Per Danielsen venter nå på at ankesaken om hans advokatbevilling skal komme opp i Borgarting lagmannsrett. Her fra Oslo tingrett.

Politiet har henlagt politianmeldelsen mot tidligere advokat Per Danielsen

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet anmeldte Danielsen blant annet for underslag. Nå er saken henlagt på bevisets stilling. 

Publisert Sist oppdatert

Det er Dagens Næringsliv som skriver dette

Den 3. oktober i fjor politianmeldte Tilsynsrådet tidligere advokat Per Danielsen for underslag, grovt bedrageri, medvirkning til hvitvasking / heleri og grove regnskapsovertredelser.

Også Per Danielsens sønn og kollega, Håkon Mathias Sterling Danielsen og rettshjelper Lars Eirik Mørk var omfattet av anmeldelsen.

Anmeldelsen ble henlagt på bevisets stilling, en avgjørelse som i august ble påklaget til statsadvokaten, skriver DN.

- Vedvarende, vesentlige avvik

I Tilsynsrådets klage på henleggelsen ble det blant annet vist til dommen fra Oslo tingrett i saken Danielsen anla mot Advokatbevillingsnemnden for å få kjent tilbakekallet av sin bevilling ugyldig.

I dommen heter det blant annet: «Det samlede bildet av forholdene behandlet i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd.»

Og videre:

«Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen»

Tilsynsrådet mente politiet burde prioritere saken

Ifølge DN, påpeker Tilsynsrådet i klagen til statsadvokaten at  «mistanke om omfattende bedragerier, underslag av klientmidler og hvitvasking gjort i egenskap av å være advokat bør gis prioritet».

Tilsynsrådet viste i klagen også til at Håkon Danielsen og Lars Eirik Mørk fortsatt hadde en tilknytning til Advokatfirmaet Danielsen som juridiske rådgivere.

Ifølge DN har Oslo statsadvokatembeter nå konkludert med at politiets henleggelse ikke omgjøres.

Ifølge avisen er anmeldelsen mot Per Danielsen henlagt på bevisets stilling, mens politiet har henlagt anmeldelsen mot Håkon Danielsen og Mørk  «fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold».

Danielsen: - Ikke overraskende

- Bunnen har nå falt ut av hele saken. Det var ikke overraskende. Merk at politiet har saksbehandlet dokumentene og begrunnet sin avgjørelse etter å ha veiet for og mot. Det er eneste instans i komplekset som har behandlet slik hittil, sier Per Danielsen til Advokatbladet.

Han hevder at Tilsynsrådet hverken har saksbehandlet dokumentene eller begrunnet sin avgjørelse.

- Tilsynsrådet brøt forvaltningslovens viktigste regler om krav til kontradiksjon. Advokatbevillingsnemnden gjorde samme feil med samme saksbehandler, som bare blåkopierte det han selv hadde skrevet for Tilsynsrådet, sier Danielsen.

Kritiserer dommen fra Oslo tingrett

 Han kritiserer også Oslo tingrett for ikke å ha behandlet hans anførsler.

- Dommen er kjemisk fri fra å forklare hvorfor våre innsigelser og anførsler ikke er riktige. Dommen inneholder bare masse løse påstander som vi har tilbakevist grundig.

Han forteller at han nå fester lit til saksbehandlingen som pågår i forberedelsene til ankesaken.

Håkon Mathias Sterling Danielsen kommenterer henleggelsen slik:

- Begrunnelsen for henleggelsen taler for seg selv.

Powered by Labrador CMS