SUKSESS: Partner Dag Mjaaland og advokat Haakon Bingen har sammen med resten av teamet i Wikborg Rein vunnet historiens største voldgiftssak. Men jobben er ikke over.
SUKSESS: Partner Dag Mjaaland og advokat Haakon Bingen har sammen med resten av teamet i Wikborg Rein vunnet historiens største voldgiftssak. Men jobben er ikke over.

Skal beslaglegge 21 milliarder

Wikborg Rein høster internasjonal anerkjennelse for å ha vunnet historiens største kommersielle voldgiftssak. Nå bistår Wikborg Rein ukrainske Naftogaz med å beslaglegge 21 milliarder kroner fra den russiske giganten Gazprom.

Publisert Sist oppdatert

Gasskonflikten mellom Ukraina og Russland var temaet da Norges største advokatfirma inviterte til seminar i Oslo den 31.mai om historien bak verdens største kommersielle voldgiftssak.

Enorme beløp

28. februar i år ble det ukrainske statlige gasselskapet Naftogaz tilkjent 2,56 milliarder dollar – rundt regnet 21 milliarder norske kroner - i en tvist mot russiske Gazprom. Saken har pågått i fire år.

Det har vært to voldgiftssaker mellom Gazprom og Naftogaz, begge ført for en internasjonal voldgiftsrett i Sverige. Advokatteamet fra Wikborg Rein med partner Dag Mjaaland i spissen har jobbet med sakene hele veien.

Den første ble avgjort i fjor, og gjaldt prisen Ukraina skulle betale for russisk gass. Gassavtalen var en «take-or-pay»-kontrakt der ukrainerne måtte betale uansett om de brukte all gassen eller ei.

I februar ble altså den den andre voldgiftssaken avgjort. Denne saken gjelder betalinger fra Gazprom til Naftogaz for transport av gass gjennom rørledninger fra Russland via Ukraina til markeder i Europa.

Kravene og motkravene i sakene utgjorde 125 milliarder dollar eller mer enn ett tusen milliarder norske kroner. Statsbudsjettet i Norge for 2018 har til sammenlikning en utgiftsside på 1325 milliarder kroner.

Russerne gir seg ikke

- Vi har god grunn til å være fornøyd og til å feire, sier Dag Mjaaland, som samtidig understreker at voldgiftsdommene var slutten på et kapittel og starten på et nytt.

Russiske Gazprom, der staten er majoritetseier, forsøker nemlig å få omstøtt dommene via det ordinære svenske rettssystemet.

- Dommene er endelige og juridisk bindende, sier Mjaaland, som anser det som «umulig, og iallfall svært usannsynlig» at russerne skal vinne fram med noen omkamp.

Jakter på pengene

Gazprom har heller ikke betalt det de skylder Naftogaz. Wikborg Rein bistår nå Naftogaz og ukrainske myndigheter med å beslaglegge midler fra Gazprom i Sveits, Nederland og England.

- Og mer kan komme, slik den ukrainske presidenten har formulert seg den siste uken. At Gazprom ikke følger opp dommene, er ulovlig etter vårt syn, og det reiser store spørsmål ved om Gazprom er en seriøs aktør, sier Mjaaland.

Mye ros

TOPPSJEFEN: Andriy Kobolyev i ukrainske Naftogaz under sitt foredrag hos Wikborg Rein.
TOPPSJEFEN: Andriy Kobolyev i ukrainske Naftogaz under sitt foredrag hos Wikborg Rein.

Naftogaz’ toppsjef siden revolusjonen i Ukraina i 2014, Andriy Kobolyev, var også til stede under seminaret. Han skryter av innsatsen til Wikborg Rein.

- Vi er svært fornøyd med vår samarbeidspartner, sier Kobolyev.

Ukrainas ambassadør i Norge, Viacheslav Yatsiuk, er enig:

- Dette har vært en veldig viktig seier for oss. Ukrainske myndigheter er veldig takknemlige for bistanden vi har fått fra Wikborg Rein.

Kobolyev i Naftogaz er mannen som har ryddet ut korrupsjonskulturen i selskapet, blant annet ved å avsette nesten hele styret i selskapet.

