Lene Moe Bloms Grette er nominert til Talentprisen 2017 som deles ut under Advokatfesten på taket av Steen og Strøm i Oslo 1. juni.
Lene Moe Bloms Grette er nominert til Talentprisen 2017 som deles ut under Advokatfesten på taket av Steen og Strøm i Oslo 1. juni.

- Kvinner er mer opptatt av å ha en jobb de trives i enn hvilken tittel de har

Advokatfullmektig Lene Moe Blom mener flat struktur og en åpenhetskultur er suksessfaktorer i Grette.

Publisert

 

Fem av landets største advokatfirmaer er nominert til årets talentpris. På Advokatbladet.no denne uken forteller et utvalgt talent fra hvert firma om sitt firmas faglige utviklingsstrategi, om hvorfor akkurat deres firma bør vinne årets konkurranse, og om hva de mener må til for å få flere kvinner opp og frem.

Talentprisen for 2017 er rettet mot store advokatfirmaer med mer enn femti ansatte som kan vise til konkrete resultater for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og beholder juridiske talenter.

Advokatselskapene Selmer, Brækhus, Thommessen, Wikborg Rein og Grette er nominert til prisen, som deles ut på Advokatfesten i Oslo den 1. juni.

Advokatforeningens talentpris deles i år ut for sjette gang. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Vi har bedt firmaene om å stille med et utvalgt talent som kan fortelle om firmaets strategi, og svare på spørsmål om å gjøre karriere i store advokatfirmaer. I dag presenterer vi Grette og deres fullmektig Lene Moe Blom.

 

– Beskriv ditt firma med tre ord

– Engasjert, offensiv, kompetent.

– Hvorfor valgte du å begynne i akkurat Grette?

– Jeg begynte som fast trainee da jeg studerte og fikk skriveplass med veileder da jeg skulle skrive masteroppgaven. Da jeg fikk jobbtilbud mens jeg skrev oppgaven, var det ikke så mye å lure på!

– Hvorfor bør ditt firma vinne Advokatforeningens talentpris?

– Fordi Grette har hatt en bevisstgjøring rundt temaet og er blitt flinke til å gjennomføre medarbeidersamtaler, oppfordre til å delta på kurs og være involverende i oppdragene. En flat struktur og åpenhetskultur gjør at talentutviklingen også skjer ubevisst, hver dag, ved at vi gjør hverandre gode ved å diskutere mye og utveksle erfaringer. Vi er også flinke til å gi hverandre honnør for ekstra innsats og godt gjennomførte saker, noe som er et stort pluss.

 

– Hvordan skiller talentutviklingen i ditt firma seg fra andre firmaer?

– Grette gir mye ansvar så lenge man er komfortabel med det – også når det gjelder markedsføringstiltak som å holde kurs og arrangere seminarer. Selv har jeg denne våren vært ansvarlig for vårt tradisjonsrike Kraftseminar, og det er viktig for oss at et slikt arrange

ment blir vellykket. Det gir stor mestringsfølelse å få lov til å lede et slikt prosjekt. Det samme gjelder for saker, det at Grette gir mulighet til å ta mye ansvar for saker på et tidlig tidspunkt i karrieren, samtidig som man har trygghet ved at det alltid er noen der man kan diskutere med, gir motivasjon.

 

– Hvorfor faller så mange kvinner fra før de blir partnere?

– Jeg tror det er flere menn enn kvinner som setter seg som mål at de vil bli partner, og som dermed jobber bevisst for å bli det. I tillegg tror jeg kvinner generelt er mer opptatt av å ha en jobb de trives i enn det å ha «riktig» tittel eller komme så høyt opp i systemet som mulig.

<html><head></head><body> Grette er sammen med fire andre advokatfirmaer nominert til Talentprisen 2017. Advokatbladet samlet et talent fra hvert av de nominerte selskapene. Brede A. Haglund (Brækhus), Lene Moe Blom (Grette), Caroline Skaar Landsværk (Wikborg Rein), Ylva B. Gjesdahl Petersen (Thommessen).</body></html>
Grette er sammen med fire andre advokatfirmaer nominert til Talentprisen 2017. Advokatbladet samlet et talent fra hvert av de nominerte selskapene. Brede A. Haglund (Brækhus), Lene Moe Blom (Grette), Caroline Skaar Landsværk (Wikborg Rein), Ylva B. Gjesdahl Petersen (Thommessen).

– Hvordan skal bransjen kunne bedre kjønnsbalansen i advokatselskapenes partnerskap?

– Forutsetningen er at kvinner må ville det selv, men når det er på plass, skal det i hvert fall ikke være slik at kvinner i større grad enn menn må bevise at de fortjener en plass i partnerskapet. I tillegg tror jeg at det hjelper å få på plass noen kvinnelige partnere som går foran og kan motivere andre til å ta steget. Mentorordninger, treff i regi av Advokatforeningen og lignende tiltak kan også være slike motivasjonsfaktorer, selv om den viktigste jobben skjer hver dag der man er. Alle firmaer skulle hatt en Marie Braadland!

– Hva tror du er den største forskjellen på å være advokat i dag kontra ti år siden?

– Ingen forutsetning for å svare på dette. Men det skrives i hvert fall flere e-poster!

– Hva har du lært i løpet av din tid som advokat som du gjerne skulle visst da du startet i yrket?

– At det meste ordner seg til slutt.

– Hvor er du om fem år?

– Jeg jobber fortsatt med offentlige anskaffelser og energi, og har fått bred erfaring innen begge fagområder.

 

Lene Moe Blom (35)

• Advokatfullmektig i Grette siden 2013

• Jobber med offentlige anskaffelser og energi.

• Uteksaminert: 2014