Helene Hem Halum er en av Selmers talentfulle advokater. Selskapet er nominert til Talentprisen 2017.

Anonym undersøkelse skal sikre kvaliteten

Advokatfirmaet Selmer har satt seg mål om å bli best på talentutvikling og arbeidsmiljø. En regelmessig, anonym «pulsmåling» skal hjelpe dem på veien.

 

Fem av landets største advokatfirmaer, Selmer, Brækhus, Thommessen, Wikborg Rein og Grette, er nominert til Advokatforeningens talentpris som deles ut 1. juni under den store Advokatfesten i Oslo. Frem mot prisutdelingen presenterer Advokatbladet et utvalgt talent fra hvert firma.

Talentprisen for 2017 er rettet mot store advokatfirmaer med mer enn femti ansatte som kan vise til konkrete resultater for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og beholder juridiske talenter. Advokatforeningens talentpris deles i år ut for sjette gang. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Dagens advokat er fast advokat Helene Hem Halum fra Selmer.

– Beskriv ditt firma med tre ord

– Tverrfaglig, nytenkende og glede.

 

 

– Hvorfor valgte du å begynne i akkurat Selmer?

– Under studietiden hadde jeg flere traineeopphold og visste derfor at jeg ville starte min karriere som advokatfullmektig i et stort forretningsadvokatfirma. Da jeg var vitenskapelig assistent inviterte Selmer alle vit.ass'ene til et arrangement hvor vi fikk anledning til å diskutere disposisjonen til masteroppgavene våre med erfarne advokater og partnere hos Selmer, med påfølgende middag. Gjennom denne ettermiddagen og kvelden fikk jeg et så godt inntrykk av Selmer at jeg bestemte meg for at jeg ville søke på jobb her. Med forholdsvis begrenset forhåndskunnskap til selskapet kunne dette gått begge veier, men jeg har ikke angret et sekund på at jeg valgte å begynne her!

– Hvorfor bør ditt firma vinne Advokatforeningens talentpris?

– I henhold til gjeldende strategi skal Selmer være best på talentutvikling og arbeidsmiljø. Det jobbes derfor systematisk og målrettet med å videreutvikle og forbedre talentutviklingsprogrammet vårt, samt opprettholde vårt gode arbeidsmiljø. Vi har blant annet innført en anonym og regelmessig «pulsmåling», som inneholder spørsmål om bruk av evner og ferdigheter, oppfølging, og balanse mellom jobb og fritid. Resultatene følges opp og tiltak iverksettes om nødvendig. I tillegg har det blitt et større fokus på viktigheten av å fordele arbeidet mellom alle ressursene på huset.

– Hvordan skiller talentutviklingen i ditt firma seg fra andre firmaer?

– I Selmer har vi et systematisert talentutviklingsprogram, som består av mange interne og eksterne foredrag og kurs, halvårige tilbakemeldinger fra overordnede og underordnede, samt planer med tydelige mål om hva hver enkelt medarbeider bør bli bedre på. Særlig de strukturerte tilbakemeldingene fra mine kolleger har helt klart bidratt til min utvikling fra nyutdannet til der jeg er i dag. At vi har økonomer på huset styrker vår økonomiske og kommersielle forståelse. Selmers arbeidsmiljø er preget av en flat struktur, respekt for hverandre og en stor tillit og tiltro til den enkelte medarbeiders evner.

Les også:

En partner-karriere dreier seg først og fremst om interesse og valg av livsstil 

Mange faller fra før de ser at  familieliv og partnerstatus kan kombineres

 

– Hvorfor faller så mange kvinner fra før de blir partnere?

– Generelt tror jeg det er en del forhold ved det å være forretningsadvokat som kan oppleves krevende å forene med livet utenfor jobb. Krav til tilgjengelighet og kort responstid kan for eksempel skape utfordringer. Samtidig er jeg spent på hvordan dette blir i fremtiden. Vi er i dag en stor andel kvinner som jobber som advokatfullmektiger og advokater, som er til stor støtte og glede for hverandre. Kanskje vil en større andel av dagens kvinnelige fullmektiger og advokater stå løpet ut, og til slutt ta steget opp til partnerskapet. Jeg opplever i hvert fall at bransjen og Selmer spesielt er opptatt av å øke andelen kvinnelige partnere.

