Det er ikke gitt andre regler utover statens reiseregulativ under pandemien, sier Oslo tingrett.
Det er ikke gitt andre regler utover statens reiseregulativ under pandemien, sier Oslo tingrett.

Borgarting dekker aktørenes bruk av bil under pandemien, men det gjør ikke Oslo tingrett

- Vanskelig å forstå hvorfor de har ulike regler for dette, mener Sulland-partner Henriette Willix.

Publisert

I et nytt informasjonsskriv om smittevern fra Borgarting lagmannsrett, gjør domstolen det gjeldende at den dekker aktørenes bruk av bil til og fra retten - både kjøregodtgjørelse, bompenger og parkering - under pandemien.

Da Sulland-partner Henriette Willix mottok skrivet, tok hun kontakt med Oslo tingrett for å høre om de praktiserer de samme reglene. Svaret hun fikk beskriver hun selv som «rart». Regelverket mellom de to domstolene harmoniserer nemlig ikke.

Henriette Willix stusser over at Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett praktiserer ulike smittevernregler.
Henriette Willix stusser over at Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett praktiserer ulike smittevernregler.

Mens lagmannsretten dekker utgiftene til aktører som velger å kjøre bil til retten for å unngå smittespredning, dekker Oslo tingrett kun utgifter knyttet til bruk av kollektiv transport. Derimot dekker den bruk av bil ved fengselsbesøk.

- Her burde noen sørge for ensartet praksis. Borgarting er den overordnede domstolen til Oslo tingretten, så man skulle tro at de forholder seg til samme regelverk. Det er vanskelig å forstå hvorfor de har ulike regler for dette. Spesielt ikke når også offentlig myndigheter fraråder bruk av offentlig transport for å minske belastningen og smittefaren, særlig i Oslo, sier Willix til Advokatbladet.

«Samfunnskritisk virksomhet»

«Lagmannsretten aksepterer at aktører (advokater, tolker, meddommere, vitner) bruker egen bil til rettsmøter og fengselsbesøk, fremfor kollektiv transport, for å unngå smittespredning. Det må føres «kjørebok», det vil si at det må angis fra / til og antall km for hver tur. Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser. Bompenger dekkes for hver tur. Parkeringsavgift dekkes mot kvittering», heter det i informasjonsskrivet fra Borgarting.

I en epost-korrespondanse mellom Willix og Oslo tingrett, har Sulland-partneren selv konfrontert tingretten med at både Borgarting lagmannsrett og offentlige myndigheter begrunner rådet om å unngå kollektivtransport med smittevern.

Til det svarer tingrettsdommer Ina Strømstad at:

«Vi gjorde en vurdering av det i vår, og kom til at vi ikke dekker bil som alternativ til kollektivtransport. Domstolen driver samfunnskritisk virksomhet, som gjør reise til tinghuset i forbindelse med rettsmøter nødvendig. Så lenge den reisende overholder smittevernreglene, anses det som trygt.»

- Ikke påkrevd å bruke egen bil

Det følger av statens reiseregulativ § 3 at «reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen».

Det er ikke gitt andre regler for dette under pandemien, påpeker sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen til Advokatbladet.

Sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen, minner om at domstolen regnes som en samfunnskritisk virksomhet.
Sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen, minner om at domstolen regnes som en samfunnskritisk virksomhet.

- Vi har i stedet lempet noe på vår praktisering og balansert smittevernhensyn og økonomi slik: Vi godtar at advokater og tolker bruker egen bil til fengselsbesøk for å unngå smittespredning. Parkeringsavgift dekkes mot kvittering. Til rettsmøter dekker vi aktørenes bruk av kollektivtransport, forklarer han.

Svendsen sier tingretten forutsetter at aktørene overholder smittevernanbefalingene for bruk av kollektivtransport.

- Da mener vi det ikke er påkrevd å bruke egen bil.

Når myndighetene oppfordrer reisende til ikke å bruke kollektivtransport med mindre de må, er det nettopp for å frigjøre plass til aktører i samfunnskritiske virksomheter som domstolene, mener sorenskriveren.

- Vi dekker bruk av bil til fengselsbesøk, fordi reiseveien ofte er lang, med unntak av til Oslo fengsel. De samlede utgiftene er da lavest ved bruk av egen bil. Til rettsmøter i Oslo tingrett har de fleste advokatene i Oslo derimot gangavstand.

Powered by Labrador CMS