ADVOKAT-JUL:

I 2020 er det barn på glattcelle som har opptatt Marit Lomundal Sæther mest.
I 2020 er det barn på glattcelle som har opptatt Marit Lomundal Sæther mest.

- Det er på tide å ta sårbarheten til mennesker som begår kriminelle handlinger på alvor

Innsattes skadevirkninger av isolasjon har bekymret Marit Lomundal Sæther lenge, men særlig nå under koronapandemien. - Det er både ubehagelig og forståelig å se hvordan psyken brytes ned, sier hun.

Publisert

Da Marit Lomundal Sæther ble partner i advokatfirmaet Sulland, bidro hun til å vanne ut et partnerskap bestående av menn i aldersgruppen 60+. At firmaet igjen får kvinnelige partnere, tror hun det kan høste gode frukter av.

- Da jeg startet i Sulland var to av seks partnere kvinner under 50 år. Mangfold i partnerskapet er viktig for å skape et tilstrekkelig bredt grunnlag i beslutningsprosessene, og for at alle skal oppleve å være representert. Det at vi har fått yngre og kvinnelige partnere inn i partnerskapet igjen, tror jeg vil være positivt for nytenkning, ivaretakelse av flere perspektiver og for fellesskapsfølelsen.

Marit Lomundal Sæther (33)

Tittel: Partner / advokat
Firma: Advokatfirmaet Sulland
Fagområde: Strafferett og fri rettshjelp

I tillegg til å være både partner og småbarnsmor, har Sæther et sterkt strafferettslig engasjement. Hun er styremedlem i Forsvarergruppen, og medlem av styringsgruppen til Skandinavisk isolasjonsnettverk. Tidligere har hun vært leder av både Rettspolitisk forening og Jussbuss.

- Det som har slått meg helt siden jeg startet i fengselsgruppa på Jussbuss er diskrepansen mellom straffedømtes faktiske livssituasjon og oppfatningen av denne i samfunnet. Behovet for de fleste, også for straffedømte, er omtanke, forståelse, bedre ivaretakelse av helse, positive relasjoner, bosituasjon og arbeid. Straffesystemet vårt er ikke egnet til å ivareta disse behovene. Tvert i mot forverres straffedømtes livssituasjon i møtet med straffesystemet, og grunnlaget for nye straffbare handlinger forsterkes, mener hun.

Denne dynamikken gjør seg særlig gjeldende ved de sterkeste tvangsinngrepene; isolasjon og glattcelleopphold, ifølge Sæther.

- Det er både ubehagelig og forståelig å se hvordan psyken brytes ned og respekten for myndighetene svekkes når mennesker utsettes for maktutøvelse i form av betong, ensomhet og mangel på informasjon. Det er på tide å ta sårbarheten til mennesker som begår kriminelle handlinger på alvor.

- Hvordan har korona-året vært for deg?
- Frem til august var jeg i foreldrepermisjon, og føler derfor at jeg på mange måter har kommet til dekket bord når det gjelder funksjonalitet og tiltak på jobb. Det har vært positivt med betydelig bedret elektronisk samhandling med de fleste aktører. Men - det er klart at pandemien har hatt stor negativ innvirkning på rettssikkerheten og forholdene i fengsel.

- Jeg er spesielt bekymret for skadevirkningene av økt bruk av isolasjon, og for at avgjørelsesgrunnlaget i enkelte rettslige prosesser har blitt uforsvarlig ved for omfattende bruk av fjernmøte. Verdien av å kunne se et menneske i øynene uten en skjerm imellom er utfordrende å beskrive med ord. Det har vel de fleste følt på i sosiale sammenhenger det siste året. Jeg gleder meg til å komme meg mer ut fra huset, både på kontoret og sosialt, og ikke minst til at vi kan klemme hverandre igjen!

- Hva har du ansvar for nå som du ikke hadde ansvar for før du ble partner?
- Ansvarsområdene har blitt betydelig utvidet, spesielt innen personal, økonomi og drift. Jeg er takknemlig for å dele ansvaret med personer som har ulike kvaliteter og erfaringer enn meg, men som samtidig deler et felles engasjement for utsatte gruppers rettssikkerhet.

