Advokat-jul

Rune Opdahl feirer jul med familien i Mjøndalen.

- Liv kan ha gått tapt i personvernets tjeneste

Wiersholms personvernekspert Rune Opdahl mener en kombinasjon av høyrøstede talspersoner for personvern og unyanserte medier, bidro til at smittevernappen som ble lansert i våres ble kjent ulovlig på sviktende grunnlag.

Publisert Sist oppdatert

Rune Opdahl er partner i Wiersholm og personvernekspert i Wiersholm, et firma han har vært i helt siden han startet som resepsjonist der i 2001.

Lite visste han om året som skulle komme da han innkasserte seieren i kategorien personvern, i Finansavisens advokatundersøkelse i februar.

Rune Opdahl (41)

Tittel: Partner i Wiersholm
Fagområder: IPR, TMT, Personvern, Kontraktsrett, Tvisteløsning

Senere tok Opdahl til orde for at regjeringens smittevernapp var innenfor personvernlovverket.

- Personvernet er en grunnleggende menneskerettighet som må ivaretas også i krisetider. Likevel følger det av GDPR at behandling av personopplysninger bør ha som formål å tjene menneskeheten, sa Rune Opdahl til Advokatbladet.

Verdsettes som sparringpartner

- Hvordan har korona-året vært for deg?
- Året har vært både høyst spesielt og overraskende ordinært. Det er spesielt å oppleve hvordan flere klienter og venner har vært hardt rammet med permisjoner og bortfall av virksomhet og inntekt. For egen del har året likevel fortonet seg nokså vanlig, situasjonen tatt i betraktning. Vi omstilte oss raskt og har langt på vei klart å opprettholde «business as usual ». Jeg opplever at klientene i år i enda større grad har verdsatt advokater som sparringspartnere og problemløsere.

- Hvilken sak krevde mest av deg i 2020?
- Det mest krevende, og spennende, har nok vært å lede Wiersholms korona-task force. Straks etter nedstengningen i mars etablerte vi en tverrfaglig gruppe av partnere innenfor blant annet arbeidsrett, kontraktsrett, restrukturering, forsikring, skatt og statsstøtte. Vi møttes virtuelt hver ettermiddag for å diskutere problemstillingene som stadig dukket opp. Teamet bidro også i det offentlige ordskiftet omkring «korona-jussen». Krisen utløste et samarbeid på tvers av fagmiljøer som ellers ikke uten videre har så mye med hverandre å gjøre. Å få lov til å lede et lag av enere på sine fagfelt var inspirerende!

- For dominerende personvern

- Håper du på noen varige endringer som følge av koronapandemien?
- Egentlig ikke. Endringen har primært bestått av å holde avstand eller å holde seg hjemme, noe som ikke er en ønsket normalsituasjon. Som partner i et single office firm har jeg stor tro på at arbeidet blir både hyggeligere og bedre når vi alle er under samme tak, med stadige interaksjoner i gangene, i lunsjen, ved kaffemaskinen og i internmøter. Men jeg tror likevel vi vil dra lærdom av perioden. Vi har blitt dyktigere til å jobbe digitalt, vi har økt endringstakten, og vi har fulgt opp de ansatte på en mer strukturert måte nå som det ikke har vært mulig å bare stikke innom hverandres kontorer for en prat.

- På hvilket område bør rettstilstanden endres fortest mulig?
- Personlig synes jeg personvernet kanskje har blitt for dominerende. I vår ble Smittestopp-appen kjent ulovlig på et sviktende grunnlag. Begrunnelsen var primært at appen ikke var tilstrekkelig effektiv fordi det var for lav smitte i befolkningen, og at for få hadde lastet ned appen, noe som i etterkant fremstår som en noe prematur vurdering. Kombinasjonen av høyrøstede talspersoner for personvern og unyanserte medier var bidragsytende til dette. Liv kan ha gått tapt i personvernets tjeneste. Sommerens Schrems II-avgjørelse av EU-domstolen, som etter Datatilsynets mening i praksis forhindrer dataoverføring til USA, fremstår et stykke på vei som regional proteksjonisme ikledd en personvernsbegrunnelse. Dette er to eksempler på at et GDPR 2.0 kunne vært formålstjenlig.

- Hvem er ditt faglige forbilde?
- Ingen spesielle. Men jeg blir innimellom imponert over advokatkolleger jeg møter i mitt arbeid: retorikken til prosessfullmektiger i rettssalen, den faglige tyngden til foredragsholdere på seminarer og den operasjonelle kunnskapen til in-house-advokater hos klienter - som jeg forsøker å lære av.

Kun én arbeidsplass

- Har du mål om å lære noe nytt i 2021?
- Jeg er utnevnt av Kulturdepartementet til å sitte i styret i et teater som har tegnspråk som scenespråk. Så kanskje 2021 blir året da jeg lærer tegnspråk?

- Hva skulle du ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
- Er det lov å svare «ingenting »? Mange mener nok det er fornuftig å prøve ulike yrker og arbeidssteder i karrieren for å få variert erfaring. Selv har jeg kun jobbet i Wiersholm, fra jeg hadde min første arbeidsdag som resepsjonist i januar 2001. Snart har jeg vært her i 20 år, nesten halve livet - og jeg kan ikke tenke meg en bedre arbeidsplass!

- Hva får deg i julestemning?
- Toget hjem til jul i Mjøndalen.

- Hvordan er din julefeiring i år?
- Med familie og venner, og med joggeturer mellom slagene hvis det ikke blir ordentlig skiføre.

- Din favoritt julefilm eller jule-serie?
- Julen er for kort til å se julefilmer og jule-serier. Det er antakeligvis en grunn til at man ikke ser på det resten av året.

Powered by Labrador CMS