Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil vurdere videre tiltak for politiets ransakelsespraksis i saker om narkotikabruk.
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil vurdere videre tiltak for politiets ransakelsespraksis i saker om narkotikabruk.

Pålegger alle statsadvokatregionene å gjennomgå dagens praktisering av ransakingsreglene

Funn og tiltak må rapporteres til Riksadvokaten innen 1. oktober.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med den omdiskuterte rusreformen har det kommet forslag om å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Forslaget støttes ikke av Politidirektoratet, som frykter politiet vil miste muligheter for ransaking på jakt etter selgere – slik som gjennomgang av mobil, person eller bolig.

I et brev fra Riksadvokaten sist uke avklares det at politiet ikke har anledning til å ransake personer som besitter narkotika til eget bruk, og heller ikke deres boliger eller mobiltelefoner. Samtidig kan man lese at det ikke er grunn til å mistenke at politiets praksis bunner i «grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene».

Nå har Riksadvokaten også pålagt samtlige statsadvokatregioner å gjennomgå egne rutiner og kartlegge i hvilken utstrekning dagens praktisering av ransakingsreglene avviker fra føringene.

Vil vurdere ytterligere tiltak etter oktober

Riksadvokaten vil samtidig at statsadvokatene skal se nærmere på praksis for kroppslige undersøkelser i ransakelser, slik som urinprøve, blodprøve eller undersøkelse av kroppens hulrom.

«Endelig ber vi om at det vurderes om det er behov for en større grad av notoritet omkring den aktuelle bruken av slike tvangsmidler», heter det videre i pålegget.

Statsadvokatregionenes vurderinger skal presenteres i egne rapporter som levers Riksadvokaten innen 1. oktober 2021.

«Riksadvokaten vil med utgangspunkt i dette materialet, i samråd med Politidirektoratet, wrdere om det er behov for ytterligere tiltak.»

- Ikke aktuelt med annen etterforskning enn avhør og analyse

I føringene som kom fra Riksadvokaten 9. april kan man lese at: «Dersom det gjøres funn av små mengder narkotika på en person vil dette typisk innebære et straffbart forhold som i hovedsak er oppklart i og med det aktuelle funn. I normaltilfeller vil det ikke være aktuelt med annen etterforsking av dette forholdet enn avhør og analyse av funnet.

Hvilken videre mistanke funnet gir grunnlag for –ikke minst med tanke på om vedkommende er involvert i salgsvirksomhet –må vurderes konkret. Er det etter omstendighetene grunn til å tro at narkotikaen er til egen bruk, vil det uten andre opplysninger ikke være grunnlag for ransaking av bolig eller gjennomgang av mistenktes mobiltelefon.

Men dersom mengden narkotika, måten den er pakket på, eventuelle narkotikaregnskap eller andre forhold gir skjellig grunn til mistanke om at vedkommende er involvert i salgsvirksomhet, vil det gjennomgående være grunnlag for ransaking både av bopel og telefon for å etterforske salgsmistanken.»

- Maktovergrep

I 2010 måtte en mann som da var i 20-årene strippe for politiet på Puddefjordsbroen i Bergen fordi de mistenkte at han kjørte i ruspåvirket tilstand. En blodprøve avklarte at han var edru, skriver Bergens Tidende i en artikkel fra den gang.

I Stavanger i 2019 måtte tre ungdommer kle av seg nedentil for politiet etter å ha blitt tatt for å røyke hasj, ifølge Stavanger Aftenblad.

De siste dagene har det også florert en video i sosiale medier av at en mindreårig gutt blir ransaket på åpen gate av politiet mens kameratene ser på. Også denne gutten måtte kle av seg nedentil, skriver NRK.

BT-kommentator Anne Rokkan, som selv viste til eksemplene nevnt over tirsdag, kaller praksisen «et maktovergrep og en politiskandale av de sjeldne».

Powered by Labrador CMS