- Hvor viktig er det å være en god selger?
- Det er viktig å promotere egen virksomhet, særlig med tilspisset konkurranse i en bransje med lav offentlig sats og marginale stykkpriser. Den viktigste markedsføringen skjer gjennom sterkt engasjement og høy faglig kvalitet i hver eneste sak.

- Hvilken sak krevde mest av deg i 2020?
- Forholdene for mindreårige på glattcelle har engasjert meg spesielt i år, både i enkeltsaker og rettspolitisk. Det forekommer altfor mange, lange og lite tilrettelagte glattcelleopphold for barn. Her må alle aktører se seg selv i speilet og vurdere om vi gjør det vi kan for å unngå/redusere bruken og skadevirkningene. Menneskerettslige standarder er ikke tilstrekkelig implementert, regelverket overholdes ikke, og de fysiske forholdene i arresten er ikke den norske rettsstaten verdig.

Red. anm: Ta en titt i siste papirutgave, Advokatbladet nr. 9/2020, hvis du vil lese mer om problematikken rundt mindreårige på glattcelle.

- Håper du på noen varige endringer som følge av koronapandemien?
- Jeg håper først og fremst på varige positive endringer for klimaet. Og jeg håper fanger får snakke med sine nærmeste i videosamtaler i tillegg til besøk og telefon.

- På hvilket område bør rettstilstanden endres fortest mulig?
- Vi må få mer fri rettshjelp av god kvalitet, og mindre bruk av varetekt og isolasjon. Det første forutsetter blant annet at flere saksområder dekkes av rettshjelpsloven, samt at inntektsgrensen, offentlig sats og stykkprissatsene heves. Mindre bruk av varetekt og isolasjon krever enkelte regelendringer, men først og fremst kulturendring i retts- og fengselsvesenet.

- Hvem er ditt faglige forbilde?
- Jeg synes det er vanskelig å velge ut ett faglig forbilde i et yrke som i så stor grad preges av den enkeltes individuelle stil og særtrekk. Jeg verdsetter spesielt de kvinnelige fotsporene jeg får lov til å gå i: Sterke, engasjerte og uredde røster i en inntil relativt nylig mannsdominert forsvarerbransje. Både de profilerte kvinnelige forsvarerne, som var og er viktige brøytebiler og inspirasjonskilder, men også fotsporene fra kvinner som har gått rett foran eller ved siden av meg, slik som Kirsten Vikesland Mæhle, Stine Laier Nybø, Anne Kroken, Cecilie Nakstad, Maria Hessen Jacobsen og Henriette Willix. Felles har de at de mestrer å vise sitt flammende engasjement for klientenes rettssikkerhet på en etisk bevisst, faglig sterk og varm måte.

- Har du mål om å lære noe nytt i 2021?
- Hagen min og jeg hadde hatt stor gjensidig glede av at jeg tok meg tid til å lære hvordan den kan pleies bedre. Jeg håper jeg vil prioritere det!

- Hva skulle du ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
- Jeg skulle ønske jeg i større grad kunne samarbeidet med andre advokater, særlig i retten. Det er fantastisk givende og lærerikt å stå sammen med andre forsvarere, enten det er medforsvarere eller forsvarere for øvrige tiltalte.

- Hva får deg i julestemning?
- Det varierer litt når julestemningen dukker opp, men i desember er det viktig med håndball-mesterskap. Reisen hjem til Trøndelag til jul og mammas hjemmelagde «alt» gjør susen hvis julestemningen ikke allerede har kommet.

- Hvordan blir din julefeiring i år?
- Det blir jul i Trøndelag med nærmeste familie.

- Din favoritt julefilm eller jule-serie?
- «Tre nøtter til Askepott». Jeg liker både fortellingen, og at den er fra en annen tid og en annen kultur. Og dubbingen så klart!

Powered by Labrador CMS