Koronaviruset Covid19 rammer nå bredt.
Koronaviruset Covid19 rammer nå bredt.

Søksmålsfrister er ikke avbrutt

Domstolenes aktivitet er redusert til et minimum. Sjekk følgene for advokater som har sivile saker i domstolene, og hva du har rett til av salær ved utsettelser.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Christian Reusch, som er leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift, har på vegne av Advokatforeningen utarbeidet en veileder til advokater som jobber med sivile saker i domstolene.

I veilederen kommer det fem at søksmålsfrister ikke avbrytes dersom advokaten er pålagt karantene.

Christian Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig.
Christian Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig.

«Tvistelovens regler om oppfriskning ved oversittelse av frister gjelder ikke for søksmålsfrister. Dette innebærer at stevning, i noen tilfeller forliksklage, på vanlig måte må tas ut innen fristen utløper», skriver Reusch i veilederen.

Les hele veilederen her.

Reusch skriver også om foreldelsesfrister og om fristene for tilsvar, som løper som vanlig.

Men du kan søke om oppfriskning, men hverken hjemmekontor eller hjemmekarantene vil vanligvis være gyldig fravær, påpeker Reusch.

En advokat som er pålagt karantene, har gyldig fravær. Men om karantenen ikke er pålagt, er advokaten forpliktet til å stille opp, skriver han.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Rett til salær

Advokatforeningen har også publisert en artikkel om advokaters rett til salær når rettsmøter avlyses eller utsettes. Foreningen opplyser at to typer tap dekkes av salærforskriften § 11:

  • Tap knyttet til saksforberedelse som allerede er gjort, jf salærforskriften § 11 fjerde ledd.
  • Tap knyttet til deltakelse i det avlyste eller utsatte rettsmøtet, jf § 11 første til tredje ledd.

Reglene etter punkt 1 gjelder uavhengig av hvor lang tid før rettsmøtet saken ble avlyst, mens reglene etter punkt 2 gjelder kun når dette skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag.

Ikke for sent å tegne sykeavbruddsforsikring

Advokatforeningen informerer fredag også om medlemstilbudet om sykeavbruddsforsikring, som det fortsatt er mulig å tegne, så sant man er frisk.

«En sykeavbruddsforsikring vil kunne avhjelpe det økonomiske tapet som ofte følger av sykdom», skriver Advokatforeningen.

I artikkelen minnes det om at NAV maksimalt betaler maksimalt åtti prosent av 6G til selvstendig næringsdrivende, som tilsvarer 479.318 kroner pr. år.

Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få ett hundre prosent av 6G, som tilsvarer 599.148 kroner pr. år. Som selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra og med 17. sykedag.

Powered by Labrador CMS