- Vi har overbetalt Gazprom over 70 millarder dollar (bortimot 600 milliarder norske kroner) siden den opprinnelige kontrakten ble inngått i 2009. Det er et voldsomt beløp for vårt land, sier Kobolyev.

Som toppsjef har han også bidratt sterkt til mer åpenhet og gjennomsiktighet i selskapet, blant annet ved å legge seg mye nærmere vestlige standarder for eierstyring og selskapsledelse.

Naftogaz sitt styre har besluttet å dele ut totalt 380 millioner norske kroner i bonuser til 41 ansatte som styret mener har bidratt til det vellykkede resultatet i voldgiftssakene.

Historiske røtter

SKRYT FRA SVERIGE: Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt er nå rådgiver for Ukraina. Han roser Naftogaz for reformene selskapet har gjennomført for å bli kvitt korrupsjonsstempelet.
SKRYT FRA SVERIGE: Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt er nå rådgiver for Ukraina. Han roser Naftogaz for reformene selskapet har gjennomført for å bli kvitt korrupsjonsstempelet.

Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt er nå rådgiver for ukrainske myndigheter. Han drar opp de historiske linjene for konflikten, som han har jobbet med siden 2009.

- Dagens konflikt henger sterkt sammen med oppløsningen av Sovjetunionen. Bruddet med Ukraina og landets avtale med EU er veldig smertelig for alle russere, sier Bildt – og viser blant annet til at dagens Ukraina produserte viktig høyteknologi innen blant annet skipsbygging.

Bildt legger ikke skjul på at presset fra Russland med sanksjoner fra 2014 og senere militære styrker i Ukraina har vært særdeles krevende for både Ukraina og EU.

- Konflikten er fastlåst i dag. Vesten kan ikke akseptere at grensene endres med makt. Når historiebøkene skal skrives, tror jeg Putin vil være presidenten som mistet Ukraina, konkluderer Carl Bildt.

Forsterker posisjonen internasjonalt

I løpet av det siste tiåret har Wikborg Rein jobbet med rundt 30 saker som gjelder revisjon av europeiske gassalgs- og gasstransportavtaler og problemstillinger rundt dette.

– At vi fikk sakene for Naftogaz, var i seg selv en anerkjennelse av den faglige kompetansen vi har opparbeidet i teamet og i firmaet, sier advokatene Dag Mjaaland og Haakon Bingen.

Mjaaland og Bingen understreker at markedet er meget internasjonalt og preget av skarp konkurranse.

– Vi er avhengig av å levere svært godt arbeid for våre klienter om vi skal henge med. At vi så blir utvalgt som lead counsel i to så profilerte saker og oppnår gode resultater, viser at vi er klientenes tillit verdig. Mange aktører i markedet har nok fått med seg resultatene i disse sakene. Slik sett er det klart at sakene har bidratt til å forsterke posisjonen vår i det internasjonale markedet, spesielt innen internasjonal voldgift, sier Mjaaland og Bingen.

SUKSESSTEAMET

Her er teamet ved Wikborg Reins Oslo-kontor som har jobbet med Naftogaz vs. Gazprom:

Dag Mjaaland: Partner ved Oslo-kontoret og tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi. Han har bred erfaring fra utenrikstjenesten, blant annet som nestleder av rettsavdelingen.

Aadne M. Haga: Partner og leder for firmaets fagområde for petroleum/energi.

Anne-Karin Nesdam: Senioradvokat, dr. juris og tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi.

Haakon Bingen: Fast advokat tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi. Han snakker også russisk.

Stuart Stock: Fast advokat tilknyttet fagområdet for konkurranse og anskaffelser.

Emilio Timpanaro: Advokatfullmektig tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi.

Anette Ensrud Kraakevik: Advokatfullmektig tilknyttet fagområdet for anskaffelser og statsstøtte. For tiden i permisjon.

Utover teamet fra Wikborg Rein har det svenske advokatfirmaet Gernandt & Danielsson og ukrainske Aequo vært med som samarbeidspartnere.

Representanter fra The Brattle Group har deltatt som fagkyndige, og Sir Francis Jacobs og Alexander Milner fra Fountain Court Chambers har bidratt med sine juridiske kunnskaper om europeisk konkurranserett.

Powered by Labrador CMS