Det nye egenerklæringsskjema har spørsmål om klientmidler, eiendomsmeklingsoppdrag, inkassovirksomhet, antihvitvasking, tjenestetilbud og transaksjoner, klientforhold samt organisering og drift.
Det nye egenerklæringsskjema har spørsmål om klientmidler, eiendomsmeklingsoppdrag, inkassovirksomhet, antihvitvasking, tjenestetilbud og transaksjoner, klientforhold samt organisering og drift.

Advokatforeningen synes Tilsynsrådets nye egenerklæringsskjema er for vanskelig - ber om endringer

- Mange advokater har ikke systemer for å føre oversikt over det Tilsynsrådet ber om, skriver Advokatforeningen.

Publisert

For regnskapsåret 2022 har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utvidet egenerklæringsskjemaet med revisoruttalelse for regnskaps- og rapporteringspliktige advokater.

Nytt av året er at Tilsynsrådet har tilføyd flere nye spørsmål om klientmiddelbehandling, eiendomsmegling, antihvitvasking samt organisering / drift, opplyser Tilsynsrådet på sine nettsider.

Spesielt er spørsmålene om advokatenes antihvitvaskingsarbeid utvidet. Dette kommer i kjølvannet av at PST og Økokrim i sin nye nasjonale risikovurderingen fra i fjor høst hevet risikonivået for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til advokater fra «moderat» til «betydelig».

Generalsekretær Merete Smith har skrevet brev til Tilsynsrådet.
Generalsekretær Merete Smith har skrevet brev til Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet ønsker seg derfor en bedre oversikt over den generelle hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen i advokatbransjen.

Må anslå antall transaksjoner

Men alt har ikke gått knirkefritt: Etter at skjemaet ble innført, har Advokatforeningen fått flere henvendelser fra medlemmer som har problemer med å fylle det ut.

Det er særlig tre spørsmål knyttet til advokatenes tjenestetilbud og transaksjoner som har skapt utfordringer for advokatene.

I det ene blir advokaten bedt om å anslå antall transaksjoner via klientbankkonto som foretakets advokater / rettshjelpere har gjennomført i rapporteringsperioden (spørsmål 6.2.1.1).

I spørsmål 6.2.10 skal advokaten svare ja eller nei på om foretakets advokater eller rettshjelpere har bistått med transaksjoner innenfor elleve bransjer i rapporteringsperioden.

  Disse elleve er eiendomsbransjen, bilbransjen, transportbransjen, hotell- og restaurantbransjen, bygg- og anleggsselskaper, samt såkalte kontantintensive bransjer med lav formalkompetanse.

  Øvrige områder er high tech / fintech, fiskeri (offshore) og havbruk, EE-avfall og avfallshåndtering, olje og gass og fornybar energi.

  - Ingen plikt til å loggføre

  I det tredje spørsmålet Advokatforeningen viser til (spørsmål 6.2.9 i skjemaet), bes advokaten om å svare på om foretakets advokater eller rettshjelpere har «bistått med håndtering av kryptovaluta eller kryptokunst, herunder oppbevaring av nøkler og non-fungible token, veksling til kryptovaluta eller mider vekslet fra kryptovaluta, kjøp og av salg av kryptokunst og håndtering av midler som stammer fra kryptokunst».

Mange advokater har ikke systemer for å føre oversikt over det Tilsynsrådet ber om på disse tre punktene, skriver Advokatforeningen i brevet.

«På bakgrunn av at advokater i utgangspunktet ikke har noen plikt til å loggføre denne type informasjon, vil antakelig advokatene måtte bruke en del tid på å rekonstruere året som gikk. Det er også en åpenbar risiko for at svarene som inngis vil kunne være gale eller unøyaktige», skriver foreningen.

Noen av tekstene i skjemaet kunne vært mer utdypende, mener Advokatforeningen, som har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som mener det kan være vanskelig å forstå nøyaktig hva det spørres om.

- Legges opp til dobbeltrapportering

Advokater som driver med eiendomsmegling, blir også ført tilsyn med av Finanstilsynet. Også Finanstilsynet har nylig utviklet et nytt utvidet skjema for egenrapportering som Advokatforeningen har fått til gjennomsyn før det tas i bruk.

Advokatforeningen ser at det gjennom de to tilsynssporene stilles dels ulike og dels overlappende spørsmål, heter det i brevet fra Advokatforeningen.

«Dette er ikke en effektiv løsning for advokatene», påpeker foreningen, og viser til at det vil kunne oppstå situasjoner hvor advokater kan komme til å rapportere ulikt til de to organene.

Ber Tilsynsrådet ta hensyn til vanskelighetsgraden

Advokatforeningen har tre innspill til Tilsynsrådet i sakens anledning:

Dag Eriksen er assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
Dag Eriksen er assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
 • At spørsmålene om eiendomsmegling samordnes med Finanstilsynet slik at advokatene ikke behøver å svare på de samme spørsmålene, eller variasjoner av disse, flere ganger.
 • At hjelpetekstene til spørsmålene i egenerklæringsskjemaet blir mer utdypende, for slik å øke nøyaktigheten i svarene og sette advokatene i stand til å besvare spørsmålene raskere.
 • «Idet flere av spørsmålene er krevende å svare på og at noen av spørsmålene kan være vanskelige å forstå, er det etter vårt syn naturlig at en tar hensyn til dette når svarene skal gjennomgås, og eventuelt senere brukes i konkrete saker. Eventuelle avvik i forbindelse med rapporteringer bør sees i lys av at Tilsynsrådet har hatt begrenset kommunikasjon med advokatbransjen om de nye spørsmålene i forkant av implementeringen», skriver Advokatforeningen.
 • Tilsynsrådet: Vil hensynta til neste år

  Fristen for å sende inn årets skjema var 30. april.

  Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet ønsker å ha en dialog med Advokatforeningen om skjemaet som skal sendes inn til neste år.

  - Vi har i brevet mottatt nyttige innspill fra Advokatforeningen som vi vil hensynta før neste års utsendelse. Det er også naturlig at vi i den forbindelse tar kontakt med foreningen, sier Eriksen til Advokatbladet.


Powered by Labrador CMS