Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Nå kan innsatte få besøk igjen

Kriminalomsorgen må gjøre individuelle vurderinger før et besøk eventuelt kan nektes av hensyn til smitte, ifølge Justisdepartementet.

Publisert

I slutten av mars sendte regjeringen en forskrift på hastehøring om forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av korona-loven.

Den innebærer blant annet at innsatte i fengsel kan nektes å få besøk dersom besøket ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte, eller på grunn av sykefravær blant de ansatte.

Nå mykner Justis- og beredskapsdepartementet opp på besøkskravet.

– Situasjonen er langt mer oversiktlig nå enn den var i mars. Derfor er det rimelig at kriminalomsorgen nå vurderer konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en melding.

Skal tilrettelegge for kontakt

Onsdag presenterte regjeringen et forslag om å gi straffegjennomføringsloven et nytt kapittel 3 A «med midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19».

Videre i meldingen fra departementet heter det at:

«Dersom det ikke kan gjennomføres besøk, skal kriminalomsorgen legge til rette for at den innsatte kan ha kontakt med familie eller personer som står dem nær ved bruk av fjernkommunikasjon.»

Hele forslaget kan du lese her!

Frykter psykiske skader etter isolasjon

Mot slutten av april skrev Advokatbladet om hvordan sivilombudsmann Hanne Harlem er bekymret for at innsatte i norske fengsler blir syke som følge av isolasjonsskader under korona-pandemien.

- Staten har en plikt til å beskytte de innsatte mot et masseutbrudd i fengselet, men måten dette gjøres på gir en tilleggsbelastning. Alle nyinnsatte må gjennom en fjorten dager lang karantene, og i tillegg får ingen lov til å motta besøk, sa Harlem.

I tillegg til å snakke med både Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å peke på helserisikofaktorene knyttet til tiltakene, har sivilombudsmannen laget en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan situasjonen oppleves både for de ansatte og innsatte.

- Vi skal intervjue ansatte, og også gjennomføre en spørreundersøkelse av noen innsatte. Vi håper resultatet av undersøkelsen kan være klar i løpet av et par, tre uker, sa den ferske ombudsmannen

Powered by Labrador CMS