– Jeg driver ikke med «babysitting» av mine ansatte. De styrer hvor og når de jobber selv, sier Børge A. Grøttjord.
– Jeg driver ikke med «babysitting» av mine ansatte. De styrer hvor og når de jobber selv, sier Børge A. Grøttjord.

TALENTPRISEN 2022

– Mine ansatte skal lære mer på et halvår hos meg enn de gjorde på ett år på universitetet

– Å bli en god advokat er som å legge et stort puslespill; man skal legge brikke for brikke over lengre tid. Min jobb som en prinsipal er å veilede slik at brikkene blir lagt, sier DLA Piper-partner Børge A. Grøttjord. Han er en av de nominerte til å vinne prisen for årets prinsipal 2022.

Publisert Sist oppdatert

DLA Piper er blant verdens største advokatfirmaer med tilstedeværelse i over førti land, og da finansadvokaten Børge A. Grøttjord (50) skulle ta over ledelsen for firmaets bank- og finansavdeling, ble han særlig tiltrukket av firmaets internasjonale profil, kultur og rådgivning.

Som avdelingsleder har Grøttjord selv ansatt og lært opp mange. Han mener det er flere ulike faktorer som spiller inn når man skal jobbe med unge talenter og utvikle dem.

Nå er han nominert til å vinne Advokatforeningens talentpris for årets prinsipal 2022. Prisen deles ut under foreningens årstale-arrangement torsdag 17.november.

– Jeg legger betingelsene til rette for at de ansatte skal kunne vokse og utvikle seg, og det er nødvendig med individuell tilpasning og løpende oppfølging basert på enkeltes egenskaper og ambisjoner, forteller Grøttjord.

Advokatforeningens talentpris 2022

  • Advokatforeningen kårer for andre gang Årets prinsipal og Årets advokatfullmektig.
  • Prisutdelingen skjer torsdag 17. november under Årstale-arrangementet i Oslo.
  • Tre advokatfullmektiger og tre prinsipaler er nominerte.

- For å følge opp tett må man også jobbe tett sammen. Jeg har ikke tro på at man kan sette ansatte til å løse en oppgave for seg selv i en uke eller å før man snakkes igjen. For at ansatte skal ha en god læringskurve, må prinsipalen være tilgjengelig og ha en tett oppfølging.

– Vil at de skal lære mer enn på universitetet

Det er viktig at gir ansvar og viser tillit, og gir arbeidsoppgaver som tilrettelegges slik at de opplever meningsfulle, opplever Grøttjord.

– Jeg tror de fleste ansatte har forventninger om at de skal ha en kontinuerlig utvikling. Dette er det viktig at prinsipaler imøtekommer. Klarer man ikke å innfri disse, kan ansatte velge andre arbeidsplasser. Jeg vil at mine ansatte skal lære mer på et halvår hos meg enn det de gjorde på ett år på universitetet, sier han og legger til:

– Skal man være en god prinsipal, mener jeg også det er viktig å være positiv, konstruktiv og balansert, uansett hva som skjer eller hvilken situasjon man er i. Det er viktig å være en god kulturbærer i firmaet.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Som forretningsadvokat har man ofte mange arbeidsstrømmer som løper samtidig, og avviklingen av disse forutsetter en god samhandling, riktige prioriteringer av oppgavene og at man setter av nødvendig tid. Derfor må man lære seg å være tålmodig og av nok tid, i tillegg til at man må lære seg å prioritere hva som er viktig og mindre viktig, samtidig som man evner å kommunisere denne prioriteringen utad.

Tre kjappe

Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?
De er det mange av! Jeg synes det Richard Sjøqvist i BAHR fikk til ved restruktureringen av Norwegian var et av fjorårets største høydepunkter.

Har du et faglig forbilde?
Min kollega Erik Ramm. For det første har han en vanvittig god pedagogisk evne til å formidle kompliserte finansjuridiske problemstillinger. For det andre er det nok ikke helt uvanlig at mennesker som blir for flinke, får litt primadonna-nykker. Ramm er helt fri for dette. Det å være så faglig flink, ha stått på så lenge og samtidig være så grei som han er, setter jeg veldig stor pris på.

Hva brenner du for, rent faglig?
Det som er morsomt nå, er de ulike problemstillingene og prosessene som følger med internasjonale oppdrag. Hele forretningsideen til DLA Piper dreier seg jo rundt dette, både å hjelpe internasjonale selskaper inn i Norge, men også å bistå norske kunder som skal ut til utlandet. Nå jobber vi mye med restruktureringen av SAS-konsernet med nordiske og amerikanske kollegaer. Det er gøy å se på samspillet mellom amerikanske og nordiske insolvensregler og prosesser.

– Behov for mennesker med ulike egenskaper

– Hvilke egenskaper ser du etter hos advokatfullmektiger?