– Hvordan skal bransjen kunne bedre kjønnsbalansen i advokatselskapenes partnerskap?   

– Jeg tror helt klart advokatfirmaene kan gjøre en del for å tilrettelegge. God prosjektstyring og –planlegging er veldig viktig for å skape forutsigbarhet og mulighet for å planlegge hverdagen. Jeg tror også de kundeansvarlige kan bli enda flinkere til å avklare med klientene når de må ha svar fra oss, slik at vi selv ikke lager mer tidspress enn nødvendig. Ansettelse av tilstrekkelig med juniorressurser er også viktig. Jeg tror også advokatfirmaene burde være åpne og positive til at enkelte velger å ha en annen jobb i næringslivet eller det offentlige for en periode før de etter hvert kan vende tilbake og ta steget inn i partnerskapet. I Selmer er det enighet om at talentutvikling utenfor huset kan være veldig nyttig og riktig.

– Hva tror du er den største forskjellen på å være advokat i dag kontra ti år siden?

– Kommunikasjon via e-post har medført et helt annet tempo og krav til tilgjengelighet. Jeg vil også tro at sakene har blitt mer komplekse og sammensatte. Samtidig har klientene fått et økt fokus på kostnadene ved vår rådgivning, noe som stiller store krav til oss som rådgivere. Vår hverdag har blitt mye mer internasjonalisert og mye kommunikasjon foregår på engelsk. Forretningsadvokatfirmaene har også blitt mye større og mer profesjonaliserte.

– Hva har du lært i løpet av din tid som advokat som du gjerne skulle visst da du startet i yrket?

– Jobben som advokatfullmektig og advokat er, på godt og vondt, til tider uforutsigbar og hektisk. For meg ble mindre kontroll over egen tid og til tider et litt høyere stressnivå helt klart den største overgangen fra å være student. Om jeg hadde visst litt mer om dette på forhånd tror jeg kanskje jeg raskere hadde vent meg til den nye tilværelsen. I perioder hvor det er mindre å gjøre har jeg også blitt mye flinkere til å dra fra kontoret og virkelig nyte fritiden uten et snev av dårlig samvittighet. Det tror jeg også er kjempeviktig å fortelle alle nyansatte!

– Hvor er du om fem år?

– Sammenlignet med tidligere tror jeg mange unge i dag har mindre faste karriereplaner for fremtiden. Veien blir i større grad til mens man går. På samme måte som mitt litt tilfeldige møte med Selmer for snart tre og et halvt år siden fikk meg til å søke på jobb hos nettopp Selmer, kan lignende møter i fremtiden gjøre at jeg for en kortere eller lengre periode plutselig får lyst til å prøve meg på noe nytt, enten i næringslivet eller i det offentlige. I mellomtiden tar jeg med meg all erfaring og utvikling jeg kan få hos Selmer og trives veldig godt med det.

 

 

Selmer, her ved Helene Hem Halum (foran) er sammen med fire andre advokatfirmaer nominert til Talentprisen 2017. (f.v.). Advokatbladet samlet et talent fra hvert av de nominerte selskapene. Brede A. Haglund (Brækhus), Lene Moe Blom (Grette), Caroline Skaar Landsværk (Wikborg Rein),  Ylva B. Gjesdahl Petersen (Thommessen),

Helene Hem Halum

• Alder: 28 år

• Stilling: Fast advokat

• Hvor lenge i selskapet: 3 år i juni

• Jobber hovedsakelig med: Eiendomsavdelingen, primært kjøp og salg av næringseiendom og næringsleiekontrakter

• Uteksaminert: 2014

Powered by Labrador CMS