Advokat Per M. Ristvedt. Her i retten i Ølen-saken i 2020.
Advokat Per M. Ristvedt. Her i retten i Ølen-saken i 2020.

Økokrim har henlagt Ueland-saken på bevisets stilling

- Avgjørelsen er som forventet, og Ueland er tilbake på jobb fra i dag, sier partner og presseansvarlig i Schjødt, Per M. Ristvedt.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er i formiddag informert om at Økokrim har besluttet å henlegge saken mot Erling Ueland. Økokrim vil komme med en pressemelding senere i dag, sier partner og presseansvarlig Per M. Ristvedt til Advokatbladet.

Han meddeler at saken er henlagt på bevisets stilling.

- Som forventet

Ristvedt forteller at dette markerer en endelig konklusjon i saken for både firmaet og  Erling Ueland selv. 

- Avgjørelsen er som forventet, og Ueland er tilbake på jobb fra i dag, sier partneren.

- Vi har gjort oss erfaringer underveis som vi tar med oss videre når vi nå retter blikket fremover. Vi vil takke våre klienter, samarbeidspartnere og andre som har vist oss høy grad av tillit og støtte.

- I Schjødt har vi hele tiden stått sammen, og har jobbet aktivt hver dag for å gjøre oss fortjent til den tilliten. Det kommer vi til å fortsette med, sier han. 

Økokrim: - Saken kan ikke tas til retten

I en etterfølgende pressemelding fra Økokrim sier førstestatsadvokat og påtaleansvarlig i saken, Trude Stanghelle, at etterforskningen av saken har vært grundig og godt etterforsket.

- Etter en samlet vurdering av etterforskningsmaterialet er forholdet henlagt på grunn av bevisets stilling, opplyser hun. 

- Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. En henleggelse på grunn av bevisets stilling innebærer at Økokrim vurderer at beviskravet ikke er oppfylt i denne saken og dermed ikke kan tas til retten, sier Stanghelle.

Møte i 2022

Saken har sin bakgrunn i et møte i september i 2022 mellom administrerende direktør Jon Christian Syvertsen i Klaveness Marine Holding og advokat Erling Ueland, som på tidspunktet var managing partner i Schjødt. 

Ifølge Schjødt var bakgrunnen for møtet at Syvertsen over tid, og via sine ulike arbeidsgivere, hadde forsøkt å nekte ulike aktører i næringslivet å benytte advokatfirmaet.

Advokat Ueland ble senere anklaget for å ha tilbudt Syvertsen én million kroner under møtet, for slik å bedre forholdet mellom partene. Selv har advokaten fremholdt at det ble luftet en tanke fra ham om om delvis dekning av Syvertsens kostnader i Spar Shipping-saken, ikke fremsatt et konkret tilbud.

Schjødt gjennomførte straks en grundig intern vurdering av saken med relevant ekspertise og innhentet en ekstern vurdering fra advokatfirmaet Hjort. Ifølge advokatfirmaet konkluderte begge vurderingene klart med at Ueland ikke gjorde noe galt i forbindelse med møtet med Syvertsen. 

Økokrim åpnet på likevel etterforskning for å undersøke hvorvidt det forelå et straffbart forhold knyttet til de anklager som ble fremmet av Jon Christian Syvertsen og Klaveness Marine Holding AS.

Felt i nemnd

Tilbake i september i fjor ble Ueland meddelt en irettesettelse av Disiplinærnemnden for brudd på punkt 1.3 i Regler for god advokatskikk, etter at det ble levert inn en klage fra Jon Christian Syvertsen og Klaveness Marine Holdning. Disiplinærnemnden behandlet de to klagene samlet (sak 16244).

I displinærbeslutningen kommer det frem at Syvertsen og Ueland hadde ulike oppfatninger av hva som ble sagt i møtet.Nemnden konkluderte likevel med at Ueland var for «vag og utydelig med hva som skulle være formålet med en eventuell kompensasjonen og rammene for en slik eventuell kompensasjon».

Powered by Labrador CMS