– Det finnes ikke en konkret fasit eller utfyllende spesifikasjonsliste. Jeg tror at det i dagens større advokatfirmaer er behov for mennesker med ulike egenskaper, som kan underbygge og styrke helheten i firmaet. Vi har for eksempel behov for både tålmodige ansatte som kan grave seg ned i rettskildene over lengre tid, samt ansatte som kan sitte foran i intense internasjonale forhandlinger og holde en lav puls.

– Det finnes likevel egenskaper som er gjennomgående, som å kunne håndtere mange oppgaver, å være tålmodig og at man klarer å stå på til tross for å hindre veien. Pågangsmot. Mye av dette kan læres, men at man viser såkalt «persistence», eller utholdenhet, er viktig.

– Hva kan firmaene gjøre for å beholde talenter, og sørge for at de ikke slutter?

– Det er viktig å sette seg inn i og forstå hvordan de ansatte tenker og agerer. Det som er prinsipalens målsetting, trenger ikke å være sammenfallende med målene til ansatte. Ansatte er opptatt av å ha en morsom og utviklende karriere hvor de opplever at det går fremover, i tillegg til å ha markedsmessige lønns- og ansettelsesbetingelser i et hyggelig og sosialt miljø. Det er de forutsetningene vi må levere på.

– Hva er ditt beste råd til unge advokater på starten av sin karriere?

– Tenk langsiktig. Det tar tid å finne ut om man har valgt riktig, eller innenfor riktig område. Jobb målrettet, vær tålmodig. Ikke undervurder innsatsen som kreves for å løse en oppgave – spesielt i starten. Søk deg mot de områdene du tenner på. I de fleste firmaer er det rom for at man kan bevege seg litt på seg. Bruk muligheten som gis.

– Vær flink til å kommunisere, og å diskutere og å spørre rundt arbeidsoppgaver, både med prinsipale og øvrige brukere. Jobben skal være gøy. Å bli en god advokat er som å legge et stort puslespill; man skal legge brikke for brikke over lengre tid. Til slutt vil puslespillet bli komplett. Min jobb som en prinsipal er å veilede slik at brikkene blir lagt.

– Å være en god rollemodell, er en del av samfunnsansvaret

– Talentprisen skal hedre en prinsipal eller leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

– Advokater skal ta vår del av samfunnsansvaret. En viktig del av mitt samfunnsansvar, er å være en god rollemodell, spesielt for nyansatte. Hvordan prinsipalene utøver advokatrollen og hvilke verdier de gir uttrykk for, vil ha innflytelse på utviklingen av den enkelte ansatte.

– Jeg er også opptatt av å vise at man i moderne bedrifter, som advokatfirmaer utgjør, er avhengig av å etablere et godt team – man vinner ikke frem eller oppnå gode resultater med albuing i et slikt miljø. I prosjektarbeid er det viktig å etablere et godt samarbeid og god samhandling mellom deltakere, og at man er kulturbærer for en kultur som understøtter dette.

Juryen uttaler

«Børge blir omtalt som en fjellstø prinsipal (…). Han er inkluderende og viser tillit til fullmektigene, og har en særegen evne til både å veilede og å la fullmektigen selv finne frem til løsninger. Videre rådgir Børge pro bono om mikrofinansiering i regionene Asia og Nord-Afrika, slik at familier som lever i fattigdom skal få tilgang til lån og finansiell inkludering for å forbedre sine liv.»

– Samtidig er det viktig at man setter av tid til å drive samfunnsutviklende pro bono-arbeid for de ansatte. Jeg tror det er veldig meningsfylt og utviklet. Dels fordi man får jobb på litt andre områder med andre typer klienter enn det man gjør i det daglige, men også fordi jeg vil at ansatte skal bygge opp en stolthet i å yte pro bono-arbeid hvor dette blir en del av identiteten til firmaet.

Selv arbeider Grøttjord pro bono med mikrofinansiering, også kjent som finansiell inkludering, i Afrika og India.

– Da jobber vi med ulike norske og utenlandske institusjoner som har til formål å gjøre at personer i utviklingsland får tilgang til betalingsformidling, infrastruktur eller tilgang til kreditt. Vi har blant annet sett på finansieringsstrukturen til indiske banker, samt miljøvennlige lån i Indonesia.

– Bør advokater tørre å være mer åpne om andre sider av seg selv enn de rent faglige?

– Ja, det tror jeg. Advokater møter mange forventninger til vår rolle, og er avhengig av tillit til at vi er saklige, objektive og holder et høyt faglig nivå. Rolleforventningen vil nok fort utgjøre en begrensning for hvilke sider av seg selv advokater ønsker å være åpne om. Å dele mer enn kun sine faglige sider, er sammensveisende for relasjoner, tror jeg.

Powered by Labrador CMS