Ny forskrift skal gi myndighetene lov til å sette opp provisoriske bygg og for eksempel telt-leire.
Ny forskrift skal gi myndighetene lov til å sette opp provisoriske bygg og for eksempel telt-leire.

Vil ha fritt frem til å rive, bygge nytt og innkvartere i skoler

Advokatforeningen støtter korona-forskriften som totalt tilsidesetter plan- og bygningsloven, men setter fire betingelser.

Publisert Sist oppdatert

Enda en midlertidig forskrift har vært på lynhøring, denne gang om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med covid-19-utbruddet. Høringsfristen var lørdag 28. mars klokken 13.

Bakgrunnen for den nye, midlertidige forskriften er at korona-utbruddet vil kunne utløse akutt behov for å ta i bruk eksisterende byggverk for innkvartering av mennesker og/eller lagring av materiell, heter det i høringsnotatet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Brakker, telt og gjerder

«Fordi det tar lang tid å bygge nytt, vil slik innkvartering normalt måtte skje i eksisterende bygninger, eksempelvis hoteller, skoler eller kontorbygg. Det kan heller ikke utelukkes at det også kan være behov for plassering av midlertidige byggverk som for eksempel brakker og telt.»

Departementets forslag gir myndighetene vide fullmakter, og rett til å foreta tidsbestemt bruksendring av eksisterende byggverk, plassering av midlertidige bygg og til å sette ut såkalte sikringstiltak, som for eksempel gjerder.

Disse jobbet med uttalelsen:

Hjort-partner Liv Zimmernann bidrar til å oppdatere kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven. Foto: Privat

Det er Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål som har arbeidet med foreningens høringsuttalelse.

Lovutvalget består av leder Liv Zimmermann (bildet), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjell, Ingrid Kyvig og Anne Tellefsen.

«Forskriften gir også rett til å gjennomføre nødvendige endringer på byggverket og eiendommen. Dette kan omfatte riving, ombygging, reparasjon og rehabilitering, terrenginngrep, anlegg av ny veg og parkeringsplasser», heter det i høringsnotatet.

- Ekstremt tiltak

En hjemmel som åpner for total tilsidesettelse av plan- og bygningslovgivningen er et ekstremt tiltak, skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Foreningen viser til at forskriften åpner for en total tilsidesettelse av plan- og bygningsloven, men at forslaget til § 2 andre ledd presiserer at «tiltak som tillates etter forskriften ikke skal medføre fare, og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet».

«Presiseringen i § 2 andre ledd er viktig og avgjørende for at Advokatforeningen finner å kunne støtte en slik forskrift», heter det i uttalelsen.

Foreningen støtter forslaget med forbehold, eller sterk anbefaling, om at fire forhold inntas i forskriftens bestemmelser:

  • At det settes en rettslig terskel for når beredskapshjemmelen anvendes ut fra en konkret vurdering av hvert enkelt tiltak.
  • At det sikres at tiltakene blir avviklet når behovet ikke lenger er til stede.
  • At det avklares hvem som har ansvar for å foreta eventuell ulovlighetsoppfølging av slike tiltak
  • At det sikres at kommunene mottar melding eller på annen måte gis mulighet til ha oversikt over tiltak som utføres i medhold av forskriften.
Powered by Labrador CMS