– Når man jobber med rettssikkerhet, jobber alle advokater i samme firma, sier Maria Hessen Jacobsen.
– Når man jobber med rettssikkerhet, jobber alle advokater i samme firma, sier Maria Hessen Jacobsen.

Driver korona-rettsutvikling på Facebook

Forsvarsadvokater har opprettet et forum der de utveksler kunnskap i kjølvannet av korona-tiltakene i justissektoren.

Publisert Sist oppdatert

«Midlertidig forum med formål å la forsvarere og andre interesserte oppdatere seg og hverandre på rettspraksis, utvikling og regelverk rundt frihetsberøvelse, straff og straffegjennomføring under COVID-19. Laget etter inspirasjon fra e-postlisten om isolasjonsdommene 2019, som sørget for hurtig utveksling av informasjon om rettsutvikling.»

Slik lyder beskrivelsen av den nye Facebook-gruppen for strafferettsadvokater.

– I saker som angår grenser for frihetsberøvelse og inngrep, der de nærmere avgrensningene dessverre synes opp til domstolene å fastsette, er det viktig at vi kan utveksle kunnskap raskt, sier initiativtaker Maria Hessen Jacobsen.

Driver felles rettsutvikling

– I fjor sommer startet advokat Marit Lomundal Sæther en e-postliste om isolasjonssakene. Der gikk rettsutviklingen kjempefort. På grunn av den listen fikk vi kjennskap til og kunne anvende rettsutvikling fra ulike steder i landet med en gang, forteller Jacobsen, som også sitter i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Dermed var ikke advokatene avhengig av Lovdata eller oppslag i mediene for å holde seg oppdatert

- Vi fikk drevet en felles rettsutvikling på tvers av firmaer og på tvers av landet.

Raskere prejudikateffekten

Gruppen, som har fått navnet «Utvikling i strafferett og straffegjennomføring under COVID-19», teller i skrivende stund 231 medlemmer. Spesielt bekymringer knyttet til økt bruk av isolasjon under straffegjennomføring som følge av korona-restriksjonene blir diskutert.

«Jeg skal ha en sak på onsdag hvor klienten først satt isolert i arresten og så 14 dager i fengselet, men han mener at det ikke ble noen endring da karantene gikk ut. Jeg har bedt politiet og fengsel om dokumentasjon. Får se hvordan det går», skriver blant annet Aase K. Sigmond.

Advokatene bruker også gruppen til å tipse hverandre om nyttige kilder og artikler knyttet til nettopp soning under korona-pandemien.

– Prejudikateffekten går fortere om domstolene kan lene seg på avgjørelser fra hverandre. Vi må ha kunnskap og da må vi dele kunnskap. Problemene er jo felles og da må løsningene være det og, sier Maria Hessen Jacobsen.

Powered by Labrador CMS