HUN ER NOMINERT TIL TALENTPRISEN 2021

Marigona Jahaj er partner og leder av Advokatfirma Jahaj, som har kontorer i Oslo og Porsgrunn. Hun jobber med barnevern, familierett, saker etter folketrygdloven, straff og utlendingsrett.
Marigona Jahaj er partner og leder av Advokatfirma Jahaj, som har kontorer i Oslo og Porsgrunn. Hun jobber med barnevern, familierett, saker etter folketrygdloven, straff og utlendingsrett.

Talentprisen 2021: - Mangfold gir resultater

Hun kom til Norge som ettåring og bodde på tre forskjellige asylmottak før familien etablerte seg i Porsgrunn. Kulturelt mangfold er en faglig styrke, mener hun.

Publisert

I Brugata i Oslo har Marigona Jahaj (30) etablert et advokatkontor. Fra de store vinduene kan du se ut mot byens nye «Plata» tvers overfor Gunerius, og mot et mylder av urbant liv. Små spisesteder, frukt og grønt på fortauet, gatekunst og grafitti.

Jahaj er topp fornøyd med beliggenheten.

– For klientene er det så lett å finne frem, vi ligger jo rett ved Oslo S og trikkestoppet. Og vi synes kontorene begynner å bli så fine!

Firmaet har nå seks ansatte. Alle har minoritetsbakgrunn.

– Vi kan tilby juridisk bistand på ti ulike språk, og når ut til mange flere. Det mener jeg er en faglig styrke. Vi opplever at klientene får en litt annen type tillit til oss når de kan bruke sitt eget språk i stedet for å bruke tolk.

Ser nasjonale særtrekk

Foreldrene kom til Norge i 1992 på grunn av uroligheter i hjemlandet.

- Vi bodde først på et mottak i Oslo, så i Kristiansand og så i Kragerø, før vi ble tildelt Porsgrunn som vår kommune. Vi hadde ikke noe familie her da vi kom.

På gården i Kosovo dyrkes både hvite og blå druer.
På gården i Kosovo dyrkes både hvite og blå druer.

Hun snakker flytende albansk.

- Foreldrene mine har vært veldig flinke til å bevare språket, men på grunn av krig tok det mange år før jeg fikk særlig kjennskap til landet. Jeg har vokst opp med to kulturer, og synes at dette er et veldig pluss, og at jeg kan se både det norske og det albanske utenfra. Jeg merker i yrket at det er lett for meg å forstå ikke bare albanske klienter, men også mange andre nasjonaliteter som kommer til Norge. Jeg føler at dette absolutt er en faglig styrke.

Løser saker i prosess

Advokatene har ved hjelp av sin kulturforståelse bidratt til å løse mange saker i prosess.

– I barnevernssaker har vi for eksempel bidratt til hjelpetiltak fremfor omsorgsovertakelse. Vi har flere ganger endt opp med veldig gode avtaler for klientene.

Selv føler hun seg både albansk og norsk.

– Jeg har en stor familie i Kosovo som jeg har en sterk tilknytning til. Bestefaren min har en fantastisk vingård ute på landsbygda der familien samles. Der spiser vi deilig mat og drikker god vin.

- Bestefaren min ble veldig stolt da han så familienavnet vårt, Jahaj, som en logo. Han er er fin person som gir gode klemmer og nyter vinen sin. Vi er en veldig stor familie, og det er det jeg liker best å gjøre; være på gården sammen med dem, smake på viner og spise tantes børek.
- Bestefaren min ble veldig stolt da han så familienavnet vårt, Jahaj, som en logo. Han er er fin person som gir gode klemmer og nyter vinen sin. Vi er en veldig stor familie, og det er det jeg liker best å gjøre; være på gården sammen med dem, smake på viner og spise tantes børek.

- Må gjøre det som er skummelt

Dette sier juryen om Marigona Jahaj

«Jahaj imponerer ved at hun tør å satse i ung alder. Hun er bare tretti år, men har etablert to advokatkontorer, henholdsvis i Oslo og Porsgrunn. Juryen mener hun er modig, og har pågangsmot. Juryen er også begeistret for mangfoldet blant advokatfullmektigene hun rekrutterer. Det at de ansatte i advokatfirmaet snakker ulike språk, gjør også at firmaet tiltrekker seg andre klientgrupper.»

