Christopher Helgeby, direktør i Hjort, Lawbotics-gründer Merete Nygaard og Dan Sørensen, senioradvokat i Selmer. Foto: Thea N. Dahl

Legal tech: De små kan
konkurrere med de store

Teknologi gir små firmaer mulighet til å ta en del av markedet som før ikke har vært tilgjengelig for dem ved å tilby effektive og gode tjenester.

Publisert

Det sier direktør i Hjort, Christopher Helgeby, som er sikker på at teknologi vil jevne ut konkurransen mer enn den skjerper den.

De små firmaene må huske på at de ikke trenger å utvikle løsningene selv, minner han om.

– Tilbydere innen legal tech-markedet er i sterk vekst, og gode løsninger vil raskt bli kommersialisert. Man kan kjøpe utrolig mye verktøy. Så lenge man har den rette kompetansen, er det ikke noe i veien for at et lite firma hvor som helst i landet kan ta på seg et større granskningsoppdrag for en kunde, nettopp fordi man kan kjøpe verktøy som understøtter hele prosessen.

Helgeby mener at effektiviseringsverktøy er gull verdt for de mindre kontorene.

Mer for mindre

Selmer-advokat Dan Sørensen mener nye kundeforventninger er like aktuelt for de små som de store firmaene.

– Alle kunder vil ha mer for mindre, inkludert privatkunder. Det å kunne jobbe på en mer effektiv måte, med bedre samhandling og mer transparens rundt prosessene, samtidig som man forebygger unødvendig arbeid, vil presse ned kostnadene for kundene, samtidig som de blir fornøyde.

Lawbotics-gründer Merete Nygaard mener det er smart å lære seg det konseptuelle rundt teknologien, framfor å følge så nøye med på alle verktøyene som utvikles.

– Det er bedre å få et bevisst forhold til hva som kan endres i bedriften for å gjøre tjenestene mer effektive. Den enkleste måten å gjøre det på, er å dokumentere de gangene man gjør en ting man tror kan forbedres. Etter hvert kan man ta en vurdering av om det er noe man gjør så mye at det ville gi mening å automatisere denne oppgaven.

Tre mellomstore firmaer om legal tech

For å kartlegge enda nærmere hva som faktisk er tatt i bruk av legal tech, har Advokatbladet forhørt seg med tre mellomstore advokatfirmaer. Først ut er Pretor Advokat i Trondheim.

– Firmaet var med i et pilotprosjekt med Aktørportalen og har benyttet systemet i om lag tre år. Bruker Adobe for å strukturere juridiske og faktiske utdrag, slik at det ikke er nødvendig med manuell sortering og kopiering. Henter dommer og lover fra Lovdata og Rettsdata. Vi har i to år benyttet systemet WinkBo til boregnskap og for å registrere fordringer i konkursbo, noe som forenkler prosessen ved ferdigstillelse av boet. Har ellers saksbehandlings- og regnskapssystemer, forteller kontorleder Bente Øwre.

Neste firma er advokatfirmaet Mageli på Hamar.

– Firmaet bruker elektroniske informasjonskanaler der vi tidligere kanskje ville slått opp i en bok. Vi driver i noen utstrekning digital filveksling med parter og motparter der vi tidligere hadde sendt ut på papir. Ulike systemer for automatisering av advokatoppgaver, for eksempel drafting av kontrakter, gjennomlesning av rapporter og så videre har vi ikke systemer for, forteller partner Steinar Mageli.

Tofte advokatfirma i Kristiansand forteller at de bruker en rekke digitale systemer i sin advokathverdag.

– De fleste av disse har på en eller annen måte avløst et manuelt system, dersom man ser langt nok tilbake. I nyere tid er det ikke blitt implementert vesentlige nye verktøy hos oss. Men vi har nylig tatt i bruk programmet Penneo, som er en løsning for elektronisk signatur og ID-kontroll. Penneo brukes for eksempel til signering av oppdragsbekreftelser, ansettelseskontrakter, alminnelige kontrakter og ID-kontroll i forbindelse med hvitvasking, forteller senioradvokat Nils Kristian Sveaas.

Powered by Labrador CMS