Medias rolle i straffesaker

Panelet var flere ganger innom 22.juli-saken som et eksempel på hvordan presse, påtalemyndighet og forsvarere kan samhandle i straffesaker. Fra v. politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, advokat Svein Holden i Hjort, som var aktor i 22.juli-saken, og Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Til høyre ordstyrer Nora Hallén.

Pils, presse og strafferett

Er media til hjelp eller forvirring i profilerte straffesaker? Bør politiet, forsvarere og øvrige aktører gi opplysninger til media? I så fall hvordan, og på hvilket tidspunkt? Dette var spørsmålene som ble satt under debatt da Yngre advokater i Oslo inviterte til åpen debatt.

Publisert Sist oppdatert

Mediefolk, advokater og politiet møttes til debatt om medias rolle i straffesaker på Litteraturhuset fredag i forrige uke.

Et førtitalls tilhørere fra advokatstanden, presse og publikum fant veien, og i panelet satt politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, Hjort-partner Svein Holden, som var aktor i 22.juli-saken, og Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

Ett av spørsmålene som ble debattert, var hvor mye, eller lite, politiet deler av informasjon til pressen.

– Vi er tilgjengelige, fremholdt politiadvokat Kraby.

– Tilgjengelighet betyr ikke svar, repliserte Aftenposten-redaktør Strøm-Gundersen.

Svensk åpenhet

I salen satt blant annet Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk journalistlag. Hun viste til at svensk praksis i straffesaker er langt mer åpen enn i Norge.

Yngre Advokater Oslo Krets-leder Magnus Brekke Svanberg og ordstyrer Nora Hallén

– I Sverige får journalister i forkant av store straffesaker utdelt mapper med saksinformasjon, fortalte Nyrud.

Hun har tidligere i Advokatbladet etterlyst en kulturendring i norsk politi og påtalemyndighet, og mener at hensynet til allmennprevensjon forutsetter at publikum blir kjent med hvilke handlinger som er kriminalisert, og hva som blir virkningen av lovbrudd.

Hun mener at når myndighetene har innledet straffeforfølgningen er det i offentlighetens interesse å overvåke og kontrollere at den forfølgningen er forsvarlig.

Færre ressurser

Politiadvokat Kraby påpekte på sin side at enkelte journalister har langt større ressurser enn politiet, og ikke hindres av prosessuelle regler.

– Journalistene når ofte raskere frem til vitner enn politiet gjør, noe som kan redusere vitnenes og vitneutsagnenes verdi for politiet, fremholdt Kraby.

Rundt førti pressefolk, jurister og andre tilreisende deltok på Yngre Advokaters årlige sommerpils

Etterlyste mer kompetente pressefolk

I debatten som fulgte etterlyste flere advokater økt kompetanse i media om etterforskning og rettsprosesser, og mente at media kun konsentrerte seg om det sensasjonelle i saken – og når dommen kommer, så blir sakene lagt bort.

Advokatene tok til orde for at media bør kikke politietterforskningen i kortene i etterkant av sakene, og gå tyngre inn i saken, og at media også bør vurdere dommer, og eventuelt kritisere dommene.

Advokat Anders Brosveet, daglig leder i Elden, rettet kritikk spesielt mot næringslivspressen, som han mente hadde særlig lett for å forhåndsdømme.

True crime skaper interesse

Leder Magnus Brekke Svanberg i Yngre Advokater Oslo krets tror at yngre advokater fikk utbytte av møtet.

– Populære true crime-serier har vist at medier har en meget viktig rolle i straffesaker, så vi ønsket litt debatt om dette. Mange yngre advokater jobber med straffesaker, så i kveld fikk de kanskje noen tips om hvordan de skal takle media, sa Svanberg.

Powered by Labrador CMS