Mens alle aktørene så på måtte advokat Mette Yvonne Larsen tre ganger stå for jobben med å vaske mellom vitnene som vitnet i Lofoten tingrett mandag. Vaskemiddel sto domstolen for.

Ble pålagt å vaske vitneboksen mellom hvert vitne

- Jeg har ingenting imot å vaske hjemme hos meg selv, men synes ikke man kan pålegge advokatene å tre ut av rollen som forsvarer for å gjøre vaskejobben mellom vitneutspørringene.

Publisert Sist oppdatert

Mandag den 18. mai hadde Mette Yvonne Larsen en sak for Hålogaland lagmannsrett. Ettersom klienten ikke kom seg til Tromsø, avtalte de at klienten, Larsen og vitnene skulle møte i Lofoten tingrett, som for tiden egentlig er korona-stengt.

Det medførte at Larsen måtte tilbringe nesten hele 17. mai på reise fra hjemmet på Nesodden til Lofoten, ettersom den nærmeste flyplassen i Svolvær var stengt.

For å overholde nødvendig smittevernsretningslinjer ble Larsen også pålagt å vaske vitneboksen mellom hvert vitne.

- Paff

I en e-post fra Borgarting som Advokatbladet har fått tilgang til heter det blant annet «(...) Når det gjelder vitnene må du selv hente de inn og vaske vitneboksen mellom hver vitne ».

- Jeg ble rett og slett litt paff av den beskjeden. Jeg har ingenting imot å vaske hjemme hos meg selv, men synes ikke man kan pålegge advokatene å tre ut av rollen som forsvarer for å gjøre vaskejobben mellom vitneutspørringene, sier Mette Yvonne Larsen til Advokatbladet.

Advokat Mette Yvonne Larsen er kritisk til Hålogaland lagmannsrett sin avgjørelse.

Hun mener ansatte i domstolen burde kunne gjort jobben med å vaske mellom vitnene.

- Jeg ønsker ikke å fremstå som sutrete, men det er den manglende rolleforståelsen jeg er kritisk til her. Dette er domstolen sin jobb, og jeg er tross alt ikke ansatt der, påpeker Larsen.

- Spesielle omstendigheter

Førstelagmann Monica Hansen Nylund bekrefter at Larsen ble bedt om å tørke av vitneboksen etter hvert vitne.

- Vi legger til rette for at vitner skal forklare seg via fjernavhør, og at de kobler seg opp fra eget utstyr uten at det er behov for smitteverntiltak i forbindelse med forklaringen. Det er i tråd med forskriften, og praksis i de aller fleste domstoler nå om dagen, sier Nylund.

Hun legger til at domstolen fikk beskjed om at det passet best for tiltalte og forsvarer å delta fra rettens lokaler i Svolvær.

- Advokaten ønsket ikke at hennes vitner skulle koble seg opp på videomøte, men heller ha vitnet i samme sal. Da er det ingen andre muligheter enn at noen som er i den salen vasker etter hvert vitne. Egentlig var det generøst av Lofoten tingrett å stille sine låste lokaler til disposisjon for oss. Vi har ingen avtale med de ansatte i domstolen i Svolvær om å bistå oss med vask. Dette var altså meget spesielle omstendigheter som gjorde at sånn måtte det bli, sier Nylund.

- Det egentlige problemet oppsto fordi de ville møtes der, istedenfor å kunne være med på videokonferanse, slik vitner er i andre saker, mener Nylund.

Advokat Larsen mener det gir for store utfordringer å være på video i en så alvorlig sak. I tingretten ble den tiltalte dømt til fire år og tre måneders ubetinget fengsel.

- Når jeg skal eksaminere i en så alvorlig sak som vi snakker om her, vil jeg kunne se vitnene og retten samtidig, sier Larsen.

Hun mener det er overraskende at det problematiseres at hun som forsvarer ønsker at vitnene skal møte i retten i saker der strafferammen er 10 års fengsel.

På Twitter omtaler president i Juristforbundet, Håvard Holm, vaske-pålegget som uholdbart.

Powered by Labrador CMS