Hver mandag jobber hun på firmaets kontor i Porsgrunn, og har stort sakstilfang fra hjembyen.

– Hva gjør du, helt konkret, for å utvikle advokatfullmektiger og unge advokater faglig og personlig?

– De får tidlig ta del i klientkontakten. Vi ønsker å være imøtekommende overfor klientene, og å ha forståelse for deres meninger. Så de er med i møter og i rettssaker, og får eierskap til sakene. Vi snakker mye om sakens problemstillinger, slik at de blir trygge og etter hvert selvstendige. Hvis det er noe en fullmektig synes er skummelt, så sier jeg «da må du gjøre det, og gjøre det igjen». Dette gjentar jeg veldig ofte: Man må bare hoppe i det, og ikke være redd.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Det vanskeligste er at man ikke får forberedt alt. Man må lære seg at ting kan utvikle seg annerledes når man er i retten.

Mange søkere

- Hva leter du etter når du rekrutterer fullmektiger?

Hver mandag har hun kontordag i Porsgrunn, de andre dagene holder hun til her i Brugata i Oslo.
Hver mandag har hun kontordag i Porsgrunn, de andre dagene holder hun til her i Brugata i Oslo.

- Da leter jeg etter noen som er ute etter å være med å utvikle firmaet videre, og noen som er nysgjerrige på yrket, og på å lære. Og etter personer som virker selvstendige og målrettede. Gode karakterer er absolutt en del av vurderingen, men inntrykket de gir som menneske er det viktige. Og så leter jeg etter mangfold.

- Overraskende mange har søkt når vi har lyst ut stillinger. Det er et stort spenn i gruppen som søker her, og det synes jeg er veldig gøy.

Mye nerve i retten

- Hvilke egenskaper er det viktig at de unge tilegner seg, utover å lese seg opp på selve faget?

Tre kjappe

  • Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?

- Norge har mange flinke advokater og listen er lang. Advokat Einar Hesselberg er et godt eksempel på en som er sterk faglig, og som bruker sin store kompetanse til å bistå klienter. Han deler gledelig sin kompetanse med advokatkollegaer – inkludert meg selv.

  • Har du et faglig forbilde?

- Jeg har ikke et konkret forbilde. Jeg møter stadig dyktige advokater som imponerer meg, og som jeg da lærer mye av faglig.

  • Hva brenner du for, rent faglig?

- For en endring av barnevernssystemet, slik at rettsikkerheten og muligheten for kontradiksjon styrkes for de private parter.

- De må være veldig imøtekommende overfor klientene, og ha forståelse for klientene og deres meninger. Og ikke minst være trygge og selvstendige i det de gjør, og ha mot til å gjøre det som fremstår som vanskelig. Det er en ting jeg gjentar veldig ofte. Noen ganger kan det være mye nerve i retten, og jeg tror man utvikler seg best ved å stå i det, og i alle fall ikke ved å backe ut og gi saken til en annen. Men jeg har ikke opplevd at noen ikke vil gjennomføre, det er tøffe damer her!

- Hva kan firmaene gjøre for å beholde talenter, og sørge for at de ikke slutter?

- Sørge for å ha en arbeidsplass som de ansatte gleder seg til å komme til, og hvor de opplever mestring og utvikling.

– Hva er ditt råd til unge advokater på starten av sin karriere?

– Det må være å være uredd og ta alle utfordringer man får.

Må lære av feil

– Talentprisen skal hedre en prinsipal eller leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

– Vi skriver om ulike temaer i firmaets blogg, og deler juridisk informasjon med våre klientgrupper. For eksempel holdt vi foredrag om pensjonsrettigheter på den tamilske skolen i Bærum. Ved å møte klienten på hans eller hennes egen arena, bidrar vi til større tilgjengelighet på advokattjenester.

- Bør advokater tørre å være mer åpne om andre sider av seg selv enn de rent faglige?

- Ja, det tror jeg absolutt. Det føler jeg at jeg er litte grann, og det tror jeg fullmektigene kan lære mye av. Det å være advokat innebærer ikke bare å prestere faglig, men like mye om å ha forståelse for det menneskelige aspektet. Advokater er jo også mennesker, og jeg er opptatt av at vi skal ha rom for å feile. Å lære av sine feil er en del av jobben.

Powered by Labrador CMS