Jon Wessel-Aas er innstilt til gjenvalg som leder av Advokatforeningen.
Jon Wessel-Aas er innstilt til gjenvalg som leder av Advokatforeningen.

Jon Wessel-Aas «uttrykkelig ønsket» til å fortsette som Advokatforeningens leder

- Har gjort en meget god jobb, mener valgkomiteen. Hovedstyret skal ha fem nye medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg har overfor valgkomiteen takket ja til å stille til gjenvalg. Det er selvfølgelig hyggelig at medlemmene er fornøyd med den jobben jeg har gjort, sier Jon Wessel- Aas.

På representantskapsmøte, som avholdes i Oslo den 18. og 19.mai, står valg av leder og nye hovedstyremedlemmer på dagsordenen.

Ifølge Advokatforeningens vedtekter, kan en leder sitte i maks to perioder. Hver periode er på to år. I 2020 ble Jon Wessel-Aas ble valgt etter en kampvotering mot Kristin Veierød.

- Nyter høy tillit

«Jon Wessel-Aas har gjort en meget god jobb i ledervervet i inneværende periode. Han nyter høy tillit, og er av flere av de kretser som har foreslått kandidater til hovedstyret, uttrykkelig ønsket som leder også i den kommende toårsperiode», heter det i innstillingen fra valgkomiteen.

Valgkomiteen

Valgkomiteen
  • Jens Johan Hjort (leder).
  • Susanne Munch Thore.
  • Ida Helene Braastad Balke.
  • Paal-Henrich Berle.
  • Sicilie Tveøy.

- Det har skjedd mye i løpet av din første periode?

- Ja, men slik har det også vært tidligere i Advokatforeningens historie. Koronapandemien, arbeidet med advokatloven og advokataksjonen har krevd mye. Men jeg har fått veldig god drahjelp fra et helt fantastisk korps av tillitsvalgte og fra et meget kompetent sekretariat. De gjør jobben som leder mye lettere, sier Wessel-Aas.

Han er til daglig advokat i Lund & Co, og ble kåret til vinner i kategorien Media, kultur og sport i Finansavisens advokatundersøkelse i februar i år.

Sentral stemme i rettsstaten

Men selv om det har blitt veldig mye jobbing det siste året, så synes han ledervervet først og fremst er gøy.

- Jeg synes jo at ledervervet både er veldig viktig og veldig moro. Advokatforeningen har en helt sentral stemme i rettsstaten. Vi er rettssikkerhetens voktere. Det er våre medlemmer som fører saker i domstolene på vegne av privatpersoner, næringsliv og andre. Og vi kjemper for borgernes adgang til rettshjelp, noe vi nå er i en aksjon for. Til syvende og sist dreier den seg om borgernes rett til rettshjelp, ikke om våre betingelser, sier Wessel-Aas.

Advokatforeningen er en sterk forening, påpeker han.

- Så godt som alle praktiserende advokater er medlemmer, og for alle praktiske formål, er vi den eneste stemmen på vegne av advokatene.

Drøye nitti prosent av alle advokater i Norge er medlemmer av Advokatforeningen.

Rettspolitisk plattform

Wessel-Aas satt i utvalget som utarbeidet Advokatforeningens rettspolitiske plattform, som ble vedtatt av representantskapet i 2016.

- Den gir et veldig tydelig uttrykk for foreningens rolle i den rettspolitiske debatten. Vi avgir et hundretalls høringsuttalelser i året, og formålet er at lovgivningen skal bli god og fungere.

Else Marie Merckoll foreslås som nytt medlem i hovedstyrets arbeidsutvalg etter Marte Reier. Arbeidsutvalget består i tillegg av leder og nestleder.
Else Marie Merckoll foreslås som nytt medlem i hovedstyrets arbeidsutvalg etter Marte Reier. Arbeidsutvalget består i tillegg av leder og nestleder.

- Vi representerer jo en gruppe som praktiserer lovene i hverdagen, og har førstehåndserfaringer med hvor lovgivningen fungerer bra, og hvor den fungerer dårlig. Så vi gjør mye mer enn bare å ivareta våre medlemmers profesjonsinteresser. Det er viktig at vi deltar aktivt, også i de mindre omtalte sakene som foregår hver dag med små og store lovendringer, og at gjør det med en troverdighet som gjør at de politiske myndighetene faktisk lytter til oss, sier Wessel-Aas.

Kretsene bidrar

I ledervalg-prosessen inviteres alle kretsstyrene fra Advokatforeningens 19 kretser til å foreslå kandidater både til ledervervet og til hovedstyret, samt til hovedstyrets arbeidsutvalg. Kretsene veksler på å være representert i hovedstyret.

Fire hovedstyremedlemmer går nå ut av styret etter endt periode: Anne Kjølseth Ekerholt, Marte Reier, Irene Kildebo og Cathrin Myre Skram, mens fem nye skal inn.

Bjørn Dyrland har i en årrekke vært tillitsvalgt i Advokatforeningen. Her fra representantskapsmøtet i 2012.
Bjørn Dyrland har i en årrekke vært tillitsvalgt i Advokatforeningen. Her fra representantskapsmøtet i 2012.

Valgkomiteen har innstilt Else-Marie Merckoll i Langseth Advokatfirma og Kaare Shetelig i Wikborg Rein som medlemmer til hovedstyret fra Oslo krets. Ettersom Oslo er den største kretsen, har den flest tillitsvalgte i hovedstyret.

Merckoll var inntil i vår leder av Oslo krets, mens Shetelig sitter i representantskapet, og satt i lovutvalget for forvaltningsrett fra 2016 til 2021.

Fra Telemark krets er Bjørn Dyrland i Advokatfirmaet Wexels i Skien innstilt. Han var leder av kretsen fra 2012 til 2018, og sitter i disiplinærutvalget.

Fra Trøndelag krets er Karianne Tilseth Berg i Advokatfirmaet Strand i Trondheim innstilt. Hun er partner og fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett, og fast bobestyrer i konkursbo.

Ruth Nying Frøland fra Advokatfirmaet Tønset på Lillestrøm er innstilt fra Romerike krets. Frøland er leder av kretsen.

Powered by Labrador CMS