanse og personlige egenskaper. Det kan være litt skummelt å prosedere, men det er alltid underholdende.

Ryssdal fremhever at man alltid må ha respekt for klienten. For denne står det som regel særdeles mye på spill.

—For klienten er saken, stort sett, viktigere enn for advokaten. Man må derfor alltid passe på å være ydmyk ovenfor klientens behov, slik at ting skjer på en ordentlig måte. Den siste saken du har er alltid den viktigste, sier han.

Anders Ryssdal sammen med sin kone, Wiersholm-advokat Bettina Banoun, på Tromøy i Arendal kommune.

- Vi må ikke være redde for å gå til søksmål

Advokater anklages til tider for unødig prosesskapning. Ryssdal mener dette kan være et legitimt argument, men mener generelt at det er fordelaktig at konflikter i sin alminnelighet blir løst.

- Konflikter som ikke blir løst tjener ingen; disse vil ligge og ulme som latente forstyrrelser. Det er derfor en klar fordel at folk får løst konfliktene sine for domstolene på fredelig vis. Enda bedre er det dersom konflikten kan løses utenfor domstolenes fire vegger, men det er ikke alltid mulig, sier han.

Mener domstolene er for servile

Det var mange som mente at Advokatforeningen gjorde et kupp da den fikk Ryssdal inn som leder i 2004. Han satt som leder i en fire-årsperiode; en tid der det var mye press mot bransjen.

Anders Ryssdal (66)

  • Cand. jur ved Uio, 1983
  • Master of Laws ved Harvard Law School, 1986
  • Doktorgrad ved UiO, 1995
  • Norsk medlem av ICC Court of Arbitration fra 2010 til 2016
  • Leder av flere norske lovutvalg

I sin lederperiode sto han blant annet i front for utviklingen av Advokatforeningens portal Advokatenhjelperdeg. Her kan publikum blant annet få gratis svar på spørsmål om hverdagsjussen, og søke opp advokater i eget nærområde tilpasset klientens behov.

Ryssdal var også en viktig pådriver for innstiftingen av Advokatforeningens årstale, og han holdt den aller første årstalen.

Halvveis inn i sin periode, i årstalen i 2006, fremholdt han at domstolene var for servile og for ofte dømte i favør av staten. Nå, seksten år senere, mener han dette fortsatt er en aktuell problemstilling.

- Stort sett fungerer domstolkontrollen bra, men vi har noen undersøkelser som tyder på at noen dommere er mer statsvennlige enn andre. Det er klart at det er enkelte saker hvor domstolene har gitt staten litt for lett spillerom. Se for eksempel til NAV-sakene.

- Eller du kan se til saker hvor internasjonale forpliktelser skal etterleves. Alle land forsøker å fremme sine egne særinteresser, også Norge. Da er det særdeles viktig at domstolene holder et klart fokus på hva vi som stat faktisk har forpliktet oss til. Dersom disse forpliktelsene ikke blir tilstrekkelig etterlevet i praksis, må staten begripeligvis dømmes, sier han.

Trivsel det aller viktigste

Men det er på et annet fagområde han mener rettstilstanden bør endres fortest mulig.
- Min klare oppfatning er at det må gjøres noe med rettshjelpstilbudet. Dette er en prekær utfordring, og det er fullstendig meningsløst at vi i Norge har et dårligere tilbud enn i andre land. Det haster å endre rettstilstanden her.

- Hva brenner du for, rent faglig?

Berit Reiss-Andersen tok over lederkjedet etter Anders Ryssdal i 2008.

-Jeg er ganske altetende. Det er spennende juridiske utfordringer på mange ulike fagområder og jeg jobber nokså bredt.

- Hvem er ditt faglige forbilde?
- Det må nok bli en blanding av flere personer. Ingen nevnt, ingen glemt.

- Ditt hotteste tips til en ung jusstudent som ønsker å bli advokat?
- Trivsel er den viktigste av alle motivasjonsfaktorer. Dersom du ikke trives med jussen, er det ingen grunn til å drive med dette. Da kaster du bort tiden din. Søk deg derfor et trainee-opphold i et advokatfirma og se om du trives. Gjør du ikke det, må du finne på noe annet.

- Er det noe du skulle ønske at du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
- Jeg har gjort mange forskjellige ting og synes at det hele har utviklet seg på en riktig måte. Jeg har vært opptatt av variasjon, og det jeg har fått. Svaret er nok nei.

Vant frem mot dobbeltstraff

- Hvilken sak har gjort sterkest inntrykk på deg så langt i din karriere?
- Det må være tilleggsskattesaken i 2002. Vi fikk Høyesterett til å snu, og vant frem med at dobbeltstraff ikke var berettiget. Dommen viser mer enn noe annet at menneskerettigheter står over intern norsk rett.

- Hvis du skulle valgt et annet yrke enn advokat, hva ville du blitt?
- Tidlig tenkte jeg på en økonomisk utdannelse og jeg har alltid synes grensedragningen mellom juss og økonomi er veldig interessant. Samfunnsøkonom er nok det rette svaret.

- Hvem fortjener en ufrivillig dukkert?
- Jeg vil si at alle bør ta seg et forfriskende bad for å tenke nytt og klarere om rettsspørsmål.

- Hva får deg til å le?
- I løpet av et lengre liv som advokat får man etter hvert mange gode historier. Det skjer mye pussig i retten, og selv om latteren sjelden sitter løst her, kan det være artig å tenke tilbake på.

- Hvor går årets sommerferie?
- Den går til Tromøy i Arendal sammen med familien. Dette er Sørlandets største øy, og jeg ser frem til litt fri her.

LES FLERE SOMMERINTERVJUER HER!

Powered by Labrador CMS